คอร์ดเพลง คู่กรรม ศร สินชัย & นก พรพนา

  
Text   
คอร์ดเพลง คู่กรรม ศร สินชัย, นก พรพนา

คอร์ด :

ศิลปิน : ศร สินชัย, นก พรพนา

เนื้อร้อง/ทำนอง : ศร สินชัย, น้อย บึงกาฬ

คอร์ดในเพลง : C#m,B,F#m,G#m,A


INTRO | C#m | B | G#m | C#m |
INTRO | C#m | B | A B | C#m |

 
น้อง
C#m 
เอ๋ยอ้ายนี้เจ็บหลาย
B 
ฮู้บ่
G#m 
ที่เจ้านั้นมาขอแยก
C#m 
ทางห่างฝัน

 
อ้าย
C#m 
เอ๋ยน้องกะเจ็บหลายคื
B 
อกัน
G#m 
บ่ได้อยากให้มันต้องเป็น
C#m 
แบบนี้

 
น้อง
C#m 
เอ๋ยเอาเป็นว่าอ้ายเข้
B 
าใจ
G#m 
บ่มีหยังสู้คนใหม่เพินไ
C#m 
ด้อีหลี

 
อ้าย
C#m 
เอ๋ยอ้ายอย่าเว้าแน
B 
วนี้
G#m 
น้องนี้กะบ่มีทางเลือก
C#m 
คือกัน

 
หากว่า
F#m 
เป็นยังบุหากว่า
G#m 
มีชาติหน้า
A 
ขอให้เฮาเกิดมาแล้วได้ฮ่ว
B 
มฝัน

 
ชาติ
A 
นี้ฟ้าเพินค
B 
งติคง
G#m 
ขีดให้ฮักเฮา
C#m 
เจ็บซ้ำ
A 
ให้เฮาเป็นคู่กร
B 
รมบ่แมน
E 
คู่กัน
G# 

 
ชาติ
A 
นี้ให้เฮา
B 
ถือว่าบ่อาจ
G#m 
ฝืนคำสั่ง
C#m 
สวรรค์
 
เลย
F#m 
บ่ได้อยู่นำกันจนฮอดฝั่
G# 
งฝัน
 
เฮาเป็นได้แค่คู่
C#m 
กรรม

INSTRU | A B | G#m | C#m | A B | E G# |
INSTRU | A B | E G#m C#m | F#m | G# |

 
หากว่า
F#m 
เป็นยังบุหากว่า
G#m 
มีชาติหน้า
A 
ขอให้เฮาเกิดมาแล้วได้ฮ่ว
B 
มฝัน

 
ชาติ
A 
นี้ฟ้าเพินค
B 
งติคง
G#m 
ขีดให้ฮักเฮา
C#m 
เจ็บซ้ำ
A 
ให้เฮาเป็นคู่กร
B 
รมบ่แมน
E 
คู่กัน
G# 

 
ชาติ
A 
นี้ให้เฮา
B 
ถือว่าบ่อาจ
G#m 
ฝืนคำสั่ง
C#m 
สวรรค์
 
เลย
F#m 
บ่ได้อยู่นำกันจนฮอดฝั่
G# 
งฝัน
 
เฮาเป็นได้แค่คู่
C#m 
กรรม 
 
 
B 

 
อ้าย
C#m 
เอ๋ยน้องบ่มีหยังส่งท
B 
าง
G#m 
โชคดีเด้อทุกอย่างอย่า
C#m 
ห่วงทางนี้

 
น้อง
C#m 
เอ๋ยอ้ายขอให้เจ้าโช
B 
คดี
G#m 
ถือสาว่าชาตินี้เฮาเป็นได้แค่คู่
C#m 
กรรม

F#m 
ถือสาว่าชาตินี้ 
 
 
G#m 
 
เฮาเป็นได้แค่
C#m 
คู่กรรม

OUTRO | F#m B | E | F#m B | E |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คู่กรรม


น้องเอ๋ยอ้ายนี้เจ็บหลายฮู้บ่
ที่เจ้านั้นมาขอแยกทางห่างฝัน

อ้ายเอ๋ยน้องกะเจ็บหลายคือกัน
บ่ได้อยากให้มันต้องเป็นแบบนี้

น้องเอ๋ยเอาเป็นว่าอ้ายเข้าใจ
บ่มีหยังสู้คนใหม่เพินได้อีหลี

อ้ายเอ๋ยอ้ายอย่าเว้าแนวนี้
น้องนี้กะบ่มีทางเลือกคือกัน

หากว่าเป็นยังบุหากว่ามีชาติหน้า
ขอให้เฮาเกิดมาแล้วได้ฮ่วมฝัน

ชาตินี้ฟ้าเพินคงติคงขีดให้ฮักเฮาเจ็บซ้ำ
ให้เฮาเป็นคู่กรรมบ่แมนคู่กัน

ชาตินี้ให้เฮาถือว่าบ่อาจฝืนคำสั่งสวรรค์
เลยบ่ได้อยู่นำกันจนฮอดฝั่งฝัน
เฮาเป็นได้แค่คู่กรรม

( ดนตรี )

หากว่าเป็นยังบุหากว่ามีชาติหน้า
ขอให้เฮาเกิดมาแล้วได้ฮ่วมฝัน

ชาตินี้ฟ้าเพินคงติคงขีดให้ฮักเฮาเจ็บซ้ำ
ให้เฮาเป็นคู่กรรมบ่แมนคู่กัน

ชาตินี้ให้เฮาถือว่าบ่อาจฝืนคำสั่งสวรรค์
เลยบ่ได้อยู่นำกันจนฮอดฝั่งฝัน
เฮาเป็นได้แค่คู่กรรม

อ้ายเอ๋ยน้องบ่มีหยังส่งทาง
โชคดีเด้อทุกอย่างอย่าห่วงทางนี้

น้องเอ๋ยอ้ายขอให้เจ้าโชคดี
ถือสาว่าชาตินี้เฮาเป็นได้แค่คู่กรรม

ถือสาว่าชาตินี้
เฮาเป็นได้แค่คู่กรรม

มิวสิควิดีโอ คู่กรรม ศร สินชัย, นก พรพนา

เพลง : คู่กรรม
ศิลปิน : ศร สินชัย, นก พรพนา
เรียบเรียง : อานนท์ เชื้อบุญมา
ติดต่องานแสดง : 0659599585
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend