คอร์ดเพลง ส่งสการในงานแต่ง บอย พนมไพร

  
Text   
คอร์ดเพลง ส่งสการในงานแต่ง บอย พนมไพร

คอร์ด :

ศิลปิน : บอย พนมไพร

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดในเพลง : Em,D,C,G,Am,Bm


INTRO | Em | D | C | G D |

 
มาแจกซอ
Em 
งขาว
 
แจ้ง
D 
ข่าวว่าผู้สาวคนนั้น
 
ได้ตาย
C 
จากชีวิตของกันและกัน
G 
แล้ว.. 
 
มื้อ
D 
นี้..

 
ถือพวง
Em 
หรีด 
 
สลัก
D 
ซื่อว่าอดีตผู้บ่าว
 
ขอให้
C 
ไปที่ชอบเด้อสาว
 
ถ้าเลือกเ
G 
ขาแล้วเจ้าชอ
D 
บหลาย

 
คงเป็นมื้อสุด
C 
ท้าย 
 
ที่เฮาสิได้
Bm 
พ้อกัน
 
มาส่งเจ้าหย่างเข้าพา
Am 
ขวัญ
 
ท่ามกลางเสียงคนฮ้องโ
D 
ห่แซว

 
คงเป็นมื้อเดียว
C 
กัน
 
กับงานขาวดำ ที่ฮักสองเฮาที่จากไป
Bm 
แล้ว
 
เมื่อวานขอวอนแขก
Am 
เรือน 
 
ที่อิ่มหนำสำราญ
 
ร่วมอธิษ
C 
ฐานให้เรื่องราวในอดีต 
 
ใปสู่ภพภมิที่
D 
ดี

 
ขอเชิญมาร่วมเป็นเ
C 
กียรติวันอาลัยอำ
D 
ลา
 
ในฐา
Bm 
นะคนฮักเป็น
Em 
เถือสุดท้าย
 
ตอนนี้เ
Am 
หลือแค่เพียงร่าง
D 
กาย
 
ย้อนว่าหัว
G 
ใจเจ้าให้เขาไปตั้ง
Bm 
โดน
 
เจ็บปาง
C 
ตายเสียใจกับ
D 
การจากลา
 
เสียน้ำ
Bm 
ตาให้ความฮักที่
Em 
วายชนม์
 
หลับบ่
Am 
ตื่นฟื้นบ่มีหนีบ่
D 
พ้น 
 
ชาติหน้าจั่ง
G 
คู่กัน

INSTRU | C | Bm | Am | C D |
INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G |

 
คงเป็นมื้อสุด
C 
ท้าย 
 
ที่เฮาสิได้
Bm 
พ้อกัน
 
มาส่งเจ้าหย่างเข้าพา
Am 
ขวัญ
 
ท่ามกลางเสียงคนฮ้องโ
D 
ห่แซว

 
คงเป็นมื้อเดียว
C 
กัน
 
กับงานขาวดำ ที่ฮักสองเฮาที่จากไป
Bm 
แล้ว
 
เมื่อวานขอวอนแขก
Am 
เรือน 
 
ที่อิ่มหนำสำราญ
 
ร่วมอธิษ
C 
ฐานให้เรื่องราวในอดีต 
 
ใปสู่ภพภมิที่
D 
ดี

 
ขอเชิญมาร่วมเป็นเ
C 
กียรติวันอาลัยอำ
D 
ลา
 
ในฐา
Bm 
นะคนฮักเป็น
Em 
เถือสุดท้าย
 
ตอนนี้เ
Am 
หลือแค่เพียงร่าง
D 
กาย
 
ย้อนว่าหัว
G 
ใจเจ้าให้เขาไปตั้ง
Bm 
โดน
 
เจ็บปาง
C 
ตายเสียใจกับ
D 
การจากลา
 
เสียน้ำ
Bm 
ตาให้ความฮักที่
Em 
วายชนม์
 
หลับบ่
Am 
ตื่นฟื้นบ่มีหนีบ่
D 
พ้น 
 
ชาติหน้าจั่ง
G 
คู่กัน

 
ขอเชิญมาร่วมเป็นเ
C 
กียรติวันอาลัยอำ
D 
ลา
 
ในฐา
Bm 
นะคนฮักเป็น
Em 
เถือสุดท้าย
 
ตอนนี้เ
Am 
หลือแค่เพียงร่าง
D 
กาย
 
ย้อนว่าหัว
G 
ใจเจ้าให้เขาไปตั้ง
Bm 
โดน
 
เจ็บปาง
C 
ตายเสียใจกับ
D 
การจากลา
 
เสียน้ำ
Bm 
ตาให้ความฮักที่
Em 
วายชนม์
 
หลับบ่
Am 
ตื่นฟื้นบ่มีหนีบ่
D 
พ้น 
 
ชาติหน้าจั่ง
G 
คู่กัน

 
เปลี่ยนจาก
Am 
คำว่ามาเด้อข
D 
วัญ..
 
เป็นส่งสการในงานแต่ง..
 

OUTRO | Em | D | C | G D |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ส่งสการในงานแต่ง


มาแจกซองขาว
แจ้งข่าวว่าผู้สาวคนนั้น
ได้ตายจากชีวิตของกันและกัน
แล้ว.. มื้อนี้..

ถือพวงหรีด สลักซื่อว่าอดีตผู้บ่าว
ขอให้ไปที่ชอบเด้อสาว
ถ้าเลือกเขาแล้วเจ้าชอบหลาย

คงเป็นมื้อสุดท้าย ที่เฮาสิได้พ้อกัน
มาส่งเจ้าหย่างเข้าพาขวัญ
ท่ามกลางเสียงคนฮ้องโห่แซว

คงเป็นมื้อเดียวกัน
กับงานขาวดำ ที่ฮักสองเฮาจากไปแล้ว
เมื่อวานขอวอนแขกเรือน ที่อิ่มหนำสำราญ
ร่วมอธิษฐานให้เรื่องราวในอดีต ใปสู่ภพภมิที่ดี

ขอเชิญมาร่วมเป็นเกียรติวันอาลัยอำลา
ในฐานะคนฮักเป็นเถือสุดท้าย
ตอนนี้เหลือแค่เพียงร่างกาย
ย้อนว่าหัวใจเจ้าให้เขาไปตั้งโดน
เจ็บปางตายเสียใจกับการจากลา
เสียน้ำตาให้ความฮักที่วายชนม์
หลับบ่ตื่นฟื้นบ่มีหนีบ่พ้น ชาติหน้าจั่งคู่กัน

( ดนตรี )

คงเป็นมื้อสุดท้าย ที่เฮาสิได้พ้อกัน
มาส่งเจ้าหย่างเข้าพาขวัญ
ท่ามกลางเสียงคนฮ้องโห่แซว

คงเป็นมื้อเดียวกัน
กับงานขาวดำ ที่ฮักสองเฮาจากไปแล้ว
เมื่อวานขอวอนแขกเรือน ที่อิ่มหนำสำราญ
ร่วมอธิษฐานให้เรื่องราวในอดีต ใปสู่ภพภมิที่ดี

ขอเชิญมาร่วมเป็นเกียรติวันอาลัยอำลา
ในฐานะคนฮักเป็นเถือสุดท้าย
ตอนนี้เหลือแค่เพียงร่างกาย
ย้อนว่าหัวใจเจ้าให้เขาไปตั้งโดน
เจ็บปางตายเสียใจกับการจากลา
เสียน้ำตาให้ความฮักที่วายชนม์
หลับบ่ตื่นฟื้นบ่มีหนีบ่พ้น ชาติหน้าจั่งคู่กัน

ขอเชิญมาร่วมเป็นเกียรติวันอาลัยอำลา
ในฐานะคนฮักเป็นเถือสุดท้าย
ตอนนี้เหลือแค่เพียงร่างกาย
ย้อนว่าหัวใจเจ้าให้เขาไปตั้งโดน
เจ็บปางตายเสียใจกับการจากลา
เสียน้ำตาให้ความฮักที่วายชนม์
หลับบ่ตื่นฟื้นบ่มีหนีบ่พ้น ชาติหน้าจั่งคู่กัน

เปลี่ยนจากคำว่ามาเด้อขวัญ..
เป็นส่งสการในงานแต่ง

มิวสิควิดีโอ ส่งสการในงานแต่ง บอย พนมไพร

เพลง ส่งสการในงานแต่ง
ศิลปิน : บอย พนมไพร
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานแสดง : 0886337505
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend