คอร์ดเพลง สัญญาหน้าหนาว – เนม สุรพงศ์

  
Text   

คอร์ดเพลง : สัญญาหน้าหนาว เนม สุรพงศ์

คอร์ดเพลง สัญญาหน้าหนาว - เนม สุรพงศ์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เนม สุรพงศ์ : สัญญาหน้าหนาว


Tune to Eb
INTRO | A F#m | D E | ( 2 Times )

 
ลม.. เอ้ยลม.. ลมหนาวต้องวีวี่
 
 
พัด.. เอาคนดี.. หนีจากอ้ายไปไกล  
 
A 
คือ.. 
 
มาใ
F#m 
จดำ 
 
D 
ฮ็ดกับอ้ายลง
E 
ได้
 
เจ้าแ
A 
ล่น.. 
 
นำคน
F#m 
ใหม่ 
 
 
D 
ถิ่ม 
 
กัน
E 
ไป 
 
ซื่
A 
อ 
 

F#m 
เดิก ๆ ค่อน อา
C#m 
กาศเย็น 
 
 
ปีก่
D 
อนมีเจ้าคอยกุม
A 
มือ
 
ตก
F#m 
มาปีนี้ 
 
เป็นจั่ง
C#m 
ได๋ละฮือ
 
หน้าห
D 
นาว.. 
 
คือบ่
E 
มีเธอ

 
คืนมาเ
A 
ด้อ.. 
 
นาง
F#m 
เด้อ
 
อย่าฟ้
D 
าวปล่อยมืออ้าย
E 
ไป
 
ผ้า
A 
ห่ม.. 
 
ผืน
F#m 
ใหญ่
 
ห่มผู้เ
D 
ดียวจั่งได๋มันสิ
E 
อุ่น
A 
คืน.. 
 
มา
F#m 
ถ่อน
 
อย่าปล่อยให้ถ่
D 
านฮักเฮาเป็น
E 
ฝุ่น
 
A 
าม.. 
 
ลมหนา
F#m 
วซูน
 
พอได้ก
D 
อดเนื้ออุ่นให้อุ่น
E 
ใจ

 
อ้
A 
าย.. 
 
คิดฮอด
F#m 
เจ้า 
 
D 
ล้วเจ้านั้นไปอยู่
E 
ไส
 
A 
าม.. 
 
เดือน
F#m 
หงาย 
 
D 
จ้าคิดฮอดอ้าย
E 
บ่
F#m 
คืนมาสา 
 
กลับ
C#m 
มาหม่องเก่า
 
หน้าห
D 
นาวที่บ่มีเจ้า.. 
 
 
E 
.. 
 
ฮู้บ่มันเหงาจับ
A 
ใจ..

A 
ลม.. 
 
เอ้ย
F#m 
ลม 
 
 
D 
พัดเจ้าไปนำ
E 
ฝน
A 
คน.. 
 
เอ้ย
F#m 
คน 
 
 
D 
หนีไปซ้นแก
E 
ได๋
A 
ลืม.. 
 
แล้
F#m 
วตี้  
D 
ปั้นข้าวจี่ทา
E 
ไข่
 
เจ้าซ่
A 
าง.. 
 
บ่ย่าน
F#m 
อ้าย 
 
เห
D 
งา 
 
ตาย
E 
คา 
 
ผ้า
A 
ห่ม

INSTRU | A | F#m | D | E |
INSTRU | F#m | C#m | Bm | D E |

F#m 
เดิก ๆ ค่อน อา
C#m 
กาศเย็น 
 
 
ปีก่
D 
อนมีเจ้าคอยกุม
A 
มือ
 
ตก
F#m 
มาปีนี้ 
 
เป็นจั่ง
C#m 
ได๋ละฮือ
 
หน้าห
D 
นาว.. 
 
คือบ่
E 
มีเธอ

 
คืนมาเ
A 
ด้อ.. 
 
นาง
F#m 
เด้อ
 
อย่าฟ้
D 
าวปล่อยมืออ้าย
E 
ไป
 
ผ้า
A 
ห่ม.. 
 
ผืน
F#m 
ใหญ่
 
ห่มผู้เ
D 
ดียวจั่งได๋มันสิ
E 
อุ่น
A 
คืน.. 
 
มา
F#m 
ถ่อน
 
อย่าปล่อยให้ถ่
D 
านฮักเฮาเป็น
E 
ฝุ่น
 
A 
าม.. 
 
ลมหนา
F#m 
วซูน
 
พอได้ก
D 
อดเนื้ออุ่นให้อุ่น
E 
ใจ

 
อ้
A 
าย.. 
 
คิดฮอด
F#m 
เจ้า 
 
D 
ล้วเจ้านั้นไปอยู่
E 
ไส
 
A 
าม.. 
 
เดือน
F#m 
หงาย 
 
D 
จ้าคิดฮอดอ้าย
E 
บ่
F#m 
คืนมาสา 
 
กลับ
C#m 
มาหม่องเก่า
 
หน้าห
D 
นาวที่บ่มีเจ้า.. 
 
 
E 
.. 
 
ฮู้บ่มันเหงาจับ
A 
ใจ..

 
กะหน้าห
D 
นาว ที่บ่มีเจ้า..  
E 
 
ฮู้บ่มันเหงา จับใจ..
 

OUTRO | A F#m | D E |
OUTRO | A F#m | D A |


ลม.. เอ้ยลม.. ลมหนาวต้องวีวี่
พัด.. เอาคนดี.. หนีจากอ้ายไปไกล
คือ.. มาใจดำ เฮดกับอ้ายลงได้
เจ้าแล่น.. นำคนใหม่ ถิ่ม กันไป ซื่อ ๆ

เดิก ๆ ค่อน อากาศเยน ๆ
ปีก่อนมีเจ้าคอยกุมมือ
ตกมาปีนี้ เปนจั่งได๋ละฮือ
หน้าหนาว.. คือบ่มีเธอ

คืนมาเด้อ.. นางเด้อ
อย่าฟ้าวปล่อยมืออ้ายไป
ผ้าห่ม.. ผืนใหญ่
ห่มผู้เดียวจั่งได๋มันสิอุ่น
คืน.. มาถ่อน
อย่าปล่อยให้ถ่านฮักเฮาเปนฝุ่น
ยาม.. ลมหนาวซูน
พอได้กอดเนื้ออุ่นให้อุ่นใจ

อ้าย.. คิดฮอดเจ้า แล้วเจ้านั้นไปอยู่ไส
ยาม.. เดือนหงาย เจ้าคิดฮอดอ้ายบ่
คืนมาสา กลับมาหม่องเก่า
หน้าหนาวที่บ่มีเจ้า.. .. ฮู้บ่มันเหงาจับใจ..

ลม.. เอ้ยลม พัดเจ้าไปนำฝน
คน.. เอ้ยคน หนีไปซ้นแกได๋
ลืม.. แล้วตี้ ปั้นข้าวจี่ทาไข่
เจ้าซ่าง.. บ่ย่านอ้าย เหงา ตายคา ผ้าห่ม

( ดนตรี )

เดิก ๆ ค่อน อากาศเยน ๆ
ปีก่อนมีเจ้าคอยกุมมือ
ตกมาปีนี้ เปนจั่งได๋ละฮือ
หน้าหนาว.. คือบ่มีเธอ

คืนมาเด้อ.. นางเด้อ
อย่าฟ้าวปล่อยมืออ้ายไป
ผ้าห่ม.. ผืนใหญ่
ห่มผู้เดียวจั่งได๋มันสิอุ่น
คืน.. มาถ่อน
อย่าปล่อยให้ถ่านฮักเฮาเปนฝุ่น
ยาม.. ลมหนาวซูน
พอได้กอดเนื้ออุ่นให้อุ่นใจ

อ้าย.. คิดฮอดเจ้า แล้วเจ้านั้นไปอยู่ไส
ยาม.. เดือนหงาย เจ้าคิดฮอดอ้ายบ่
คืนมาสา กลับมาหม่องเก่า
หน้าหนาวที่บ่มีเจ้า.. .. ฮู้บ่มันเหงาจับใจ..

กะหน้าหนาว ที่บ่มีเจ้า..
ฮู้บ่มันเหงา จับใจ..


รูปภาพคอร์ด สัญญาหน้าหนาว – เนม สุรพงศ์

คอร์ดเพลง สัญญาหน้าหนาว - เนม สุรพงศ์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง สัญญาหน้าหนาว (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง เนม สุรพงศ์
เรียบเรียง จักรี อบมา
ติดต่องานแสดง โทร 082-8532307
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend