คอร์ดเพลง Set Fire To The Rain – Adele (Chord & Lyric)

  
Text   

คอร์ดเพลง : Set Fire To The Rain Adele

คอร์ดเพลง Set Fire To The Rain - Adele

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single Adele : Set Fire To The Rain

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง Set Fire To The Rain คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Dm | F | C | Gm |

 
I let it  
Dm 
fall, my he
F 
art
 
And as it f
C 
ell you rose to  
Gm 
claim 
 
it
 
It was  
Dm 
dark and I was o
F 
ver
 
Until you k
C 
issed my lips and you  
Csus4 
saved 
 
me
 
My  
Dm 
hands, they were st
F 
rong
 
But my k
C 
nees were far too  
Gm 
week
 
To  
Dm 
stand in your  
F/A 
arms
 
Without fa
C 
lling to your feet

 
But there’s a  
Bb 
side to you
 
That I n
Gm 
ever knew, never knew
 
All the  
Dm 
things you’d say
 
They were never true, never true
 
 
And the g
Bb 
ames you’d play
 
You would always win, al
C 
ways 
 
win

 
But I set  
Dm 
fire to the rain
 
Watched it p
C 
our as I touched your face
 
Let it b
Gm 
urn while I cried
 
‘Cause I heard it screaming out your  
Dm 
name,
 
your n
C 
ame

 
When I  
Dm 
lay with y
F 
ou
 
I could s
C 
tay there,  
Gm 
close my eyes
 
Feel you  
Dm 
here 
 
for
F/A 
ever
 
You and  
C 
me, together, nothing is better

 
But there’s a  
Bb 
side to you
 
That I n
Gm 
ever knew, never knew
 
All the  
Dm 
things you’d say
 
They were never true, never true
 
 
And the g
Bb 
ames you’d play
 
You would always win, al
C 
ways 
 
win

 
But I set  
Dm 
fire to the rain
 
Watched it p
C 
our as I touched your face
 
Let it b
Gm 
urn while I cried
 
‘Cause I heard it screaming out your  
Dm 
name,
 
your n
C 
ame

 
I set  
Dm 
fire to the rain
 
And I threw u
C 
s into the flames
 
When we  
Gm 
fell, something died
 
‘Cause I knew that that was the last  
Bb 
time
 
The last t
C 
ime

 
Sometimes,  
Bb 
I wake up by the  
Am 
door
 
That heart you caught must be waiting  
C 
for 
 
you
 
Even n
Bb 
ow when we’re already  
Am 
over
 
I can’t help myself from looking f
C 
or 
 
you

 
But I set  
Dm 
fire to the rain
 
Watched it p
C 
our as I touched your face
 
Let it b
Gm 
urn while I cried
 
‘Cause I heard it screaming out your  
Dm 
name,
 
your n
C 
ame

 
I set  
Dm 
fire to the rain
 
And I threw u
C 
s into the flames
 
When we  
Gm 
fell, something died
 
‘Cause I knew that that was the last  
Bb 
time
 
The last t
C 
ime

OUTRO | Dm | Dm | C | C | Gm | Gm | Dm | C |
OUTRO| Dm | Dm | C | C | Gm | Gm | Bb | C |


I let it fall, my heart
And as it fell you rose to claim it
It was dark and I was over
Until you kissed my lips and you saved me
My hands, they were strong
But my knees were far too week
To stand in your arms
Without falling to your feet

But there’s a side to you
That I never knew, never knew
All the things you’d say
They were never true, never true[]
And the games you’d play
You would always win, always win

But I set fire to the rain
Watched it pour as I touched your face
Let it burn while I cried
‘Cause I heard it screaming out your name,
your name

When I lay with you
I could stay there, close my eyes
Feel you here forever
You and me, together, nothing is better

But there’s a side to you
That I never knew, never knew
All the things you’d say
They were never true, never true[]
And the games you’d play
You would always win, always win

But I set fire to the rain
Watched it pour as I touched your face
Let it burn while I cried
‘Cause I heard it screaming out your name,
your name

I set fire to the rain
And I threw us into the flames
When we fell, something died
‘Cause I knew that that was the last time
The last time

Sometimes, I wake up by the [Am]door
That heart you caught must be waiting for you
Even now when we’re already [Am]over
I can’t help myself from looking for you

But I set fire to the rain
Watched it pour as I touched your face
Let it burn while I cried
‘Cause I heard it screaming out your name,
your name

I set fire to the rain
And I threw us into the flames
When we fell, something died
‘Cause I knew that that was the last time
The last time


รูปภาพคอร์ด Set Fire To The Rain – Adele

คอร์ดเพลง Set Fire To The Rain - Adele

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง Set Fire To The Rain (คอร์ด)

Writers
Adele, Fraser T. Smith
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend