หน้าแรก » Aueyauey เอ๋ยเอ้ย » คอร์ดเพลง คิดว่าลืมได้ (แต่ไม่ลืม) – Aueyauey เอ๋ยเอ้ย

คอร์ดเพลง คิดว่าลืมได้ (แต่ไม่ลืม) – Aueyauey เอ๋ยเอ้ย

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง คิดว่าลืมได้ (แต่ไม่ลืม) คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


Tune to Eb
INTRO | C | C |

 
ธอยังคงเหมือนเดิม 
 
มี
G/B 
ยิ้มที่ฉันคุ้นเคย
Am 
เห็นแล้วนึกเสียดาย 
 
ที่ผ่า
นมา
ฉันคิดว่าเวลา 
 
ช่วย
G/B 
ฉันให้ไม่เป็นไร
Am 
คิดว่าฉันทำใจ 
 
ได้
ดีขึ้นแล้ว

Dm 
  แต่ใจมันเหมือนหลุดออกมา
Em 
  โลกทั้งหมุนเร็วและช้า
  ที่ทำมามันพังไม่เห
ลือเมื่อเห็นเธอ

 
เคยคิดว่าลืมได้แ
ล้ว.. 
 
 
G/B 
 
แต่แค่
Am 
เจอหน้าเ
ธอ 
 
ก็เจ็บเห
มือนเดิม 
 
 
Em 
 
เหมือนเริ่มใ
Dm 
หม่
 
เคย
คิดว่าลืมได้แ
ล้ว.. 
 
 
G/B 
 
แต่น้ำ
Am 
ตามันไ
หล 
 
ก็ไม่
รู้ทำ
Em 
ไม
Dm 
คิดว่าลืมได้แ
ต่.. 
 
ไม่
ลืม..

นึกคำพูดมากมาย 
 
สุด
G/B 
ท้ายได้แค่นิ่งไป
Am 
คิดถึงมากเท่าไหร่ 
 
ต้องเ
ก็บเอาไว้

Dm 
  แต่ใจมันเหมือนหลุดออกมา
Em 
  โลกทั้งหมุนเร็วและช้า
  ที่ทำมามันพังไม่เห
ลือเมื่อเห็นเธอ

 
เคยคิดว่าลืมได้แ
ล้ว.. 
 
 
G/B 
 
แต่แค่
Am 
เจอหน้าเ
ธอ 
 
ก็เจ็บเห
มือนเดิม 
 
 
Em 
 
เหมือนเริ่มใ
Dm 
หม่
 
เคย
คิดว่าลืมได้แ
ล้ว.. 
 
 
G/B 
 
แต่น้ำ
Am 
ตามันไ
หล 
 
ก็ไม่
รู้ทำ
Em 
ไม
Dm 
คิดว่าลืมได้แ
ต่.. 
 
ไม่ลืม..

INSTRU | Dm | Em | F | C G |
INSTRU | Dm | Em | F | G | G |

 
เคยคิดว่าลืมได้แ
ล้ว.. 
 
 
G/B 
 
แต่แค่
Am 
เจอหน้าเ
ธอ 
 
ก็เจ็บเห
มือนเดิม 
 
 
Em 
 
เหมือนเริ่มใ
Dm 
หม่
 
เคย
คิดว่าลืมได้แ
ล้ว.. 
 
 
G/B 
 
แต่น้ำ
Am 
ตามันไ
หล 
 
ก็ไม่
รู้ทำ
Em 
ไม
Dm 
คิดว่าลืมได้แ
ต่.. 
 
ไม่
ลืม..

Dm 
คิดว่าลืมได้แ
ต่.. 
 
ไม่ลืม…


เธอยังคงเหมือนเดิม มียิ้มที่ฉันคุ้นเคย
เห็นแล้วนึกเสียดาย ที่ผ่านมา
ฉันคิดว่าเวลา ช่วยฉันให้ไม่เป็นไร
คิดว่าฉันทำใจ ได้ดีขึ้นแล้ว

แต่ใจมันเหมือนหลุดออกมา
โลกทั้งหมุนเร็วและช้า
ที่ทำมามันพังไม่เหลือเมื่อเห็นเธอ

เคยคิดว่าลืมได้แล้ว..
แต่แค่เจอหน้าเธอ ก็เจ็บเหมือนเดิม
เหมือนเริ่มใหม่
เคยคิดว่าลืมได้แล้ว..
แต่น้ำตามันไหล ก็ไม่รู้ทำไม
คิดว่าลืมได้แต่.. ไม่ลืม..

นึกคำพูดมากมาย สุดท้ายได้แค่นิ่งไป
คิดถึงมากเท่าไหร่ ต้องเก็บเอาไว้

แต่ใจมันเหมือนหลุดออกมา
โลกทั้งหมุนเร็วและช้า
ที่ทำมามันพังไม่เหลือเมื่อเห็นเธอ

เคยคิดว่าลืมได้แล้ว..
แต่แค่เจอหน้าเธอ ก็เจ็บเหมือนเดิม
เหมือนเริ่มใหม่
เคยคิดว่าลืมได้แล้ว..
แต่น้ำตามันไหล ก็ไม่รู้ทำไม
คิดว่าลืมได้แต่.. ไม่ลืม..

( ดนตรี )

เคยคิดว่าลืมได้แล้ว..
แต่แค่เจอหน้าเธอ ก็เจ็บเหมือนเดิม
เหมือนเริ่มใหม่
เคยคิดว่าลืมได้แล้ว..
แต่น้ำตามันไหล ก็ไม่รู้ทำไม
คิดว่าลืมได้แต่.. ไม่ลืม..

คิดว่าลืมได้แต่.. ไม่ลืม…


รูปภาพคอร์ด คิดว่าลืมได้ (แต่ไม่ลืม) – Aueyauey เอ๋ยเอ้ย

คอร์ดเพลง คิดว่าลืมได้ (แต่ไม่ลืม) - Aueyauey เอ๋ยเอ้ย

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง คิดว่าลืมได้ (แต่ไม่ลืม) (คอร์ด)

Lyrics : Vorapat Vongsukont
Compose : Guntapich Yavirach
ติดต่องานโชว์ : 061-162-2295

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา