คอร์ดเพลง ตราบ – TaitosmitH (ไททศมิตร)

  
Text   

INTRO | C G | D | ( 4 Times )

 
ตราบ
C 
ใดที่ดวงอา
G 
ทิตย์ 
 
ยังขึ้น
Am 
ทางทิศตะวัน
Em 
ออก
 
ตราบ
C 
นั้นยังมี
G 
ฉัน 
 
คอยประค
D 
อง
 
ตราบ
C 
ใดที่ความ
G 
ฝัน 
 
เจอทาง
Am 
ตันไร้ทาง
Em 
ออก
 
ตราบ
C 
นั้นเราจะร้
G 
อง 
 
เพลงด้วย
D 
กัน

 
ตราบใดส
C 
ายลมยัง
G 
มี 
 
จะส่งค
Am 
วามคิดถึง
Em 
ไป
 
ตราบใดส
C 
ายตายัง
G 
ดี 
 
จะส่อง
Am 
ทางให้เธอ
 
ถ้าหากเธอไม่เจอ จะอยู่เป็นเพื่อนเธอ
 

INSTRU | C G | D | ( 2 Times )

 
ตราบ
C 
ใดใจเธอห
G 
วัง 
 
หวังมาก
Am 
ไปจนใกล้จะ
Em 
พัง
 
ตราบ
C 
นั้นเธอต้อง
G 
ลด 
 
ลงมาตรงก
D 
ลาง
 
ตราบ
C 
ใดที่ความ
G 
รัก 
 
คอยผลัก
Am 
ดันทุกวัน
Em 
อยู่
 
ตราบ
C 
นั้นเธอจ
G 
งรู้ 
 
จงเข้า
D 
ใจ

 
ตราบใดส
C 
ายลมยัง
G 
มี 
 
จะส่งค
Am 
วามคิดถึง
Em 
ไป
 
ตราบใดส
C 
ายตายัง
G 
ดี 
 
จะส่องท
D 
างให้เธอ
 
ตราบใดหั
C 
วใจยัง
G 
มี 
 
จงอย่า
Am 
คิดสิ้นท้อ
Em 
ใจ
 
ตราบใด
C 
ฉันยังสู้ไ
G 
หว 
 
จะเปิด
Am 
ทางให้เดิน
 
ระหว่างเธอเผชิญ ไม่มีอะไรยากเกิน
 

INSTRU | C G | D | ( 4 Times )

C 
โว้.. โว.. โว..  
G 
โว.. 
 
 
D 
C 
โว้.. โว.. โว..  
G 
โว.. 
 
 
D 
C 
โว้.. โว.. โว..  
G 
โว.. 
 
 
D 

 
ตราบใดแ
C 
พ้ใจตัวเ
G 
อง
 
จงเปิดเ
Am 
พลงนี้ฟัง.. 
 
มันจะยังร้องให้เธอ..
 

INSTRU | C G | D ( 2 Times )

 
ตราบ
C 
ใดที่ดวงอา
G 
ทิตย์
 
ยังขึ้น
Am 
ทางทิศตะวัน
Em 
ออก
 
ตราบ
C 
นั้นเราจะร้
G 
อง 
 
เพลงด้ว
D 
ยกัน…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ตราบ


ตราบใดที่ดวงอาทิตย์ ยังขึ้นทางทิศตะวันออก
ตราบนั้นยังมีฉัน คอยประคอง
ตราบใดที่ความฝัน เจอทางตันไร้ทางออก
ตราบนั้นเราจะร้อง เพลงด้วยกัน

ตราบใดสายลมยังมี จะส่งความคิดถึงไป
ตราบใดสายตายังดี จะส่องทางให้เธอ
ถ้าหากเธอไม่เจอ จะอยู่เปนเพื่อนเธอ

( ดนตรี )

ตราบใดใจเธอหวัง หวังมากไปจนใกล้จะพัง
ตราบนั้นเธอต้องลด ลงมาตรงกลาง
ตราบใดที่ความรัก คอยผลักดันทุกวันอยู่
ตราบนั้นเธอจงรู้ จงเข้าใจ

ตราบใดสายลมยังมี จะส่งความคิดถึงไป
ตราบใดสายตายังดี จะส่องทางให้เธอ
ตราบใดหัวใจยังมี จงอย่าคิดสิ้นท้อใจ
ตราบใดฉันยังสู้ไหว จะเปิดทางให้เดิน
ระหว่างเธอเผชิญ ไม่มีอะไรยากเกิน

( ดนตรี )

โว้.. โว.. โว.. โว..
โว้.. โว.. โว.. โว..
โว้.. โว.. โว.. โว..

ตราบใดแพ้ใจตัวเอง
จงเปิดเพลงนี้ฟัง.. มันจะยังร้องให้เธอ..

( ดนตรี )

ตราบใดที่ดวงอาทิตย์
ยังขึ้นทางทิศตะวันออก
ตราบนั้นเราจะร้อง เพลงด้วยกัน…


รูปภาพคอร์ด ตราบ – TaitosmitH (ไททศมิตร)

คอร์ดเพลง ตราบ - TaitosmitH (ไททศมิตร)

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ตราบ (คอร์ด)

Lyrics/Music by Trinnasit Siripitchayasan
Arrange by TaitosmitH
ติดต่องานจ้าง 086-669-6099
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend