หน้าแรก » วงเฟส » คอร์ดเพลง แพ้นม – วงเฟส

คอร์ดเพลง แพ้นม – วงเฟส

คอร์ดเพลง : แพ้นม วงเฟส

คอร์ดเพลง แพ้นม - วงเฟส

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วงเฟส : แพ้นม

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง แพ้นม คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Bm | Bm | G | G |
INTRO | Bm | Bm | A | A |
INTRO | G | A | F#m | Bm |
INTRO | G | A | Bm | A |

 
ไม่
Bm 
เคยมีใคร 
 
ทำใจหวั่นไหวได้เท่าเธอ
 
เมื่อเราครานั้นได้เห็นเธอ ใครก็รู้ว่าเธอนั้นใ
หญ่..
 
เธอนั้นพกมาใ
Bm 
หญ่

 
ได้เจอ
Bm 
เธอแล้วใจฉัน.. 
 
แทบจะบ้าตาย
 
อก
Bm 
ตูม ๆ บูม ๆ มันทำให้ละลาย ใจมันห
าย..
 
วับลงตา
Bm 
ตุ่มตะลุมตุ่มตุ้ม 
 
ตะลุมตุ่มตุ้ม
 
ตะลุมตุ่มตุ้ม ตุ๊มตุ้มตุ่ม
ตุม 
 
ตะลุมตุ่มตุ้ม
 
ตะลุมตุ่มตุ้ม ตะลุมตุ่มตุ้ม ตุ๊มตุ้มตุ่ม
Em 
ตุม
 
ตะลุมตุ่มตุ้ม ตะลุมตุ่มตุ้ม ตะลุมตุ่มตุ้ม
 
 
ตุ๊มต่มตุ้ม
ตูม ตู๊มตูม ตู้มตู๊ม

 
เป็นโรคภูม
แพ้ 
 
แพ้นมรู้ห
ม้ายคนดี
 
เจอเธอค
F#m 
นนี้รู้หม้ายมันแอบชอ
Bm 
บเธอ
 
อาการภูมิ
แพ้มันยังไม่ห
าย 
 
รักษาไม่ได้สั
กที
 
อีชาดา
F#7 
ดา..
 
หากเป็นไรไ
ป 
 
ขอใว้เธอสั
กคน
 
ช่วยปลอบปะ
F#m 
โลมหากฉันเป็
Bm 
นไรขึ้นมา
 
อยากบ
อกยังแพ้นมอยู่
น๊า 
 
ฉันยังแพ้
Bm 
นม

INSTRU | Bm | Bm | G | G |
INSTRU | Bm | Bm | A | A |
INSTRU | G | A | F#m | Bm |
INSTRU | G | A | Bm | A |

 
ได้เจอ
Bm 
เธอแล้วใจฉัน.. 
 
แทบจะบ้าตาย
 
อก
Bm 
ตูม ๆ บูม ๆ มันทำให้ละลาย ใจมันห
าย..
 
วับลงตา
Bm 
ตุ่มตะลุมตุ่มตุ้ม 
 
ตะลุมตุ่มตุ้ม
 
ตะลุมตุ่มตุ้ม ตุ๊มตุ้มตุ่ม
ตุม 
 
ตะลุมตุ่มตุ้ม
 
ตะลุมตุ่มตุ้ม ตะลุมตุ่มตุ้ม ตุ๊มตุ้มตุ่ม
Em 
ตุม
 
ตะลุมตุ่มตุ้ม ตะลุมตุ่มตุ้ม ตะลุมตุ่มตุ้ม
 
 
ตุ๊มต่มตุ้ม
ตูม ตู๊มตูม ตู้มตู๊ม

 
เป็นโรคภูม
แพ้ 
 
แพ้นมรู้ห
ม้ายคนดี
 
เจอเธอค
F#m 
นนี้รู้หม้าย 
 
มันแอบชอ
Bm 
บเธอ
 
อาการภูมิ
แพ้มันยังไม่ห
าย 
 
รักษาไม่ได้สั
กที
 
อีชาดา
F#7 
ดา..
 
หากเป็นไรไ
ป 
 
ขอใว้เธอสั
กคน
 
ช่วยปลอบปะ
F#m 
โลมหากฉันเป็
Bm 
นไรขึ้นมา
 
อยากบ
อกยังแพ้นมอยู่
น๊า..
 
ฉันยังแพ้นม…
 

OUTRO | Bm | Bm | G | G |
OUTRO | Bm | Bm | A | A | Bm |


ไม่เคยมีใคร ทำใจหวั่นไหวได้เท่าเธอ
เมื่อเราครานั้นได้เห็นเธอ ใครก็รู้ว่าเธอนั้นใหญ่..
เธอนั้นพกมาใหญ่

ได้เจอเธอแล้วใจฉัน.. แทบจะบ้าตาย
อกตูม ๆ บูม ๆ มันทำให้ละลาย ใจมันหาย..
วับลงตาตุ่มตะลุมตุ่มตุ้ม ตะลุมตุ่มตุ้ม
ตะลุมตุ่มตุ้ม ตุ๊มตุ้มตุ่มตุม ตะลุมตุ่มตุ้ม
ตะลุมตุ่มตุ้ม ตะลุมตุ่มตุ้ม ตุ๊มตุ้มตุ่มตุม
ตะลุมตุ่มตุ้ม ตะลุมตุ่มตุ้ม ตะลุมตุ่มตุ้ม
ตุ๊มต่มตุ้มตูม ตู๊มตูม ตู้มตู๊ม

เป็นโรคภูมแพ้ แพ้นมรู้หม้ายคนดี
เจอเธอคนนี้รู้หม้ายมันแอบชอบเธอ
อาการภูมิแพ้มันยังไม่หาย รักษาไม่ได้สักที
อีชาดาดา..
หากเป็นไรไป ขอใว้เธอสักคน
ช่วยปลอบปะโลมหากฉันเป็นไรขึ้นมา
อยากบอกยังแพ้นมอยู่น๊า ฉันยังแพ้นม

( ดนตรี )

ได้เจอเธอแล้วใจฉัน.. แทบจะบ้าตาย
อกตูม ๆ บูม ๆ มันทำให้ละลาย ใจมันหาย..
วับลงตาตุ่มตะลุมตุ่มตุ้ม ตะลุมตุ่มตุ้ม
ตะลุมตุ่มตุ้ม ตุ๊มตุ้มตุ่มตุม ตะลุมตุ่มตุ้ม
ตะลุมตุ่มตุ้ม ตะลุมตุ่มตุ้ม ตุ๊มตุ้มตุ่มตุม
ตะลุมตุ่มตุ้ม ตะลุมตุ่มตุ้ม ตะลุมตุ่มตุ้ม
ตุ๊มต่มตุ้มตูม ตู๊มตูม ตู้มตู๊ม

เป็นโรคภูมแพ้ แพ้นมรู้หม้ายคนดี
เจอเธอคนนี้รู้หม้าย มันแอบชอบเธอ
อาการภูมิแพ้มันยังไม่หาย รักษาไม่ได้สักที
อีชาดาดา..
หากเป็นไรไป ขอใว้เธอสักคน
ช่วยปลอบปะโลมหากฉันเป็นไรขึ้นมา
อยากบอกยังแพ้นมอยู่น๊า..
ฉันยังแพ้นม…


รูปภาพคอร์ด แพ้นม – วงเฟส

คอร์ดเพลง แพ้นม - วงเฟส

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง แพ้นม (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : กษิฐศักดิ์ หนูวงค์
เรียบเรียง : อภิชัย ชูเกื้อ
ติดต่องาน : 095 151 1389

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา