คอร์ดเพลง ทำนองที่มีเธอ – POTATO (โปเตโต้)

  
Text   

คอร์ดเพลง : ทำนองที่มีเธอ POTATO

คอร์ดเพลง ทำนองที่มีเธอ - POTATO

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

อัลบั้ม Friends : ทำนองที่มีเธอ


Tune to Eb
INTRO | D | Dmaj7 | Gmaj7 | Gmaj7 |

 
หากชีวิต
D 
คือทำนองของบ
Dmaj7 
ทเพลง
 
เปรียบตัวฉัน
Gmaj7 
เองเป็นเพลงที่ว่างเปล่า
 
เสียงบรรเลงแผ่ว
Em 
เบา 
 
สีอารมณ์หม่น
F#m 
เทา
 
ไม่มีเรื่อง
Gmaj7 
ราวอะไรให้ใครได้เข้
A 
าใจ

 
แต่เพียงไม่น
D 
านเมื่อเธอได้เ
Dmaj7 
ข้ามา
 
เปลี่ยนชีวิตธร
Gmaj7 
รมดาของฉันใหม่
 
ฉันจึงได้เข้า
Em 
ใจ 
 
ว่ามันดีอย่า
F#m 
งไร
 
เมื่อได้รัก
Gmaj7 
ใคร.. ฮือ..  
A 
ฮือ..  

 
ชี
Em 
วิตหนึ่งวันผ่านไปอย่างเดิม
 
เธอมาเติมเรื่อ
D 
งราว..
Em 
บทเพลงที่เคยบรรเลงแผ่วเบา
 
วัน
A 
นี้มันดังสุดใจ..

 
เธอทำให้เพล
D 
งนี้.. 
 
 
Dmaj7 
 
เปี่ยมไปด้วยคว
Gmaj7 
ามหมาย
 
ทุกถ้อยคำจาก
Em 
ใจ 
 
แม้จะนานเท่
F#m 
าไร
 
บทเพลงของหั
Gmaj7 
วใจ ฮือ..  
A 
ฮือ..  
 
เพลงนี้ไม่เคยเ
Gmaj7 
ปลี่ยน

 
จะเคียงข้าง
D 
กันในวันที่อ่
Dmaj7 
อนแอ
 
จะมีฉัน
Gmaj7 
คอยดูแลไม่ไกลห่าง
 
หนทางยังอีก
Em 
ไกล 
 
ให้เราเดินร่ว
F#m 
มทาง
 
จะทำทุ
Gmaj7 
กๆ อย่าง เพื่อเ
A 
ธอ

 
ชี
Em 
วิตหนึ่งวันผ่านไปอย่างเดิม
 
เธอมาเติมเรื่อ
D 
งราว..
Em 
บทเพลงที่เคยบรรเลงแผ่วเบา
 
วัน
A 
นี้มันดังสุดใจ..

 
เธอทำให้ค
D 
นนี้.. 
 
 
Dmaj7 
 
กลับมามีค
Gmaj7 
วามรัก
 
แพ้ในความใส่
Em 
ใจ 
 
รักและคอยห่ว
F#m 
งใย
 
ไม่เคยพบ
Gmaj7 
ใครที่ดีอย่างเธอ 
 
เท่า
A 
นี้เลย

 
เธอทำให้เพล
D 
งนี้.. 
 
 
Dmaj7 
 
เปี่ยมไปด้วยคว
Gmaj7 
ามหมาย
 
ทุกถ้อยคำจาก
Em 
ใจ 
 
แม้จะนานเท่
F#m 
าไร
 
บทเพลงของหั
Gmaj7 
วใจ ฮือ..  
A 
ฮือ..  
 
เพลงนี้ไม่เคยเปลี่ยน..
 

INSTRU | Gmaj7 | Gmaj7 | D | D |

Em 
ยิ่งเวลา 
 
ผ่านพ้
G 
นเท่าไร
Em 
ยิ่งมั่นใจ ว่าเธอคือ รัก
A 
แท้

 
เธอทำให้ค
D 
นนี้.. 
 
 
Dmaj7 
 
กลับมามีค
Gmaj7 
วามรัก
 
แพ้ในความใส่
Em 
ใจ 
 
รักและคอยห่ว
F#m 
งใย
 
ไม่เคยพบ
Gmaj7 
ใครที่ดีอย่างเธอ 
 
เท่า
A 
นี้เลย

 
เธอทำให้
D 
ชีวิต.. 
 
 
Dmaj7 
 
เปี่ยมไปด้วยค
Gmaj7 
วามหมาย
 
ขอสัญญาจาก
Em 
ใจ 
 
แม้จะนานเท่
F#m 
าไร
 
บทเพลงของหั
Gmaj7 
วใจ ฮือ..  
A 
ฮือ..  
 
เพลงนี้ไม่เคยเปลี่ยน..
 

OUTRO | Gmaj7 |


หากชีวิตคือทำนองของบทเพลง
เปรียบตัวฉันเองเปนเพลงที่ว่างเปล่า
เสียงบรรเลงแผ่วเบา สีอารมณ์หม่นเทา
ไม่มีเรื่องราวอะไรให้ใครได้เข้าใจ

แต่เพียงไม่นานเมื่อเธอได้เข้ามา
เปลี่ยนชีวิตธรรมดาของฉันใหม่
ฉันจึงได้เข้าใจ ว่ามันดีอย่างไร
เมื่อได้รักใคร.. ฮือ.. ฮือ..  

ชีวิตหนึ่งวันผ่านไปอย่างเดิม
เธอมาเติมเรื่องราว..
บทเพลงที่เคยบรรเลงแผ่วเบา
วันนี้มันดังสุดใจ..

เธอทำให้เพลงนี้..
เปี่ยมไปด้วยความหมาย
ทุกถ้อยคำจากใจ แม้จะนานเท่าไร
บทเพลงของหัวใจ ฮือ.. ฮือ..  
เพลงนี้ไม่เคยเปลี่ยน

จะเคียงข้างกันในวันที่อ่อนแอ
จะมีฉันคอยดูแลไม่ไกลห่าง
หนทางยังอีกไกล ให้เราเดินร่วมทาง
จะทำทุกๆ อย่าง เพื่อเธอ

ชีวิตหนึ่งวันผ่านไปอย่างเดิม
เธอมาเติมเรื่องราว..
บทเพลงที่เคยบรรเลงแผ่วเบา
วันนี้มันดังสุดใจ..

เธอทำให้คนนี้..
กลับมามีความรัก
แพ้ในความใส่ใจ รักและคอยห่วงใย
ไม่เคยพบใครที่ดีอย่างเธอ เท่านี้เลย

เธอทำให้เพลงนี้..
เปี่ยมไปด้วยความหมาย
ทุกถ้อยคำจากใจ แม้จะนานเท่าไร
บทเพลงของหัวใจ ฮือ.. ฮือ..  
เพลงนี้ไม่เคยเปลี่ยน..

( ดนตรี )

ยิ่งเวลา ผ่านพ้นเท่าไร
ยิ่งมั่นใจ ว่าเธอคือ รักแท้

เธอทำให้คนนี้..
กลับมามีความรัก
แพ้ในความใส่ใจ รักและคอยห่วงใย
ไม่เคยพบใครที่ดีอย่างเธอ เท่านี้เลย

เธอทำให้ชีวิต..
เปี่ยมไปด้วยความหมาย
ขอสัญญาจากใจ แม้จะนานเท่าไร
บทเพลงของหัวใจ ฮือ.. ฮือ..  
เพลงนี้ไม่เคยเปลี่ยน..


รูปภาพคอร์ด ทำนองที่มีเธอ – POTATO

คอร์ดเพลง ทำนองที่มีเธอ - POTATO

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ทำนองที่มีเธอ (คอร์ด)

เนื้อร้อง: ภูษิต ชนพิมาย
ทำนอง: พัฒน์ชัย ภักดีสู่สุข
เรียบเรียง: กัณฑ์กณัฐ อังคณาจีรธิติ, Potato
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend