คอร์ดเพลง บอก – CLASH (แคลช)

  
Text   

คอร์ดเพลง : บอก CLASH (แคลช)

คอร์ดเพลง บอก - CLASH (แคลช)

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

อัลบั้ม : LOUDNESS

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง บอก คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | D | D | Bm | Bm |
INTRO | G | Em | G | A |

D 
  เธอคงเหนื่อยใช่
A/C# 
ไหม
 
  เรื่องรักระหว่า
Bm 
งเรา
 
  เธอจึงไม่
G 
สน 
 
ไม่พู
A 
ดจา
D 
  เธอคงจะอ่อ
A/C# 
นล้า
 
  และคิดจะบอ
Bm 
กลา
 
  เบื่อกับปัญ
G 
หาของสอ
A 
งเรา

F#m 
  ยิ่งใกล้เธอแค่
Bm 
ไหนยิ่งเจ็บใน
G 
ใจ
 
  ไม่เหลือฉันอีก
Gm 
แล้ว

 
ได้โปรดเถอะบ
D 
อก..
 
บอก.. บอกให้ฉันรู้ ฉันจ
Bm 
ะไป
 
บอก.. บอกให้ชัดเจนว่าไ
G 
ม่รัก
 
ฉันจะ
Em 
เข้าใจ 
 
หากเธอมีใ
G 
คร
 
โปรดเถอะนะช่วยบอ
A 
กที 

 
ได้โปรดเถอะบ
D 
อก..
 
บอก.. บอกให้ฉันรู้ ให้จ
Bm 
บไป..
 
บอก.. บอกให้ชัดเจนจะไ
G 
ด้ไหม
 
ฉันพร้อมเข้
Em 
าใจ 
 
หากเธอจะ
G 
ไป 
 
ถ้าหมดรักแค่บอก
A 
ลา
 
โปรดเถอะนะพูดออ
D 
กมา..

D 
  เธอไม่ต้องห่ว
A/C# 
งฉัน 
 
แต่ฉันจะห่วง
Bm 
เธอ
 
  หากเธอเส
G 
นอว่าต้อ
A 
งไป
D 
  ใจยังจะค
A/C# 
งรักอย่างนี้ 
 
ตลอด
Bm 
กาล
 
  อยู่กับวันว
G 
านของสอ
A 
งเรา

F#m 
  ยิ่งใกล้เธอแค่
Bm 
ไหนยิ่งเจ็บใน
G 
ใจ
 
  ไม่เหลือฉันอีก
Gm 
แล้ว

 
ได้โปรดเถอะบ
D 
อก..
 
บอก.. บอกให้ฉันรู้ ฉันจ
Bm 
ะไป
 
บอก.. บอกให้ชัดเจนว่าไ
G 
ม่รัก
 
ฉันจะ
Em 
เข้าใจ 
 
หากเธอมีใ
G 
คร
 
โปรดเถอะนะช่วยบอ
A 
กที 

 
ได้โปรดเถอะบ
D 
อก..
 
บอก.. บอกให้ฉันรู้ ให้จ
Bm 
บไป..
 
บอก.. บอกให้ชัดเจนจะไ
G 
ด้ไหม
 
ฉันพร้อมเข้
Em 
าใจ 
 
หากเธอจะ
G 
ไป 
 
ถ้าหมดรักแค่บอก
A 
ลา
 
โปรดเถอะนะพูดออ
 
กมา..

INSTRU | D | D | Bm | Bm |
INSTRU | G | Em | G | A |

 
ได้โปรดเถอะบ
D 
อก..
 
บอก.. บอกให้ฉันรู้ ฉันจ
Bm 
ะไป
 
บอก.. บอกให้ชัดเจนว่าไ
G 
ม่รัก
 
ฉันจะ
Em 
เข้าใจ 
 
หากเธอมีใ
G 
คร
 
โปรดเถอะนะช่วยบอ
A 
กที

 
ได้โปรดเถอะบ
D 
อก..
 
บอก.. บอกให้ฉันรู้ ให้จ
Bm 
บไป..
 
บอก.. บอกให้ชัดเจนจะไ
G 
ด้ไหม
 
ฉันพร้อมเข้
Em 
าใจ 
 
หากเธอจะ
G 
ไป 
 
ถ้าหมดรักแค่บอก
A 
ลา
 
โปรดเถอะนะพูดออ
 
กมา..

OUTRO | D | D | Bm | Bm |
OUTRO | G | Em | G | A |
OUTRO | D | D | Bm | Bm |
OUTRO | G | G | A | A |


เธอคงเหนื่อยใช่ไหม
เรื่องรักระหว่างเรา
เธอจึงไม่สน ไม่พูดจา
เธอคงจะอ่อนล้าและคิดจะบอกลา
เบื่อกับปัญหาของสองเรา

ยิ่งใกล้เธอแค่ไหนยิ่งเจ็บในใจ
ไม่เหลือฉันอีกแล้ว

ได้โปรดเถอะบอก..
บอก.. บอกให้ฉันรู้ฉันจะไป..
บอก.. บอกให้ชัดเจนว่าไม่รัก
ฉันจะเข้าใจหากเธอมีใคร
โปรดเถอะนะช่วยบอกที 

ได้โปรดเถอะบอก..
บอก.. บอกให้ฉันรู้ให้จบไป..
บอก.. บอกให้ชัดเจนจะได้ไหม
ฉันพร้อมเข้าใจ หากเธอจะไป 
ถ้าหมดรักแค่บอกลา
โปรดเถอะนะพูดออกมา

เธอไม่ต้องห่วงฉัน แต่ฉันจะห่วงเธอ
หากเธอเสนอว่าต้องไป
ใจยังจะคงรักอย่างนี้ ตลอดกาล
อยู่กับวันวานของสองเรา

ยิ่งใกล้เธอแค่ไหนยิ่งเจ็บในใจ
ไม่เหลือฉันอีกแล้ว

ได้โปรดเถอะบอก..
บอก.. บอกให้ฉันรู้ฉันจะไป..
บอก.. บอกให้ชัดเจนว่าไม่รัก
ฉันจะเข้าใจหากเธอมีใคร
โปรดเถอะนะช่วยบอกที 

ได้โปรดเถอะบอก..
บอก.. บอกให้ฉันรู้ให้จบไป..
บอก.. บอกให้ชัดเจนจะได้ไหม
ฉันพร้อมเข้าใจ หากเธอจะไป 
ถ้าหมดรักแค่บอกลา
โปรดเถอะนะพูดออกมา..

( ดนตรี )

ได้โปรดเถอะบอก..
บอก.. บอกให้ฉันรู้ฉันจะไป..
บอก.. บอกให้ชัดเจนว่าไม่รัก
ฉันจะเข้าใจหากเธอมีใคร
โปรดเถอะนะช่วยบอกที 

ได้โปรดเถอะบอก..
บอก.. บอกให้ฉันรู้ให้จบไป..
บอก.. บอกให้ชัดเจนจะได้ไหม
ฉันพร้อมเข้าใจ หากเธอจะไป 
ถ้าหมดรักแค่บอกลา
โปรดเถอะนะพูดออกมา…


รูปภาพคอร์ด บอก – CLASH (แคลช)

คอร์ดเพลง บอก - CLASH (แคลช)

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง บอก (คอร์ด)

Melody : ปรีติ บารมีอนันต์
Lyric : ปรีติ บารมีอนันต์
Arrange : อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์,ฐาปนา ณ บางช้าง
Arrange : คชภัค ผลธนโชติ,สุกฤษ ศรีเปารยะ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend