หน้าแรก » จุลโหฬาร » คอร์ดเพลง STOP – จุลโหฬาร

คอร์ดเพลง STOP – จุลโหฬาร

คอร์ดเพลง : STOP จุลโหฬาร

คอร์ดเพลง STOP - จุลโหฬาร

เพลง :

ศิลปิน : จุลโหฬาร

เนื้อร้อง/ทำนอง : ศตวรรษ แก้วจันดา

คอร์ดทั้งหมด : F,C,Em,Am,Dm,G


INTRO | F | C | F | C |
INTRO | F | Em Am | Dm G | C |

 
กัมปน
าท กวาดลั่น ควันลอยคลุ้ง
 
เปลวไฟ
พุ่ง มาดร้าย ไร้อง
ศา
 
เผชิญห
น้า กับมือเปล่า ชาวประ
ชา
 
เลือด
Dm 
แลก 
 
กับน้ำ
ตา 
 
อนา
คต

 
เหล่าพี่น้
อง ป้องสิทธิ เสรีภาพ
 
บ้างยังอ
าบ แก๊สน้ำตา น่าส
ลด
 
จากนักเ
ลง การเมือง ทุร
ยศ
 
มิอา
Dm 
จลด 
 
มะเร็งร้
าย 
 
ในไทยธ
รรม

 
มาเห็นเ
ลือด สีเดียวกัน ประจันหน้า
 
กี่น้ำ
ตา อาบเอา ทุกเช้า
ค่ำ
 
หยุดเถิด
รัฐ หยุดประกาศ หยุดชี้
นำ
 
ให้พี่
Dm 
น้อง 
 
ประชา
ช้ำ 
 
ซ้ำเติม
มา

 
หยุดอ้าง
กฎ อัยการ ทหาร
ศึก
 
หยุดก่อก
รรม ต่ำลึก นึกไม่
ถึง
 
หยุดกด
ขี่ ย่ำยีเกียรติ ให้เครียด
ตึง
 
หยุดฉุด
Dm 
ดึง 
 
ประเทศไ
ทย 
 
ให้พ่าย
พัง

INSTRU | F | C | F | C |
INSTRU | F | Em Am | Dm G | C |

 
หยุดอ้าง
กฎ อัยการ ทหาร
ศึก
 
หยุดก่อก
รรม ต่ำลึก นึกไม่
ถึง
 
หยุดกด
ขี่ ย่ำยีเกียรติ ให้เครียด
ตึง
 
หยุดฉุด
Dm 
ดึง 
 
ประเทศไ
ทย 
 
ให้พ่าย
พัง

 
หยุดอ้าง
กฎ อัยการ ทหาร
ศึก
 
หยุดก่อก
รรม ต่ำลึก นึกไม่
ถึง
 
หยุดกด
ขี่ ย่ำยีเกียรติ ให้เครียด
ตึง
 
หยุดฉุด
Dm 
ดึง 
 
ประเทศไ
ทย 
 
ให้พ่าย
พัง

 
หยุดกด
ขี่ ย่ำยีเกียรติ ให้เครียด
ตึง
 
หยุดฉุด
Dm 
ดึง 
 
ประเทศไ
ทย 
 
ให้พ่าย
พัง

 
หยุดฉุด
Dm 
ดึง 
 
ประเทศไ
ทย 
 
ให้พ่าย
พัง
 
หยุดฉุด
Dm 
ดึง 
 
ประเทศไ
ทย 
 
ให้พ่าย
พัง
 
หยุดฉุด
Dm 
ดึง 
 
ประเทศไ
ทย 
 
ให้พ่าย
พัง

OUTRO | Dm G | C | C |


กัมปนาทกวาดลั่น ควันลอยคลุ้ง
เปลวไฟพุ่ง มาดร้าย ไร้องศา
เผชิญหน้า กับมือเปล่า ชาวประชา
เลือดแลกกับ น้ำตา อนาคต

เหล่าพี่น้อง ป้องสิทธิ เสรีภาพ
บ้างยังอาบ แก๊สน้ำตา น่าสลด
จากนักเลง การเมือง ทุรยศ
มิอาจลด มะเร็งร้าย ในไทยธรรม

มาเห็นเลือด สีเดียวกัน ประจันหน้า
กี่น้ำตา อาบเอา ทุกเช้าค่ำ
หยุดเถิดรัฐ หยุดประกาศ หยุดชี้นำ
ให้พี่น้อง ประชาช้ำ ซ้ำเติมมา

หยุดอ้างกฎ อัยการ ทหารศึก
หยุดก่อกรรม ต่ำลึก นึกไม่ถึง
หยุดกดขี่ ย่ำยีเกียรติ ให้เครียดตึง
หยุด ฉุดดึง ประเทศไทย ให้พ่ายพัง

หยุดอ้างกฎ อัยการ ทหารศึก
หยุดก่อกรรม ต่ำลึก นึกไม่ถึง
หยุดกดขี่ ย่ำยีเกียรติ ให้เครียดตึง
หยุด ฉุดดึง ประเทศไทย ให้พ่ายพัง

หยุดอ้างกฎ อัยการ ทหารศึก
หยุดก่อกรรม ต่ำลึก นึกไม่ถึง
หยุดกดขี่ ย่ำยีเกียรติ ให้เครียดตึง
หยุด ฉุดดึง ประเทศไทย ให้พ่ายพัง

หยุดกดขี่ ย่ำยีเกียรติ ให้เครียดตึง
หยุด ฉุดดึง ประเทศไทย ให้พ่ายพัง
หยุด ฉุดดึง ประเทศไทย ให้พ่ายพัง
หยุด ฉุดดึง ประเทศไทย ให้พ่ายพัง

หยุด ฉุดดึง ประเทศไทย ให้พ่ายพัง

มิวสิควิดีโอ STOP จุลโหฬาร

เพลง STOP
ศิลปิน : จุลโหฬาร
ทำนอง : อลงกฎ เจริญธรรม

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา