คอร์ดเพลง STOP – จุลโหฬาร

  
Text   

คอร์ดเพลง : STOP จุลโหฬาร

คอร์ดเพลง STOP - จุลโหฬาร

เพลง :

ศิลปิน : จุลโหฬาร

เนื้อร้อง/ทำนอง : ศตวรรษ แก้วจันดา

คอร์ดทั้งหมด : F,C,Em,Am,Dm,G


INTRO | F | C | F | C |
INTRO | F | Em Am | Dm G | C |

 
กัมปน
C 
าท กวาดลั่น ควันลอยคลุ้ง
 
เปลวไฟ
F 
พุ่ง มาดร้าย ไร้อง
C 
ศา
 
เผชิญห
F 
น้า กับมือเปล่า ชาวประ
C 
ชา
 
เลือด
Dm 
แลก 
 
กับน้ำ
G 
ตา 
 
อนา
C 
คต

 
เหล่าพี่น้
C 
อง ป้องสิทธิ เสรีภาพ
 
บ้างยังอ
F 
าบ แก๊สน้ำตา น่าส
C 
ลด
 
จากนักเ
F 
ลง การเมือง ทุร
C 
ยศ
 
มิอา
Dm 
จลด 
 
มะเร็งร้
G 
าย 
 
ในไทยธ
C 
รรม

 
มาเห็นเ
C 
ลือด สีเดียวกัน ประจันหน้า
 
กี่น้ำ
F 
ตา อาบเอา ทุกเช้า
C 
ค่ำ
 
หยุดเถิด
F 
รัฐ หยุดประกาศ หยุดชี้
C 
นำ
 
ให้พี่
Dm 
น้อง 
 
ประชา
G 
ช้ำ 
 
ซ้ำเติม
C 
มา

 
หยุดอ้าง
F 
กฎ อัยการ ทหาร
C 
ศึก
 
หยุดก่อก
F 
รรม ต่ำลึก นึกไม่
C 
ถึง
 
หยุดกด
F 
ขี่ ย่ำยีเกียรติ ให้เครียด
C 
ตึง
 
หยุดฉุด
Dm 
ดึง 
 
ประเทศไ
G 
ทย 
 
ให้พ่าย
C 
พัง

INSTRU | F | C | F | C |
INSTRU | F | Em Am | Dm G | C |

 
หยุดอ้าง
F 
กฎ อัยการ ทหาร
C 
ศึก
 
หยุดก่อก
F 
รรม ต่ำลึก นึกไม่
C 
ถึง
 
หยุดกด
F 
ขี่ ย่ำยีเกียรติ ให้เครียด
C 
ตึง
 
หยุดฉุด
Dm 
ดึง 
 
ประเทศไ
G 
ทย 
 
ให้พ่าย
C 
พัง

 
หยุดอ้าง
F 
กฎ อัยการ ทหาร
C 
ศึก
 
หยุดก่อก
F 
รรม ต่ำลึก นึกไม่
C 
ถึง
 
หยุดกด
F 
ขี่ ย่ำยีเกียรติ ให้เครียด
C 
ตึง
 
หยุดฉุด
Dm 
ดึง 
 
ประเทศไ
G 
ทย 
 
ให้พ่าย
C 
พัง

 
หยุดกด
F 
ขี่ ย่ำยีเกียรติ ให้เครียด
C 
ตึง
 
หยุดฉุด
Dm 
ดึง 
 
ประเทศไ
G 
ทย 
 
ให้พ่าย
C 
พัง

 
หยุดฉุด
Dm 
ดึง 
 
ประเทศไ
G 
ทย 
 
ให้พ่าย
C 
พัง
 
หยุดฉุด
Dm 
ดึง 
 
ประเทศไ
G 
ทย 
 
ให้พ่าย
C 
พัง
 
หยุดฉุด
Dm 
ดึง 
 
ประเทศไ
G 
ทย 
 
ให้พ่าย
C 
พัง

OUTRO | Dm G | C | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง STOP


กัมปนาทกวาดลั่น ควันลอยคลุ้ง
เปลวไฟพุ่ง มาดร้าย ไร้องศา
เผชิญหน้า กับมือเปล่า ชาวประชา
เลือดแลกกับ น้ำตา อนาคต

เหล่าพี่น้อง ป้องสิทธิ เสรีภาพ
บ้างยังอาบ แก๊สน้ำตา น่าสลด
จากนักเลง การเมือง ทุรยศ
มิอาจลด มะเร็งร้าย ในไทยธรรม

มาเห็นเลือด สีเดียวกัน ประจันหน้า
กี่น้ำตา อาบเอา ทุกเช้าค่ำ
หยุดเถิดรัฐ หยุดประกาศ หยุดชี้นำ
ให้พี่น้อง ประชาช้ำ ซ้ำเติมมา

หยุดอ้างกฎ อัยการ ทหารศึก
หยุดก่อกรรม ต่ำลึก นึกไม่ถึง
หยุดกดขี่ ย่ำยีเกียรติ ให้เครียดตึง
หยุด ฉุดดึง ประเทศไทย ให้พ่ายพัง

หยุดอ้างกฎ อัยการ ทหารศึก
หยุดก่อกรรม ต่ำลึก นึกไม่ถึง
หยุดกดขี่ ย่ำยีเกียรติ ให้เครียดตึง
หยุด ฉุดดึง ประเทศไทย ให้พ่ายพัง

หยุดอ้างกฎ อัยการ ทหารศึก
หยุดก่อกรรม ต่ำลึก นึกไม่ถึง
หยุดกดขี่ ย่ำยีเกียรติ ให้เครียดตึง
หยุด ฉุดดึง ประเทศไทย ให้พ่ายพัง

หยุดกดขี่ ย่ำยีเกียรติ ให้เครียดตึง
หยุด ฉุดดึง ประเทศไทย ให้พ่ายพัง
หยุด ฉุดดึง ประเทศไทย ให้พ่ายพัง
หยุด ฉุดดึง ประเทศไทย ให้พ่ายพัง

หยุด ฉุดดึง ประเทศไทย ให้พ่ายพัง

มิวสิควิดีโอ STOP จุลโหฬาร

เพลง STOP
ศิลปิน : จุลโหฬาร
ทำนอง : อลงกฎ เจริญธรรม
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend