คอร์ดเพลง เหลือไว้แค่ความทรงจำ – POTAE (โปเต้)

  
Text   

คอร์ดเพลง : เหลือไว้แค่ความทรงจำ POTAE (โปเต้)

คอร์ดเพลง เหลือไว้แค่ความทรงจำ - POTAE (โปเต้)

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single POTAE (โปเต้) : เหลือไว้แค่ความทรงจำ

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เหลือไว้แค่ความทรงจำ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Cmaj7 | Bm | Am D | G |

G 
ฉันไม่รู้หรอก.. 
 
ว่าตรง
Cmaj7 
นั้นมีใครอยู่ไหม
 
G 
รงข้างข้างกาย.. 
 
Cmaj7 
องเธอ
G 
รู้เพียงแค่ตอนนี้.. 
 
ฉัน
Cmaj7 
เหงาฉันคิดถึงเธอ
Am 
ภาพวันเก่า ๆ มันย้อนกลั
D 
บมา

Cmaj7 
จับมือถือขึ้นมา 
 
ยังมีรู
Bm 
ปเธอ
 
อยากจะ
Am 
โทรหาเธอ 
 
ยิ่งคิ
Cmaj7 
ดถึงน้ำตายิ่งไ
D 
หล..

 
ติดตรงไ
G 
ม่มีสิทธิ์.. 
 
จะ
D/F# 
ทักจะโทร
Em 
หาเธอ 
 
 
D 
 
ย้ำตัวเ
Cmaj7 
องเสมอ.
D 
.. 
 
ว่าเราเลิ
G 
กกันแล้ว
 
ทำได้แค่เ
Cmaj7 
พียงคิดถึง..
 
เรื่องราวครั้ง
Bm 
หนึ่งที่เคยรัก
Em 
กัน
 
จบละ
Am 
ครเรื่องรักสั้
D 
น ๆ เหลือไว้แค่ค
G 
วามทรงจำ

G 
ฉันไม่รู้หรอก.. 
 
ว่าข้าง
Cmaj7 
กายเธอมีใคร
 
แต่ตอ
G 
นนี้ฉันเหงาเดียวดาย 
 
เพราะคิด
Cmaj7 
ถึงเธอ
G 
รู้เพียงแค่ตอนนี้.. 
 
ฉันเ
Cmaj7 
หงาฉันคิดถึงเธอ
Am 
ภาพวันเก่า ๆ มันย้อนกลั
D 
บมา

Cmaj7 
จับมือถือขึ้นมา 
 
ยังมีรู
Bm 
ปเธอ
 
อยากจะ
Am 
โทรหาเธอ 
 
ยิ่งคิ
Cmaj7 
ดถึงน้ำตายิ่งไ
D 
หล..

 
ติดตรงไ
G 
ม่มีสิทธิ์.. 
 
จะ
D/F# 
ทักจะโทร
Em 
หาเธอ 
 
 
D 
 
ย้ำตัวเ
Cmaj7 
องเสมอ.
D 
.. 
 
ว่าเราเลิ
G 
กกันแล้ว
 
ทำได้แค่เ
Cmaj7 
พียงคิดถึง..
 
เรื่องราวครั้ง
Bm 
หนึ่งที่เคยรัก
Em 
กัน
 
จบละ
Am 
ครเรื่องรักสั้
D 
น ๆ เหลือไว้แค่ค
G 
วามทรงจำ

INSTRU | Em D | Cmaj7 | Em D | Cmaj7 |
INSTRU | Am D | Bm Em | Am | D |

Cmaj7 
จับมือถือขึ้นมา 
 
ยังมีรู
Bm 
ปเธอ
 
อยากจะ
Am 
โทรหาเธอ 
 
ยิ่งคิ
Cmaj7 
ดถึงน้ำตายิ่งไ
D 
หล..

 
ติดตรงไ
G 
ม่มีสิทธิ์.. 
 
จะ
D/F# 
ทักจะโทร
Em 
หาเธอ 
 
 
D 
 
ย้ำตัวเ
Cmaj7 
องเสมอ.
D 
.. 
 
ว่าเราเลิ
G 
กกันแล้ว
 
ทำได้แค่เ
Cmaj7 
พียงคิดถึง..
 
เรื่องราวครั้ง
Bm 
หนึ่งที่เคยรัก
Em 
กัน
 
จบละ
Am 
ครเรื่องรักสั้
D 
น ๆ เหลือไว้แค่ค
G 
วามทรงจำ  
D 

 
ติดตรงไ
G 
ม่มีสิทธิ์.. 
 
จะ
D/F# 
ทักจะโทร
Em 
หาเธอ 
 
 
D 
 
ย้ำตัวเ
Cmaj7 
องเสมอ.
D 
.. 
 
ว่าเราเลิ
G 
กกันแล้ว
 
ทำได้แค่เ
Cmaj7 
พียงคิดถึง..
 
เรื่องราวครั้ง
Bm 
หนึ่งที่เคยรัก
Em 
กัน
 
จบละ
Am 
ครเรื่องรักสั้
D 
น ๆ เหลือไว้แค่ค
G 
วามทรงจำ

 
จบละ
Am 
ครเรื่องรักเธอฉัน..
D 
 
เหลือไว้แค่ฉันคิดถึง..เธอ..
 

OUTRO | Cmaj7 | Cm | G |


ฉันไม่รู้หรอก.. ว่าตรงjนั้นมีใครอยู่ไหม
ตรงข้างข้างกาย.. ขjองเธอ
รู้เพียงแค่ตอนนี้.. ฉันjเหงาฉันคิดถึงเธอ
ภาพวันเก่า ๆ มันย้อนกลับมา

จับมือถือขึ้นมา ยังมีรูปเธอ
อยากจะโทรหาเธอ ยิ่งคิดถึงน้ำตายิ่งไหล..

ติดตรงไม่มีสิทธิ์.. จะทักจะโทรหาเธอ
ย้ำตัวเองเสมอ… ว่าเราเลิกกันแล้ว
ทำได้แค่เพียงคิดถึง..
เรื่องราวครั้งหนึ่งที่เคยรักกัน
จบละครเรื่องรักสั้น ๆ เหลือไว้แค่ความทรงจำ

ฉันไม่รู้หรอก.. ว่าข้างกายเธอมีใคร
แต่ตอนนี้ฉันเหงาเดียวดาย เพราะคิดถึงเธอ
รู้เพียงแค่ตอนนี้.. ฉันเหงาฉันคิดถึงเธอ
ภาพวันเก่า ๆ มันย้อนกลับมา

จับมือถือขึ้นมา ยังมีรูปเธอ
อยากจะโทรหาเธอ ยิ่งคิดถึงน้ำตายิ่งไหล..

ติดตรงไม่มีสิทธิ์.. จะทักจะโทรหาเธอ
ย้ำตัวเองเสมอ… ว่าเราเลิกกันแล้ว
ทำได้แค่เพียงคิดถึง..
เรื่องราวครั้งหนึ่งที่เคยรักกัน
จบละครเรื่องรักสั้น ๆ เหลือไว้แค่ความทรงจำ

( ดนตรี )

จับมือถือขึ้นมา ยังมีรูปเธอ
อยากจะโทรหาเธอ ยิ่งคิดถึงน้ำตายิ่งไหล..

ติดตรงไม่มีสิทธิ์.. จะทักจะโทรหาเธอ
ย้ำตัวเองเสมอ… ว่าเราเลิกกันแล้ว
ทำได้แค่เพียงคิดถึง..
เรื่องราวครั้งหนึ่งที่เคยรักกัน
จบละครเรื่องรักสั้น ๆ เหลือไว้แค่ความทรงจำ

ติดตรงไม่มีสิทธิ์.. จะทักจะโทรหาเธอ
ย้ำตัวเองเสมอ… ว่าเราเลิกกันแล้ว
ทำได้แค่เพียงคิดถึง..
เรื่องราวครั้งหนึ่งที่เคยรักกัน
จบละครเรื่องรักสั้น ๆ เหลือไว้แค่ความทรงจำ

จบละครเรื่องรักเธอฉัน..
เหลือไว้แค่ฉันคิดถึง..เธอ..


รูปภาพคอร์ด เหลือไว้แค่ความทรงจำ – POTAE (โปเต้)

คอร์ดเพลง เหลือไว้แค่ความทรงจำ - POTAE (โปเต้)

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เหลือไว้แค่ความทรงจำ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง พีท โมเดล
เรียบเรียง ชานนท์ รัตนสุภา
ติดต่องานแสดง 089-290 2833
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend