คอร์ดเพลง เพราะเลือกแล้ว – ก้อง ห้วยไร่

  
Text   

คอร์ดเพลง เพราะเลือกแล้ว ก้อง ห้วยไร่

คอร์ดเพลง เพราะเลือกแล้ว - ก้อง ห้วยไร่

เพลง เพราะเลือกแล้ว (คอร์ด)

ศิลปิน : ก้อง ห้วยไร่

แนวเพลง : #อีสาน

Single : ก้อง ห้วยไร่ เพราะเลือกแล้ว

คีย์คอร์ดเพลง เพราะเลือกแล้ว คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | C | Am | F | G | G |

C 
  มันก็หนัก
Em 
อยู่ 
 
แต่ก็ทนไ
Am 
หว
 
  กับเรื่องร้
G 
าย ๆ ในเทื่อนี้
F 
  ที่มันพรากความ
Em 
ฮัก..
 
  ออกจาก
F 
อกใครหลาย ๆ  
G 
คน

C 
  มันก็ย้าน
Em 
อยู่ 
 
แต่บ่ไปไ
Am 
 
  ใจและก
G 
ายขอยอมพลี
F 
  แม้สิเ
Em 
สี่ยงปานใด๋ 
 
บ่เ
F 
คยคิดสิหนีไ
G 
กล

 
เพราะว่าเลือก
Am 
แล้ว.. 
 
สิดู
Em 
แล.. 
 
รักษาคน
 
แม้ว่
F 
าตน 
 
สิเจออีห
G 
ยังกะต
C 
ามส่าง 
 
 
G 

 
ขอแค่ให้เธอห
C 
าย 
 
ได้กลับบ้าน
Em 
ไป
 
เจอคนที่
Am 
รัก.. 
 
ก็เพี
Em 
ยงพอ
 
รัก
F 
ษาตัวเองเด้อ.. 
 
 
Em 
สิ่งที่ขอ
 
ในวันที่
Dm 
ท้อ 
 
ขอเพียงพวกเฮาบ่ทิ้
G 
งกัน
 
แม้ว่ากายสิเ
C 
จ็บ 
 
ขอวอนให้ใ
Em 
จพวกเฮา
 
เข้ม
Am 
แข็ง.. 
 
ผ่าน
Em 
คืนวัน 
 
เก็บ
F 
ลมหายใจไว้
Em 
รอมื้อนั้น
 
แล้วเฮาสิผ่า
F 
นมันไปนำ
G 
กัน 
 
ขอเพียงกำลั
C 
งใจ

INSTRU | Am | F | G | C G |

 
เพราะว่าเลือก
Am 
แล้ว.. 
 
สิดู
Em 
แล.. 
 
รักษาคน
 
แม้ว่
F 
าตน 
 
สิเจออีห
G 
ยังกะต
C 
ามส่าง 
 
 
G 
     

 
ขอแค่ให้เธอห
C 
าย 
 
ได้กลับบ้าน
Em 
ไป
 
เจอคนที่
Am 
รัก.. 
 
ก็เพี
Em 
ยงพอ
 
รัก
F 
ษาตัวเองเด้อ.. 
 
 
Em 
สิ่งที่ขอ
 
ในวันที่
Dm 
ท้อ 
 
ขอเพียงพวกเฮาบ่ทิ้
G 
งกัน
 
แม้ว่ากายสิเ
C 
จ็บ 
 
ขอวอนให้ใ
Em 
จพวกเฮา
 
เข้ม
Am 
แข็ง.. 
 
ผ่าน
Em 
คืนวัน 
 
เก็บ
F 
ลมหายใจไว้
Em 
รอมื้อนั้น
 
แล้วเฮาสิผ่า
F 
นมันไปนำ
G 
กัน 
 
ขอเพียงกำลั
C 
งใจ 
 
 
G 

 
ขอแค่ให้เธอห
C 
าย 
 
ได้กลับบ้าน
Em 
ไป
 
เจอคนที่
Am 
รัก.. 
 
ก็เพี
Em 
ยงพอ
 
รัก
F 
ษาตัวเองเด้อ.. 
 
 
Em 
สิ่งที่ขอ
 
ในวันที่
Dm 
ท้อ 
 
ขอเพียงพวกเฮาบ่ทิ้
G 
งกัน
 
แม้ว่ากายสิเ
C 
จ็บ 
 
ขอวอนให้ใ
Em 
จพวกเฮา
 
เข้ม
Am 
แข็ง.. 
 
ผ่าน
Em 
คืนวัน 
 
เก็บ
F 
ลมหายใจไว้
Em 
รอมื้อนั้น
 
แล้วเฮาสิผ่า
F 
นมันไปนำ
G 
กัน 
 
ขอเพียงกำลั
C 
งใจ..

 
พ่อกับ
F 
แม่บ่ต้องย้านหยังห
G 
ลาย..
 
สิรัก
F 
ษาชีวิตและร่า
G 
งกาย.. 
 
คืนเมือให้เจ้าได้ก
C 
อด

INSTRU | F G | C |


มันก็หนักอยู่ แต่ก็ทนไหว
กับเรื่องร้าย ๆ ในเทื่อนี้
ที่มันพรากความฮัก..
ออกจากอกใครหลาย ๆ คน

มันก็ย้านอยู่ แต่บ่ไปไส
ใจและกายขอยอมพลี
แม้สิเสี่ยงปานใด๋ บ่เคยคิดสิหนีไกล

เพราะว่าเลือกแล้ว.. สิดูแล.. รักษาคน
แม้ว่าตน สิเจออีหยังกะตามส่าง

ขอแค่ให้เธอหาย ได้กลับบ้านไป
เจอคนที่รัก.. ก็เพียงพอ
รักษาตัวเองเด้อ.. สิ่งที่ขอ
ในวันที่ท้อ ขอเพียงพวกเฮาบ่ทิ้งกัน
แม้ว่ากายสิเจ็บ ขอวอนให้ใจพวกเฮา
เข้มแข็ง.. ผ่านคืนวัน เก็บลมหายใจไว้รอมื้อนั้น
แล้วเฮาสิผ่านมันไปนำกัน ขอเพียงกำลังใจ

( ดนตรี )

เพราะว่าเลือกแล้ว.. สิดูแล.. รักษาคน
แม้ว่าตน สิเจออีหยังกะตามส่าง

ขอแค่ให้เธอหาย ได้กลับบ้านไป
เจอคนที่รัก.. ก็เพียงพอ
รักษาตัวเองเด้อ.. สิ่งที่ขอ
ในวันที่ท้อ ขอเพียงพวกเฮาบ่ทิ้งกัน
แม้ว่ากายสิเจ็บ ขอวอนให้ใจพวกเฮา
เข้มแข็ง.. ผ่านคืนวัน เก็บลมหายใจไว้รอมื้อนั้น
แล้วเฮาสิผ่านมันไปนำกัน ขอเพียงกำลังใจ

ขอแค่ให้เธอหาย ได้กลับบ้านไป
เจอคนที่รัก.. ก็เพียงพอ
รักษาตัวเองเด้อ.. สิ่งที่ขอ
ในวันที่ท้อ ขอเพียงพวกเฮาบ่ทิ้งกัน
แม้ว่ากายสิเจ็บ ขอวอนให้ใจพวกเฮา
เข้มแข็ง.. ผ่านคืนวัน เก็บลมหายใจไว้รอมื้อนั้น
แล้วเฮาสิผ่านมันไปนำกัน ขอเพียงกำลังใจ..

พ่อกับแม่บ่ต้องย้านหยังหลาย..
สิรักษาชีวิตและร่างกาย.. คืนเมือให้เจ้าได้กอด

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เพราะเลือกแล้ว (คอร์ด)
ศิลปิน ก้อง ห้วยไร่
คำร้อง/ทำนอง ก้อง ห้วยไร่
เรียบเรียง บุญหลง เสียงอิสาน
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend