คอร์ดเพลง น่ารักเกิ๊นนน – LEGENDBOY

  
Text   

คอร์ดเพลง น่ารักเกิ๊นนน LEGENDBOY

คอร์ดเพลง น่ารักเกิ๊นนน - LEGENDBOY

เพลง น่ารักเกิ๊นนน (คอร์ด)

ศิลปิน : LEGENDBOY

แนวเพลง : #แร็พ

Single : LEGENDBOY น่ารักเกิ๊นนน

คีย์คอร์ดเพลง น่ารักเกิ๊นนน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


 
เธอดูน่า
F 
รักกว่าใครต่อใครที่ฉัน
Em 
เคยได้เจอ
 
เธอดูสดใ
Dm 
สกว่าใครต่อใครจนฉันนั้นต้
C 
องแอบเพ้อ
 
เธอเรียนที่ไ
F 
หน ที่ไหน ที่ไหน บอกกับฉั
Em 
น 
 
ได้ไหมเธอ
 
เธอทำ
Dm 
ฉันเพ้อ 
 
คิด
G 
ถึงแต่เธอเพียงคนเดียว

INSTRU | F | Em | F | Em | F | Em | Dm | G | ( 2 Times )

 
อยากจะมีตัง
F 
ใช้เป็นลูกสะใภ้แม่เราดิ
 
แล้วมันจะมีอยู่มั้ยไอ้
Em 
คนที่ Rich กว่าเฮียอีก
 
หนูคนธรรม
Dm 
ดาไม่ใช่โซฟีจะมีปีก
 
เฮียมันคนดี
C 
แล้วไม่เคยมีหรอกตีหรี่

 
จะเอาสร้อย
F 
เพชรหรือว่านาฬิกาทอง
 
จะกิน K
Em 
FC 
 
หรือกินไก่ในบอนชอน
 
จะคอยกล่อมห
Dm 
นูในยามตื่นหรือยามนอน
 
จะนิราศ ก
C 
าฟย์ 
 
หรือจะฟังบทไรม์กลอน

 
ค่าเทอมหนูไม่
F 
มีก็บอกเฮียเดี๋ยวเฮียจัดให้
 
ไอโฟนหนูล้าห
Em 
ลังก็บอกเฮียเดี๋ยวเฮียจัดได้
 
กระเป๋า Luis หรือ Guc
Dm 
ci 
 
ก็บอกเฮียถ้าหนูอยากได้
 
ไม่ต้องเกรงใจเ
C 
ฮียหนูอยากได้เฮียก็อยากให้

 
หนูเรียนที่
F 
ไหนเดี๋ยวเฮียไปรับได้ป่าว
 
นั่งมอไซค์
Em 
กลับฝุ่นมันเยอะได้ข่าว
 
ต้องซื้อแมส
Dm 
เองท่านผู้นำได้กล่าว
 
แล้วท่านผู้นำเค้าโง่เ
C 
กิ๊นหนูพากันรับได้ป่าว 
 
เฮียรับไม่ได้ว่ะ

 
เธอดูน่า
F 
รักกว่าใครต่อใครที่ฉัน
Em 
เคยได้เจอ
 
เธอดูสดใ
Dm 
สกว่าใครต่อใครจนฉันนั้นต้
C 
องแอบเพ้อ
 
เธอเรียนที่ไ
F 
หน ที่ไหน ที่ไหน บอกกับฉั
Em 
น 
 
ได้ไหมเธอ
 
เธอทำ
Dm 
ฉันเพ้อ 
 
คิด
G 
ถึงแต่เธอเพียงคนเดียว

F 
  ไม่เชื่อก็เข้ามาลองดู
Em 
  พี่อาจไม่ดูตี๋ใส Stlye เหมือนคนคูล
Dm 
  และพี่ไม่โหดร้ายพี่ยิ้มง่ายกว่ากวนอู
 
  ไม่เก่ง
C 
เรื่องบทละครแต่เก่งกลอนอยากให้ลองดู

F 
  พี่ไม่มีหุ่นหมีให้กอดในหน้าหนาว
Em 
  แต่มีแฟ้บสูตรพิเศษใช้ซักแล้วผ้าขาว
Dm 
  อาจมีเรื่องฉาวโฉดแต่ไม่ใช่เรื่องสาว
 
  เป็นแค่
C 
เรื่องกลิ่นปากที่เหม็นมากในตอนที่พี่หาว

F 
  พี่ก็ได้แต่หวังว่าหนูก็คงจะรับได้
 
  ถึง
Em 
แม้ว่าพี่จะรู้ว่าหนูไม่เคยรับรักง่าย
Dm 
  มีแบงค์พันในกระเป๋าหนูอยากลองนับมั้ย
C 
  พร้อมแล้วค่อยบอกพี่เดี๋ยวพี่จะซ้อมเรียกที่รักไว้

 
เธอดูน่า
F 
รักกว่าใครต่อใครที่ฉัน
Em 
เคยได้เจอ
 
เธอดูสดใ
Dm 
สกว่าใครต่อใครจนฉันนั้นต้
C 
องแอบเพ้อ
 
เธอเรียนที่ไ
F 
หน ที่ไหน ที่ไหน บอกกับฉั
Em 
น 
 
ได้ไหมเธอ
 
เธอทำ
Dm 
ฉันเพ้อ 
 
คิด
G 
ถึงแต่เธอเพียงคนเดียว

INSTRU | F | Em | Dm | C | F | Em | Dm | G |

 
ถ้าหนูไม่รัก
F 
พี่ 
 
พี่ก็จะไม่ยอมแพ้
 
ทั้งที่นิ้วทั้งที่
Em 
คอมันก็มีแต่ทองแท้
 
บอกว่าพี่ไม่
Dm 
เด็ด อ้ะ! หนูเคยลองและ
 
อยากจะรู้เด็ดไม่เ
C 
ด็ด 
 
หนูอยากเข้ามาลองแม้ะ

 
เงินที่พี่
F 
มีอยากให้หนูมาช่วยใช้
 
ถ้าข้าว
Em 
หนูไม่กิน 
 
หนูอยากลองกินกล้วยม้ะ
 
หนี้มีเท่า
Dm 
ไหร่เข้ามาให้พี่ช่วยใช้
 
เข้ามาช่วยใช้เงิน
C 
พี่ 
 
หนูพอจะช่วยพี่ได้ม้ะ

 
ไม่ต้องบอก
F 
ว่ารักแค่บอกเลขบัญชีมา
 
เดี๋ยวพี่โอนเ
Em 
ลยไม่ต้องทำเป็นลีลา
 
เงินในบัญ
Dm 
ชีเลขมันวิ่งหยั่งกรีฑา
 
ก็แบบว่าเงินเยอะก
C 
ว่าผู้ชายที่หนูเคยมีมา

 
เธอดูน่า
F 
รักกว่าใครต่อใครที่ฉัน
Em 
เคยได้เจอ
 
เธอดูสดใ
Dm 
สกว่าใครต่อใครจนฉันนั้นต้
C 
องแอบเพ้อ
 
เธอเรียนที่ไ
F 
หน ที่ไหน ที่ไหน บอกกับฉั
Em 
น 
 
ได้ไหมเธอ
 
เธอทำ
Dm 
ฉันเพ้อ 
 
คิด
G 
ถึงแต่เธอเพียงคนเดียว

 
เธอดูน่า
F 
รักกว่าใครต่อใครที่ฉัน
Em 
เคยได้เจอ
 
เธอดูสดใ
Dm 
สกว่าใครต่อใครจนฉันนั้นต้
C 
องแอบเพ้อ
 
เธอเรียนที่ไ
F 
หน ที่ไหน ที่ไหน บอกกับฉั
Em 
น ได้ไหมเธอ..  
Dm 
G 
ให้ฉันไปรับเธอทุกวัน..


เธอดูน่ารักกว่าใครต่อใครที่ฉันเคยได้เจอ
เธอดูสดใสกว่าใครต่อใครจนฉันนั้นต้องแอบเพ้อ
เธอเรียนที่ไหน ที่ไหน ที่ไหน บอกกับฉัน ได้ไหมเธอ
เธอทำฉันเพ้อ คิดถึงแต่เธอเพียงคนเดียว

( ดนตรี )

อยากจะมีตังใช้เป็นลูกสะใภ้แม่เราดิ
แล้วมันจะมีอยู่มั้ยไอ้คนที่ Rich กว่าเฮียอีก
หนูคนธรรมดาไม่ใช่โซฟีจะมีปีก
เฮียมันคนดีแล้วไม่เคยมีหรอกตีหรี่

จะเอาสร้อยเพชรหรือว่านาฬิกาทอง
จะกิน KFC หรือกินไก่ในบอนชอน
จะคอยกล่อมหนูในยามตื่นหรือยามนอน
จะนิราศ กาฟย์ หรือจะฟังบทไรม์กลอน

ค่าเทอมหนูไม่มีก็บอกเฮียเดี๋ยวเฮียจัดให้
ไอโฟนหนูล้าหลังก็บอกเฮียเดี๋ยวเฮียจัดได้
กระเป๋า Luis หรือ Gucci ก็บอกเฮียถ้าหนูอยากได้
ไม่ต้องเกรงใจเฮียหนูอยากได้เฮียก็อยากให้

หนูเรียนที่ไหนเดี๋ยวเฮียไปรับได้ป่าว
นั่งมอไซค์กลับฝุ่นมันเยอะได้ข่าว
ต้องซื้อแมสเองท่านผู้นำได้กล่าว
แล้วท่านผู้นำเค้าโง่เกิ๊นหนูพากันรับได้ป่าว เฮียรับไม่ได้ว่ะ

เธอดูน่ารักกว่าใครต่อใครที่ฉันเคยได้เจอ
เธอดูสดใสกว่าใครต่อใครจนฉันนั้นต้องแอบเพ้อ
เธอเรียนที่ไหน ที่ไหน ที่ไหน บอกกับฉัน ได้ไหมเธอ
เธอทำฉันเพ้อ คิดถึงแต่เธอเพียงคนเดียว

ไม่เชื่อก็เข้ามาลองดู
พี่อาจไม่ดูตี๋ใส Stlye เหมือนคนคูล
และพี่ไม่โหดร้ายพี่ยิ้มง่ายกว่ากวนอู
ไม่เก่งเรื่องบทละครแต่เก่งกลอนอยากให้ลองดู

พี่ไม่มีหุ่นหมีให้กอดในหน้าหนาว
แต่มีแฟ้บสูตรพิเศษใช้ซักแล้วผ้าขาว
อาจมีเรื่องฉาวโฉดแต่ไม่ใช่เรื่องสาว
เป็นแค่เรื่องกลิ่นปากที่เหม็นมากในตอนที่พี่หาว

( ดนตรี )

พี่ก็ได้แต่หวังว่าหนูก็คงจะรับได้
ถึงแม้ว่าพี่จะรู้ว่าหนูไม่เคยรับรักง่าย
มีแบงค์พันในกระเป๋าหนูอยากลองนับมั้ย
พร้อมแล้วค่อยบอกพี่เดี๋ยวพี่จะซ้อมเรียกที่รักไว้

เธอดูน่ารักกว่าใครต่อใครที่ฉันเคยได้เจอ
เธอดูสดใสกว่าใครต่อใครจนฉันนั้นต้องแอบเพ้อ
เธอเรียนที่ไหน ที่ไหน ที่ไหน บอกกับฉัน ได้ไหมเธอ
เธอทำฉันเพ้อ คิดถึงแต่เธอเพียงคนเดียว

( ดนตรี )

ถ้าหนูไม่รักพี่ พี่ก็จะไม่ยอมแพ้
ทั้งที่นิ้วทั้งที่คอมันก็มีแต่ทองแท้
บอกว่าพี่ไม่เด็ด อ้ะ! หนูเคยลองและ
อยากจะรู้เด็ดไม่เด็ด หนูอยากเข้ามาลองแม้ะ

เงินที่พี่มีอยากให้หนูมาช่วยใช้
ถ้าข้าวหนูไม่กิน หนูอยากลองกินกล้วยม้ะ
หนี้มีเท่าไหร่เข้ามาให้พี่ช่วยใช้
เข้ามาช่วยใช้เงินพี่ หนูพอจะช่วยพี่ได้ม้ะ

ไม่ต้องบอกว่ารักแค่บอกเลขบัญชีมา
เดี๋ยวพี่โอนเลยไม่ต้องทำเป็นลีลา
เงินในบัญชีเลขมันวิ่งหยั่งกรีฑา
ก็แบบว่าเงินเยอะกว่าผู้ชายที่หนูเคยมีมา

เธอดูน่ารักกว่าใครต่อใครที่ฉันเคยได้เจอ
เธอดูสดใสกว่าใครต่อใครจนฉันนั้นต้องแอบเพ้อ
เธอเรียนที่ไหน ที่ไหน ที่ไหน บอกกับฉัน ได้ไหมเธอ
เธอทำฉันเพ้อ คิดถึงแต่เธอเพียงคนเดียว

เธอดูน่ารักกว่าใครต่อใครที่ฉันเคยได้เจอ
เธอดูสดใสกว่าใครต่อใครจนฉันนั้นต้องแอบเพ้อ
เธอเรียนที่ไหน ที่ไหน ที่ไหน บอกกับฉัน ได้ไหมเธอ..
ให้ฉันไปรับเธอทุกวัน..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง น่ารักเกิ๊นนน (คอร์ด)
ศิลปิน LEGENDBOY
Lyrics & Music : LEGENDBOY & SK MTXF
Arranged : LEGENDBOY
Chorus : LEGENDBOY
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend