คอร์ดเพลง แพ้นม – วงเฟส

  
Text   

คอร์ดเพลง : แพ้นม วงเฟส

คอร์ดเพลง แพ้นม - วงเฟส

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วงเฟส : แพ้นม

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง แพ้นม คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Bm | Bm | G | G |
INTRO | Bm | Bm | A | A |
INTRO | G | A | F#m | Bm |
INTRO | G | A | Bm | A |

 
ไม่
Bm 
เคยมีใคร 
 
ทำใจหวั่นไหวได้เท่าเธอ
 
เมื่อเราครานั้นได้เห็นเธอ ใครก็รู้ว่าเธอนั้นใ
A 
หญ่..
 
เธอนั้นพกมาใ
Bm 
หญ่

 
ได้เจอ
Bm 
เธอแล้วใจฉัน.. 
 
แทบจะบ้าตาย
 
อก
Bm 
ตูม ๆ บูม ๆ มันทำให้ละลาย ใจมันห
A 
าย..
 
วับลงตา
Bm 
ตุ่มตะลุมตุ่มตุ้ม 
 
ตะลุมตุ่มตุ้ม
 
ตะลุมตุ่มตุ้ม ตุ๊มตุ้มตุ่ม
G 
ตุม 
 
ตะลุมตุ่มตุ้ม
 
ตะลุมตุ่มตุ้ม ตะลุมตุ่มตุ้ม ตุ๊มตุ้มตุ่ม
Em 
ตุม
 
ตะลุมตุ่มตุ้ม ตะลุมตุ่มตุ้ม ตะลุมตุ่มตุ้ม
 
 
ตุ๊มต่มตุ้ม
A 
ตูม ตู๊มตูม ตู้มตู๊ม

 
เป็นโรคภูม
G 
แพ้ 
 
แพ้นมรู้ห
A 
ม้ายคนดี
 
เจอเธอค
F#m 
นนี้รู้หม้ายมันแอบชอ
Bm 
บเธอ
 
อาการภูมิ
G 
แพ้มันยังไม่ห
A 
าย 
 
รักษาไม่ได้สั
D 
กที
 
อีชาดา
F#7 
ดา..
 
หากเป็นไรไ
G 
ป 
 
ขอใว้เธอสั
A 
กคน
 
ช่วยปลอบปะ
F#m 
โลมหากฉันเป็
Bm 
นไรขึ้นมา
 
อยากบ
G 
อกยังแพ้นมอยู่
A 
น๊า 
 
ฉันยังแพ้
Bm 
นม

INSTRU | Bm | Bm | G | G |
INSTRU | Bm | Bm | A | A |
INSTRU | G | A | F#m | Bm |
INSTRU | G | A | Bm | A |

 
ได้เจอ
Bm 
เธอแล้วใจฉัน.. 
 
แทบจะบ้าตาย
 
อก
Bm 
ตูม ๆ บูม ๆ มันทำให้ละลาย ใจมันห
A 
าย..
 
วับลงตา
Bm 
ตุ่มตะลุมตุ่มตุ้ม 
 
ตะลุมตุ่มตุ้ม
 
ตะลุมตุ่มตุ้ม ตุ๊มตุ้มตุ่ม
G 
ตุม 
 
ตะลุมตุ่มตุ้ม
 
ตะลุมตุ่มตุ้ม ตะลุมตุ่มตุ้ม ตุ๊มตุ้มตุ่ม
Em 
ตุม
 
ตะลุมตุ่มตุ้ม ตะลุมตุ่มตุ้ม ตะลุมตุ่มตุ้ม
 
 
ตุ๊มต่มตุ้ม
A 
ตูม ตู๊มตูม ตู้มตู๊ม

 
เป็นโรคภูม
G 
แพ้ 
 
แพ้นมรู้ห
A 
ม้ายคนดี
 
เจอเธอค
F#m 
นนี้รู้หม้าย 
 
มันแอบชอ
Bm 
บเธอ
 
อาการภูมิ
G 
แพ้มันยังไม่ห
A 
าย 
 
รักษาไม่ได้สั
D 
กที
 
อีชาดา
F#7 
ดา..
 
หากเป็นไรไ
G 
ป 
 
ขอใว้เธอสั
A 
กคน
 
ช่วยปลอบปะ
F#m 
โลมหากฉันเป็
Bm 
นไรขึ้นมา
 
อยากบ
G 
อกยังแพ้นมอยู่
A 
น๊า..
 
ฉันยังแพ้นม…
 

OUTRO | Bm | Bm | G | G |
OUTRO | Bm | Bm | A | A | Bm |


ไม่เคยมีใคร ทำใจหวั่นไหวได้เท่าเธอ
เมื่อเราครานั้นได้เห็นเธอ ใครก็รู้ว่าเธอนั้นใหญ่..
เธอนั้นพกมาใหญ่

ได้เจอเธอแล้วใจฉัน.. แทบจะบ้าตาย
อกตูม ๆ บูม ๆ มันทำให้ละลาย ใจมันหาย..
วับลงตาตุ่มตะลุมตุ่มตุ้ม ตะลุมตุ่มตุ้ม
ตะลุมตุ่มตุ้ม ตุ๊มตุ้มตุ่มตุม ตะลุมตุ่มตุ้ม
ตะลุมตุ่มตุ้ม ตะลุมตุ่มตุ้ม ตุ๊มตุ้มตุ่มตุม
ตะลุมตุ่มตุ้ม ตะลุมตุ่มตุ้ม ตะลุมตุ่มตุ้ม
ตุ๊มต่มตุ้มตูม ตู๊มตูม ตู้มตู๊ม

เป็นโรคภูมแพ้ แพ้นมรู้หม้ายคนดี
เจอเธอคนนี้รู้หม้ายมันแอบชอบเธอ
อาการภูมิแพ้มันยังไม่หาย รักษาไม่ได้สักที
อีชาดาดา..
หากเป็นไรไป ขอใว้เธอสักคน
ช่วยปลอบปะโลมหากฉันเป็นไรขึ้นมา
อยากบอกยังแพ้นมอยู่น๊า ฉันยังแพ้นม

( ดนตรี )

ได้เจอเธอแล้วใจฉัน.. แทบจะบ้าตาย
อกตูม ๆ บูม ๆ มันทำให้ละลาย ใจมันหาย..
วับลงตาตุ่มตะลุมตุ่มตุ้ม ตะลุมตุ่มตุ้ม
ตะลุมตุ่มตุ้ม ตุ๊มตุ้มตุ่มตุม ตะลุมตุ่มตุ้ม
ตะลุมตุ่มตุ้ม ตะลุมตุ่มตุ้ม ตุ๊มตุ้มตุ่มตุม
ตะลุมตุ่มตุ้ม ตะลุมตุ่มตุ้ม ตะลุมตุ่มตุ้ม
ตุ๊มต่มตุ้มตูม ตู๊มตูม ตู้มตู๊ม

เป็นโรคภูมแพ้ แพ้นมรู้หม้ายคนดี
เจอเธอคนนี้รู้หม้าย มันแอบชอบเธอ
อาการภูมิแพ้มันยังไม่หาย รักษาไม่ได้สักที
อีชาดาดา..
หากเป็นไรไป ขอใว้เธอสักคน
ช่วยปลอบปะโลมหากฉันเป็นไรขึ้นมา
อยากบอกยังแพ้นมอยู่น๊า..
ฉันยังแพ้นม…


รูปภาพคอร์ด แพ้นม – วงเฟส

คอร์ดเพลง แพ้นม - วงเฟส

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง แพ้นม (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : กษิฐศักดิ์ หนูวงค์
เรียบเรียง : อภิชัย ชูเกื้อ
ติดต่องาน : 095 151 1389
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend