คอร์ดเพลง คอย เซ็นเตอร์ – ว่าน ธนกฤต

  
Text   

คอร์ดเพลง : คอย เซ็นเตอร์ ว่าน ธนกฤต

คอร์ดเพลง คอย เซ็นเตอร์ - ว่าน ธนกฤต

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ว่าน ธนกฤต : คอย เซ็นเตอร์


INTRO | F | F | Em | Em ( 2 Times )

F 
ดีแต่ยังไม่พอ 
 
บางทีก็รู้สึกท้อ
 
ทุก
Em 
คืนก็ยังเฝ้ารอ 
 
ไม่มีใคร
F 
รอให้เธอกลับมา 
 
เผชิญกับความอ่อนล้า
 
หัว
Em 
ใจจะชินและชา 
 
ได้เมื่อไหร่

 
เธอจะ
Dm 
รู้รึเปล่า 
 
คิด
Em 
ถึงมากเท่าไหร่
 
ได้ยิน
F 
ฉันหรือเปล่า 
 
เห
G 
งาแทบทนไม่ไหว

 
แค่อยากจะมีใ
C 
คร 
 
ใครซักคน
 
เป็นเพื่อนคุยกันก่อนนอน
 
 
อยากโทรไป
Am 
หา 
 
ใครซักคน
 
โทรหากันเหมือนวันก่อน
 
 
เป็นเ
F 
ธอได้รึเปล่า 
 
ปลอบ
Em 
ใจฉันเบา 
 
 
ตก
Dm 
ลงกันว่าโลกนี้มีแต่เ
G 
รา

 
แต่คงไม่
C 
มีใครซักคน 
 
โทรมาถามคอยห่วงใย
 
หยุดหลอกตัว
Am 
เอง พอซักที ใจก็รู้เขามีใคร
 
หยุด
F 
คิดถึงวันเก่า 
 
อยาก
Em 
ลืมได้แล้วเรา
 
บอก
Dm 
กับตัวเองให้ชินมันเอา
G 
ไว้
 
ว่าฉันไม่เป็นไร..
 

F 
คนหนึ่งคอยวิ่งตาม 
 
อีกคนก็พยายาม
 
หา
Em 
ทางที่จะจากลา 
 
หนีกันไป
F 
คนไม่มีความหมาย 
 
ได้รู้ว่าวันสุดท้าย
 
หัว
Em 
ใจจะพังทลาย 
 
เมื่อเธอไป

 
เธอจะ
Dm 
รู้รึเปล่า 
 
คิด
Em 
ถึงมากเท่าไหร่
 
ได้ยิน
F 
ฉันหรือเปล่า 
 
เห
G 
งาแทบทนไม่ไหว

 
แค่อยากจะมีใ
C 
คร 
 
ใครซักคน
 
เป็นเพื่อนคุยกันก่อนนอน
 
 
อยากโทรไป
Am 
หา 
 
ใครซักคน
 
โทรหากันเหมือนวันก่อน
 
 
เป็นเ
F 
ธอได้รึเปล่า 
 
ปลอบ
Em 
ใจฉันเบา 
 
 
ตก
Dm 
ลงกันว่าโลกนี้มีแต่เ
G 
รา

 
แต่คงไม่
C 
มีใครซักคน 
 
โทรมาถามคอยห่วงใย
 
หยุดหลอกตัว
Am 
เอง พอซักที ใจก็รู้เขามีใคร
 
หยุด
F 
คิดถึงวันเก่า 
 
อยาก
Em 
ลืมได้แล้วเรา
 
บอก
Dm 
กับตัวเองให้ชินมันเอา
G 
ไว้
 
ว่าฉันไม่เป็นไร..
 

 
  หยุดเลยความรักหรือพักไปก่
C 
อน
 
  ไม่เร็วก็ช้าต้องพังแน่น
F 
อน.. 
 
 
Em 
 
Am 
Dm 
  หยุดเลยความรักหรือพักไปก่อน
Em 
  ไม่เร็วก็ช้าต้องพังแน่น
F 
อน 
 
 
G 

 
แค่อ
Am 
ยากจะมีใ
D 
คร 
 
ใครซักคน
 
เป็นเพื่อนคุยกันก่อนนอน
 
 
อยากโทรไป
Bm 
หา 
 
ใครซักคน
 
โทรหากันเหมือนวันก่อน
 
 
เป็นเ
G 
ธอได้รึเปล่า 
 
ปลอ
F#m 
บใจฉันเบา 
 
 
ตก
Em 
ลงกันว่าโลกนี้มีแต่เ
A 
รา

 
แต่คงไม่
D 
มีใครซักคน 
 
คอยมาถามคอยห่วงใย
 
หยุดหลอกตัว
Bm 
เอง พอซักที ใจก็รู้เขามีใคร
 
หยุด
G 
คิดถึงวันเก่า 
 
อยาก
F#m 
ลืมได้แล้วเรา
 
บอก
Em 
กับตัวเองให้ชินมันเอา
A 
ไว้
 
(ว่าฉันไม่เป็นไร)
 

 
แค่อยากจะมีใ
D 
คร 
 
ใครซักคน
 
เป็นเพื่อนคุยกันก่อนนอน
 
 
อยากโทรไป
Bm 
หา 
 
ใครซักคน
 
โทรหากันเหมือนวันก่อน
 
 
เป็นเ
G 
ธอได้รึเปล่า 
 
ปลอบ
F#m 
ใจฉันเบา 
 
 
ตก
Em 
ลงกันว่าโลกนี้มีแต่เ
A 
รา

 
แต่คงไม่
D 
มีใครซักคน 
 
คอยมาถามคอยห่วงใย
 
หยุดหลอกตัว
Bm 
เอง พอซักที ใจก็รู้เขามีใคร
 
หยุด
G 
คิดถึงวันเก่า 
 
อยาก
F#m 
ลืมได้แล้วเรา
 
บอก
Em 
กับตัวเองให้ชินมันเอา
A 
ไว้
 
ว่าฉันไม่เป็นไร..
 


ดีแต่ยังไม่พอ บางทีกรู้สึกท้อ
ทุกคืนกยังเฝ้ารอ ไม่มีใคร
รอให้เธอกลับมา เผชิญกับความอ่อนล้า
หัวใจจะชินและชา ได้เมื่อไหร่

เธอจะรู้รึเปล่า คิดถึงมากเท่าไหร่
ได้ยินฉันหรือเปล่า เหงาแทบทนไม่ไหว

แค่อยากจะมีใคร ใครซักคน
เปนเพื่อนคุยกันก่อนนอน
อยากโทรไปหา ใครซักคน
โทรหากันเหมือนวันก่อน
เปนเธอได้รึเปล่า ปลอบใจฉันเบา ๆ
ตกลงกันว่าโลกนี้มีแต่เรา

แต่คงไม่มีใครซักคน โทรมาถามคอยห่วงใย
หยุดหลอกตัวเอง พอซักที ใจกรู้เขามีใคร
หยุดคิดถึงวันเก่า อยากลืมได้แล้วเรา
บอกกับตัวเองให้ชินมันเอาไว้
ว่าฉันไม่เปนไร..

คนหนึ่งคอยวิ่งตาม อีกคนกพยายาม
หาทางที่จะจากลา หนีกันไป
คนไม่มีความหมาย ได้รู้ว่าวันสุดท้าย
หัวใจจะพังทลาย เมื่อเธอไป

เธอจะรู้รึเปล่า คิดถึงมากเท่าไหร่
ได้ยินฉันหรือเปล่า เหงาแทบทนไม่ไหว

แค่อยากจะมีใคร ใครซักคน
เปนเพื่อนคุยกันก่อนนอน
อยากโทรไปหา ใครซักคน
โทรหากันเหมือนวันก่อน
เปนเธอได้รึเปล่า ปลอบใจฉันเบา ๆ
ตกลงกันว่าโลกนี้มีแต่เรา

แต่คงไม่มีใครซักคน โทรมาถามคอยห่วงใย
หยุดหลอกตัวเอง พอซักที ใจกรู้เขามีใคร
หยุดคิดถึงวันเก่า อยากลืมได้แล้วเรา
บอกกับตัวเองให้ชินมันเอาไว้
ว่าฉันไม่เปนไร..

หยุดเลยความรักหรือพักไปก่อน
ไม่เรวกช้าต้องพังแน่นอน..
หยุดเลยความรักหรือพักไปก่อน
ไม่เรวกช้าต้องพังแน่นอน

แค่อยากจะมีใคร ใครซักคน
เปนเพื่อนคุยกันก่อนนอน
อยากโทรไปหา ใครซักคน
โทรหากันเหมือนวันก่อน
เปนเธอได้รึเปล่า ปลอบใจฉันเบา ๆ
ตกลงกันว่าโลกนี้มีแต่เรา

แต่คงไม่มีใครซักคน คอยมาถามคอยห่วงใย
หยุดหลอกตัวเอง พอซักที ใจกรู้เขามีใคร
หยุดคิดถึงวันเก่า อยากลืมได้แล้วเรา
บอกกับตัวเองให้ชินมันเอาไว้
(ว่าฉันไม่เปนไร)

แค่อยากจะมีใคร ใครซักคน
เปนเพื่อนคุยกันก่อนนอน
อยากโทรไปหา ใครซักคน
โทรหากันเหมือนวันก่อน
เปนเธอได้รึเปล่า ปลอบใจฉันเบา ๆ
ตกลงกันว่าโลกนี้มีแต่เรา

แต่คงไม่มีใครซักคน คอยมาถามคอยห่วงใย
หยุดหลอกตัวเอง พอซักที ใจกรู้เขามีใคร
หยุดคิดถึงวันเก่า อยากลืมได้แล้วเรา
บอกกับตัวเองให้ชินมันเอาไว้
ว่าฉันไม่เปนไร..


รูปภาพคอร์ด คอย เซ็นเตอร์ – ว่าน ธนกฤต

คอร์ดเพลง คอย เซ็นเตอร์ - ว่าน ธนกฤต

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง คอย เซ็นเตอร์ (คอร์ด)

Writer & Composer : Wan Soloist & FWW
Arranger : FWW
ติดต่องานโชว์ศิลปิน : 084-707-4446
094-966-6262, 093-669-7494
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend