หน้าแรก » บอย พนมไพร » คอร์ดเพลง ฮักลองเบิ่ง – บอย พนมไพร (Ost.รักหนูมั้ย)

คอร์ดเพลง ฮักลองเบิ่ง – บอย พนมไพร (Ost.รักหนูมั้ย)

คอร์ดเพลง : ฮักลองเบิ่ง บอย พนมไพร

คอร์ดเพลง ฮักลองเบิ่ง - บอย พนมไพร

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single บอย พนมไพร : ฮักลองเบิ่ง


 
ให้อ้ายฮักเจ้าได้
บ่.. 
 
คำแ
พง
 
อิหล่าแก้ม
Bm 
แดง.. 
 
อ่อง
Em 
ต่อง
 
หากใจของเจ้ายังว่
าง 
 
ถ้ายังบ่มีเจ้า
Bm 
ของ
 
ก็อยากให้
Am 
เจ้านั้นลองเปิ
ดใจ
 
มาฮักกันลองเ
บิ่ง..

INSTRU | G | Bm | C | D | ( 2 Times )

มีคำเป็นล้า
Bm 
นคำ
 
อยากจะ
คุยให้เธอได้
ฟัง
 
อยากจะบ
อกความในใจ..
 
ที่เ
Bm 
กี่ยวกับ
Em 
ฉัน
 
ให้
Am 
เธอ ได้ฟัง ได้เข้า
ใจ

 
ธอจะรังเกียจ
Bm 
ไหม
 
ที่มีใ
ครคนนึงคิดถึ
งเธอ
Em 
หลับตานอน 
 
ใจ
Bm 
มันก็ยังเ
Em 
ผลอ
 
ยัง
คิดถึงเธออยู่ร่ำ
ไป

  หน้าบ่หล่อ.. 
 
คือ
Bm 
จั่งบักอ้าย
  อีหล่าคนไค.. 
 
สิ
Bm 
รับได้บ่
  สี่ห้องหัวใจ.. 
 
มี
Bm 
ไผแล้วไป่น้อ
  เป็นไปได้บ่ที่อ้ายสิ
ขอเป็นแฟน..

 
ให้อ้ายฮักเจ้าได้
บ่.. 
 
คำแ
พง
 
อิหล่าแก้ม
Bm 
แดง.. 
 
อ่อง
Em 
ต่อง
 
หากใจของเจ้ายังว่
าง 
 
ถ้ายังบ่มีเจ้า
Bm 
ของ
 
ก็อยากให้
Am 
เจ้านั้นลองเปิ
ดใจ
 
มาฮักกันลองเ
 
บิ่ง..

INSTRU | G | Bm | C | D |

ฉันก็มีเพียงเท่
Bm 
านี้ 
 
มีแค่
ตัว.. 
 
และหั
วใจ
Em 
และยังคิดถึงเธอ
Bm 
ไม่ไปไหน
 
จะค
อยดูแลแต่เ
ธอ..

  หน้าบ่หล่อ.. 
 
คือ
Bm 
จั่งบักอ้าย
  อีหล่าคนไค.. 
 
สิ
Bm 
รับได้บ่
  สี่ห้องหัวใจ.. 
 
มี
Bm 
ไผแล้วไป่น้อ
  เป็นไปได้บ่ที่อ้ายสิ
ขอเป็นแฟน..

 
ให้อ้ายฮักเจ้าได้
บ่.. 
 
คำแ
พง
 
อิหล่าแก้ม
Bm 
แดง.. 
 
อ่อง
Em 
ต่อง
 
หากใจของเจ้ายังว่
าง 
 
ถ้ายังบ่มีเจ้า
Bm 
ของ
 
ก็อยากให้
Am 
เจ้านั้นลองเปิ
ดใจ
 
มาฮักกันลองเ
 
บิ่ง..

INSTRU | G | Bm | Em | Bm |
INSTRU | C | Bm | Am | D | D | D | D |

 
ให้อ้ายฮักเจ้าได้
บ่.. 
 
คำแ
พง
 
อิหล่าแก้ม
Bm 
แดง.. 
 
อ่อง
Em 
ต่อง
 
หากใจของเจ้ายังว่
าง 
 
ถ้ายังบ่มีเจ้า
Bm 
ของ
 
ก็อยากให้
Am 
เจ้านั้นลองเปิ
ดใจ
 
มาฮักกันลองเ
บิ่ง..

 
ให้อ้ายฮักเจ้าได้
บ่..คำแ
พง
 
อิหล่าแก้ม
Bm 
แดง.. 
 
อ่อง
Em 
ต่อง
 
หากใจของเจ้ายังว่
าง 
 
ถ้ายังบ่มีเจ้า
Bm 
ของ
 
ก็อยากให้
Am 
เจ้านั้นลองเปิ
ดใจ
 
มาฮักกันลองเ
บิ่ง..

 
ก็อยากให้
Am 
เจ้านั้นลองเปิ
ดใจ..
 
มาฮักกันลองเบิ่ง…
 

OUTRO | G | Bm | C | D | ( 2 Times ) | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ฮักลองเบิ่ง


ให้อ้ายฮักเจ้าได้บ่.. คำแพง
อิหล่าแก้มแดง.. อ่องต่อง
หากใจของเจ้ายังว่าง ถ้ายังบ่มีเจ้าของ
กอยากให้เจ้านั้นลองเปิดใจ
มาฮักกันลองเบิ่ง..

( ดนตรี )

มีคำเปนล้านคำ
อยากจะคุยให้เธอได้ฟัง
อยากจะบอกความในใจ..
ที่เกี่ยวกับฉัน
ให้เธอ ได้ฟัง ได้เข้าใจ

เธอจะรังเกียจไหม
ที่มีใครคนนึงคิดถึงเธอ
หลับตานอน ใจมันกยังเผลอ
ยังคิดถึงเธออยู่ร่ำไป

หน้าบ่หล่อ.. คือจั่งบักอ้าย
อีหล่าคนไค.. สิรับได้บ่
สี่ห้องหัวใจ.. มีไผแล้วไป่น้อ
เปนไปได้บ่ที่อ้ายสิขอเปนแฟน..

ให้อ้ายฮักเจ้าได้บ่.. คำแพง
อิหล่าแก้มแดง.. อ่องต่อง
หากใจของเจ้ายังว่าง ถ้ายังบ่มีเจ้าของ
กอยากให้เจ้านั้นลองเปิดใจ
มาฮักกันลองเบิ่ง..

( ดนตรี )

ฉันกมีเพียงเท่านี้
มีแค่ตัว.. และหัวใจ
และยังคิดถึงเธอไม่ไปไหน
จะคอยดูแลแต่เธอ..

หน้าบ่หล่อ.. คือจั่งบักอ้าย
อีหล่าคนไค.. สิรับได้บ่
สี่ห้องหัวใจ.. มีไผแล้วไป่น้อ
เปนไปได้บ่ที่อ้ายสิขอเปนแฟน..

ให้อ้ายฮักเจ้าได้บ่.. คำแพง
อิหล่าแก้มแดง.. อ่องต่อง
หากใจของเจ้ายังว่าง ถ้ายังบ่มีเจ้าของ
กอยากให้เจ้านั้นลองเปิดใจ
มาฮักกันลองเบิ่ง..

( ดนตรี )

ให้อ้ายฮักเจ้าได้บ่.. คำแพง
อิหล่าแก้มแดง.. อ่องต่อง
หากใจของเจ้ายังว่าง ถ้ายังบ่มีเจ้าของ
กอยากให้เจ้านั้นลองเปิดใจ
มาฮักกันลองเบิ่ง..

ให้อ้ายฮักเจ้าได้บ่..คำแพง
อิหล่าแก้มแดง.. อ่องต่อง
หากใจของเจ้ายังว่าง ถ้ายังบ่มีเจ้าของ
กอยากให้เจ้านั้นลองเปิดใจ
มาฮักกันลองเบิ่ง..

กอยากให้เจ้านั้นลองเปิดใจ..
มาฮักกันลองเบิ่ง…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง ฮักลองเบิ่ง (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : หนุ่มอินดี้ ขี้ไก่เดือน
เรียบเรียง : ออนบอร์ดสตูดิโอ
ติดต่องานแสดงศิลปิน เซิ้ง มิวสิก
โทร 0984426915
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :