คอร์ดเพลง เพลงเดิม – ไตเติ้ล กีรติ พวงมาลี

  
Text   

Tune to Eb

 
จะอยู่ที่ไ
A 
หน 
 
 
C#m 
เธอก็ยัง
F#m 
มีฉัน 
 
 
E 
 
ต่อให้ในสุดท้
D 
ายไม่ได้พบ
C#m 
เจอและผูกพัน
Bm 
รักกันอย่างเ
E 
คย
 
จะเป็นความทรงจำ
C#m 
ดีๆ 
 
ที่ไม่ลืมได้
F#m 
เลย 
 
 
E 
 
เธอคือเพลงเ
D 
ดิมที่ใจคุ้น
C#m 
เคย
 
ที่ยังคงเ
Bm 
พราะไม่เปลี่ยนเ
E 
ลย 
 
เมื่อไรที่ได้ฟัง

INSTRU | A C#m | F#m E | D | Bm E | A |

 
อาจจะน
A 
าน 
 
ที่ผ่า
F#m 
นมา
 
จาก
D 
วันที่
C#m 
เคยสุข 
 
 
Bm 
และมีน้ำ
E 
ตา
 
อาจจะน
A 
าน 
 
ที่ห่างกั
F#m 
นมา
 
แต่
D 
ยังคง
C#m 
รู้สึก 
 
Bm 
หมือนเดิมทุกค
E 
รา

 
ยังจด
D 
จำ 
 
ทุกคำที่เราเคย
C#m 
ร้องบรรเลง
 
ในบทเ
Bm 
พลงที่เป็นตัวแทนแห่ง
E 
คำสัญญา

 
ว่าอยู่ที่ไ
A 
หน 
 
 
C#m 
เธอก็ยัง
F#m 
มีฉัน 
 
 
E 
 
ต่อให้ในสุดท้
D 
ายไม่ได้พบ
C#m 
เจอและผูกพัน
Bm 
รักกันอย่างเ
E 
คย
 
จะเป็นความทรงจำ
C#m 
ดีๆ 
 
ที่ไม่ลืมได้
F#m 
เลย 
 
 
E 
 
เธอคือเพลงเ
D 
ดิมที่ใจคุ้น
C#m 
เคย
 
ที่ยังคงเ
Bm 
พราะไม่เปลี่ยนเ
E 
ลย 
 
เมื่อไรที่ได้ฟัง

D 
  ไม่ว่าเมื่
Dm 
อไร 
 
ต่อให้
C#m 
นานแสนนาน
 
  เนิ่น
F#m 
นาน 
 
เท่
F#7 
าไร
Bm 
  เธอไม่เคยไปไหน 
 
 
C#m 
ใจกับใจยังผูกกันไว้
 
  อยู
G 
ในบทเพลงเพลงเดิมตลอด
E 
ไป

INSTRU | A C#m | F#m E | D C#m | Bm E |
INSTRU | C#m | F#m E | D C#m | Bm E |

 
จะอยู่ที่ไ
A 
หน 
 
แม้
C#m 
ในควา
F#m 
มฝัน 
 
 
E 
 
ต่อให้ในสุดท้
D 
ายไม่ได้พบ
C#m 
เจอและผูกพัน
Bm 
รักกันอย่างเ
E 
คย
 
จะเก็บเอาความทรงจำ
C#m 
ดีๆ 
 
ที่ไม่ลืมไ
F#m 
ด้เลย 
 
 
E 
 
ใส่ลงในเพลงเ
D 
ดิมที่ใจคุ้น
C#m 
เคย
 
ให้ห
Bm 
มายความอย่างเ
E 
คย

 
จะอยู่ที่ไ
A 
หน 
 
 
C#m 
เธอก็ยัง
F#m 
มีฉัน 
 
 
E 
 
ต่อให้ในสุดท้
D 
ายไม่ได้พบ
C#m 
เจอและผูกพัน
Bm 
รักกันอย่างเ
E 
คย
 
จะเป็นความทรงจำ
C#m 
ดีๆ 
 
ที่ไม่ลืมได้
F#m 
เลย 
 
 
E 
 
เธอคือเพลงเ
D 
ดิมที่ใจคุ้น
C#m 
เคย
 
ที่ยังคงเ
Bm 
พราะไม่เปลี่ยนเ
E 
ลย 
 
เมื่อไรที่ได้ฟัง

OUTRO | A | A | A | A |


จะอยู่ที่ไหน เธอก็ยังมีฉัน
ต่อให้ในสุดท้ายไม่ได้พบเจอและผูกพัน
รักกันอย่างเคย
จะเป็นความทรงจำดีๆ ที่ไม่ลืมได้เลย
เธอคือเพลงเดิมที่ใจคุ้นเคย
ที่ยังคงเพราะไม่เปลี่ยนเลย เมื่อไรที่ได้ฟัง

( ดนตรี )

อาจจะนาน ที่ผ่านมา
จากวันที่เคยสุข และมีน้ำตา
อาจจะนาน ที่ห่างกันมา
แต่ยังคงรู้สึก เหมือนเดิมทุกครา

ยังจดจำ ทุกคำที่เราเคยร้องบรรเลง
ในบทเพลงที่เป็นตัวแทนแห่งคำสัญญา

ว่าอยู่ที่ไหน เธอก็ยังมีฉัน
ต่อให้ในสุดท้ายไม่ได้พบเจอและผูกพัน
รักกันอย่างเคย
จะเป็นความทรงจำดีๆ ที่ไม่ลืมได้เลย
เธอคือเพลงเดิมที่ใจคุ้นเคย
ที่ยังคงเพราะไม่เปลี่ยนเลย เมื่อไรที่ได้ฟัง

ไม่ว่าเมื่อไร ต่อให้นานแสนนาน
เนิ่นนาน เท่าไร
เธอไม่เคยไปไหน ใจกับใจยังผูกกันไว้
อยูในบทเพลงเพลงเดิมตลอดไป

( ดนตรี )

จะอยู่ที่ไหน แม้ในความฝัน
ต่อให้ในสุดท้ายไม่ได้พบเจอและผูกพัน
รักกันอย่างเคย
จะเก็บเอาความทรงจำดีๆ ที่ไม่ลืมได้เลย
ใส่ลงในเพลงเดิมที่ใจคุ้นเคย
ให้หมายความอย่างเคย

จะอยู่ที่ไหน เธอก็ยังมีฉัน
ต่อให้ในสุดท้ายไม่ได้พบเจอและผูกพัน
รักกันอย่างเคย
จะเป็นความทรงจำดีๆ ที่ไม่ลืมได้เลย
เธอคือเพลงเดิมที่ใจคุ้นเคย
ที่ยังคงเพราะไม่เปลี่ยนเลย เมื่อไรที่ได้ฟัง..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เพลงเดิม (คอร์ด)

เพลงประกอบซีรีส์ : บังเอิญรัก2
ติดต่อโฆษณา : [email protected]
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend