คอร์ดเพลง สุดจุดปุ๊ด – แซ็ค ชุมแพ

  
Text   

คอร์ดเพลง : สุดจุดปุ๊ด แซ็ค ชุมแพ

คอร์ดเพลง สุดจุดปุ๊ด - แซ็ค ชุมแพ

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single แซ็ค ชุมแพ : สุดจุดปุ๊ด


INTRO | F#m D | A E |
INTRO | F#m D | E | E |

F#m 
มื้อนี้บ่แม่นมื้
D 
อดี
A 
มื้อนี้เจ้ามาบอก
E 
ลา
F#m 
มื้อนี้มื้อเสียน้ำ
D 
ตา
 
มื้อ
A 
นี้เจ้าว่าเฮาเลิก
E 
กัน

F#m 
สุดจุดปุ๊ด 
 
D 
าดจั๊ดปั๊ด
 
ความ
A 
ฮักถืกซัด 
 
ตัดข
E 
าดจนวิง
F#m 
เจ้าบ่งึด 
 
อ้ายเ
D 
ลยจักนิด
A 
ใจดำปิ๊ด 
 
บ่เป็นคือ
E 
คิด
 
บ่เป็นคือคิดไว้เ
A 
ลย.. 
 
 
E 

 
กะ
A 
อักๆ 
 
จุกใ
E 
นความฮัก
 
F#m 
ะอึก 
 
สะอื้นไห้อย่า
D 
งบักคัก 
 
 
E 
 
กะเ
A 
จ็บ กะทุกข์ กะค
E 
นมันฮัก 
 
กะ
D 
ด้อ
 
กะ
A 
บ่มีแล้วบอก 
 
 
E 
I Love You
 
กะ
F#m 
บ่มีแล้วบอก 
 
 
D 
I Miss You  
E 
 
กะ
A 
บ่คือแล้ว 
 
คั่น
E 
บ่ได้อยู่ 
 
กะ
D 
ฮู้บ่บุ
 
So Much L
E 
ove ข่อย So Much Love เ
A 
จ้า

F#m 
ไสทางไส 
 
 
D 
ไสทางไป
A 
ปัวหัวใจให้ซ
E 
วง
 
บ่ซั่นใจ
F#m 
มอดมวยล่วง
 
ตาย
D 
ลงกับหม่อง
 
ก้อน
A 
ใจคงแตกส
E 
ลาย

 
ด้วยคำว่
F#m 
าลา.. ลา..  
D 
ลาจาก
A 
ใจขาดจุด
E 
ปุด

INSTRU | D | C#m | Bm E | A |
INSTRU | D | C#m F#m | Bm D | E |

F#m 
สุดจุดปุ๊ด 
 
D 
าดจั๊ดปั๊ด
 
ความ
A 
ฮักถืกซัด 
 
ตัดข
E 
าดจนวิง
F#m 
เจ้าบ่งึด 
 
อ้ายเ
D 
ลยจักนิด
A 
ใจดำปิ๊ด 
 
บ่เป็นคือ
E 
คิด
 
บ่เป็นคือคิดไว้เ
A 
ลย.. 
 
 
E 

 
กะ
A 
อักๆ 
 
จุกใ
E 
นความฮัก
 
F#m 
ะอึก 
 
สะอื้นไห้อย่า
D 
งบักคัก 
 
 
E 
 
กะเ
A 
จ็บ กะทุกข์ กะค
E 
นมันฮัก 
 
กะ
D 
ด้อ
 
กะ
A 
บ่มีแล้วบอก 
 
 
E 
I Love You
 
กะ
F#m 
บ่มีแล้วบอก 
 
 
D 
I Miss You  
E 
 
กะ
A 
บ่คือแล้ว 
 
คั่น
E 
บ่ได้อยู่ 
 
กะ
D 
ฮู้บ่บุ

F#m 
ไสทางไส 
 
 
D 
ไสทางไป
A 
ปัวหัวใจให้ซ
E 
วง
 
บ่ซั่นใจ
F#m 
มอดมวยล่วง
 
ตาย
D 
ลงกับหม่อง
 
ก้อน
A 
ใจคงแตกส
E 
ลาย

F#m 
ไสทางไส 
 
 
D 
ไสทางไป
A 
ปัวหัวใจให้ซ
E 
วง
 
บ่ซั่นใจ
F#m 
มอดมวยล่วง
 
ตาย
D 
ลงกับหม่อง
 
ก้อน
A 
ใจคงแตกส
E 
ลาย

 
ด้วยคำว่
F#m 
าลา.. ลา..   
D 
ลาจาก
A 
ใจขาดจุด
E 
ปุด
 
ด้วยคำว่
F#m 
าลา.. ลา..   
D 
ลาจาก
A 
ใจขาดจุด
E 
ปุด
 
ข่อย So Much Love เจ้า
 

OUTRO | F#m D | A E |
OUTRO | F#m D | A E | A |


มื้อนี้บ่แม่นมื้อดี
มื้อนี้เจ้ามาบอกลา
มื้อนี้มื้อเสียน้ำตา
มื้อนี้เจ้าว่าเฮาเลิกกัน

สุดจุดปุ๊ด ขาดจั๊ดปั๊ด
ความฮักถืกซัด ตัดขาดจนวิง
เจ้าบ่งึด อ้ายเลยจักนิด
ใจดำปิ๊ด บ่เป็นคือคิด
บ่เป็นคือคิดไว้เลย..

กะอักๆ จุกในความฮัก
สะอึก สะอื้นไห้อย่างบักคัก
กะเจ็บ กะทุกข์ กะคนมันฮัก กะด้อ
กะบ่มีแล้วบอก I Love You
กะบ่มีแล้วบอก I Miss You
กะบ่คือแล้ว คั่นบ่ได้อยู่ กะฮู้บ่บุ
So Much Love ข่อย So Much Love เจ้า

ไสทางไส ไสทางไป
ปัวหัวใจให้ซวง
บ่ซั่นใจมอดมวยล่วง
ตายลงกับหม่อง
ก้อนใจคงแตกสลาย

ด้วยคำว่าลา.. ลา.. ลาจาก
ใจขาดจุดปุด

( ดนตรี )

สุดจุดปุ๊ด ขาดจั๊ดปั๊ด
ความฮักถืกซัด ตัดขาดจนวิง
เจ้าบ่งึด อ้ายเลยจักนิด
ใจดำปิ๊ด บ่เป็นคือคิด
บ่เป็นคือคิดไว้เลย..

กะอักๆ จุกในความฮัก
สะอึก สะอื้นไห้อย่างบักคัก
กะเจ็บ กะทุกข์ กะคนมันฮัก กะด้อ
กะบ่มีแล้วบอก I Love You
กะบ่มีแล้วบอก I Miss You
กะบ่คือแล้ว คั่นบ่ได้อยู่ กะฮู้บ่บุ

ไสทางไส ไสทางไป
ปัวหัวใจให้ซวง
บ่ซั่นใจมอดมวยล่วง
ตายลงกับหม่อง
ก้อนใจคงแตกสลาย

ไสทางไส ไสทางไป
ปัวหัวใจให้ซวง
บ่ซั่นใจมอดมวยล่วง
ตายลงกับหม่อง
ก้อนใจคงแตกสลาย

ด้วยคำว่าลา.. ลา..  ลาจาก
ใจขาดจุดปุด
ด้วยคำว่าลา.. ลา..  ลาจาก
ใจขาดจุดปุด
ข่อย So Much Love เจ้า

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง สุดจุดปุ๊ด (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : เอ๊ะ ต้นไม้มิวสิค
เรียบเรียง : อานนท์ เชื้อบุญมา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend