คอร์ดเพลง ลืมกัน เต๊ะ ตระกูลตอ

  
Text   


INTRO | G | Em | C | D |

G 
  เฮาเคยสัญญากันไว้ 
 
เป็นจั่งใ
Em 
ด๋กะสิอยู่เคียงข้าง
C 
  อีหยังเกิดขึ้นกะซ่าง 
 
บ่มีท
D 
างสิเปลี่ยนใจ
G 
  กะอยากสิฮู้คือกัน 
 
ลืม
Em 
มันได้จั่งใด๋
C 
  คนที่ยอมตายแทนได้ 
 
บ่เ
D 
คยขัดใจน้องเลย

G 
  ฮักอ้ายกะฮักเหมิดใจ 
 
ผลสุด
Em 
ท้ายกะถิ่มอ้ายเสย
C 
  กะบ่คิดเลย 
 
ว่าเ
D 
ฮาต้องลงเอยแบบนี้
G 
  ยอมเฮ็ดสุอย่าง 
 
หวัง
Em 
ว่าน้องสิใยดี
C 
  แต่รั้งบ่ได้อีหลี 
 
คั่นน้
D 
องนั้นคิดสิไป

 
น้องบ
C 
อก 
 
ให้เ
D 
ฮาตัดใจ
 
แล้วกะบอก
Bm 
อ้ายหาใ
Em 
หม่
 
บอกว่าเ
C 
ฮาไปกันบ่ได้ 
 
อ้าย
D 
ดีเกินไป 
 
ว่าซั่น

 
ลืมกันแล้ว
G 
บ่ 
 
ว่าแต่
 
กี้เป็นหยัง
Em 
กัน
 
ลืมกันแล้ว
C 
บ่ 
 
ว่าแต่กี้เคยคบ
D 
กัน
 
ลืมกันแล้ว
G 
บ่ 
 
ว่าแต่
D/F# 
กี้เฮาฮัก
Em 
กัน
 
ลืมกันไปจั่ง
C 
ซั่น บ่คิดฮ
D 
อดความหลังแต่กี้
G 
บ่

G 
  น้องสิถิ่มสิป๋าอ้ายกะบ่ได้ว่า
D 
  น้องสิเลิกสิลา 
 
อ้ายกะว่าบ่ได้
Em 
  ในเมื่อน้องสิไป 
 
ในเมื่อในหัวใ
C 
จบ่มีอ้ายคือเก่า
 
  แต่อ้ายยังอยากฮักน้องคือเก่า
 
G 
  แม้ว่าเจ้ามีคนใหม่ 
 
ยังบ่ทันมีไผ
D 
  ยังถ่าน้องคือเก่า
 
  คำว่าสอง
Em 
เฮาต้องจบลงฮักที่เคยมั่นคง
 
  ต่อไ
C 
ปคงบ่มีความสำคัญ 
 
น้องลื
D 
มกัน

INSTRU | G | Em | C | D |
INSTRU | G D/F# | Em | C | D |

 
ลืมกันแล้ว
G 
บ่ 
 
ว่าแต่
 
กี้เป็นหยัง
Em 
กัน
 
ลืมกันแล้ว
C 
บ่ 
 
ว่าแต่กี้เคยคบ
D 
กัน
 
ลืมกันแล้ว
G 
บ่ 
 
ว่าแต่
D/F# 
กี้เฮาฮัก
Em 
กัน
 
ลืมกันไปจั่ง
C 
ซั่น บ่คิดฮ
D 
อดความหลัง 
 
 
E 
โฮ..

 
ลืมกันแล้ว
A 
บ่ 
 
ว่าแต่กี้เป็นหยั
F#m 
งกัน
 
ลืมกันแล้ว
D 
บ่ 
 
ว่าแต่กี้เคยคบ
E 
กัน
 
ลืมกันแล้ว
A 
บ่ 
 
ว่าแต่
E/G# 
กี้เฮาฮัก
F#m 
กัน
 
ลืมกันไปจั่ง
D 
ซั่น บ่คิดฮ
E 
อดความหลังแต่กี้บ่ 
 
 
A 

 
ลืมกันแล้ว
A 
บ่ 
 
 
E/G# 
 
โอ้ ฮะ  
F#m 
โอ ฮะ โอ
D 
ฮือ ฮื่อ ฮือ ฮื่อ ฮือ ฮื่อ ฮือ  
E 
ฮื้อ 
 
ฮือ
 
ลืมกันแล้ว
A 
บ่ 
 
 
E/G# 
 
โอ้ ฮะ  
F#m 
โอ ฮะ โอ
D 
ฮือ ฮื่อ ฮือ ฮื่อ ฮือ ฮื่อ ฮือ  
E 
ฮื้อ 
 
ฮือ
 
ลืมกันแล้ว
A 
บ่..


เฮาเคยสัญญากันไว้ เป็นจั่งใด๋กะสิอยู่เคียงข้าง
อีหยังเกิดขึ้นกะซ่าง บ่มีทางสิเปลี่ยนใจ
กะอยากสิฮู้คือกัน ลืมมันได้จั่งใด๋
คนที่ยอมตายแทนได้ บ่เคยขัดใจน้องเลย

ฮักอ้ายกะฮักเหมิดใจ ผลสุดท้ายกะถิ่มอ้ายเสย
กะบ่คิดเลย ว่าเฮาต้องลงเอยแบบนี้
ยอมเฮ็ดสุอย่าง หวังว่าน้องสิใยดี
แต่รั้งบ่ได้อีหลี คั่นน้องนั้นคิดสิไป

น้องบอก ให้เฮาตัดใจ
แล้วกะบอกอ้ายหาใหม่
บอกว่าเฮาไปกันบ่ได้ อ้ายดีเกินไป ว่าซั่น

ลืมกันแล้วบ่ ว่าแต่กี้เป็นหยังกัน
ลืมกันแล้วบ่ ว่าแต่กี้เคยคบกัน
ลืมกันแล้วบ่ ว่าแต่กี้เฮาฮักกัน
ลืมกันไปจั่งซั่นบ่คิดฮอดความหลังแต่กี้บ่

น้องสิถิ่มสิป๋าอ้ายกะบ่ได้ว่า
น้องสิเลิกสิลา อ้ายกะว่าบ่ได้
ในเมื่อน้องสิไป ในเมื่อในหัวใจบ่มีอ้ายคือเก่า
แต่อ้ายยังอยากฮักน้องคือเก่า
แม้ว่าเจ้ามีคนใหม่ ยังบ่ทันมีไผ
ยังถ่าน้องคือเก่า
คำว่าสองเฮาต้องจบลงฮักที่เคยมั่นคง
ต่อไปคงบ่มีความสำคัญ น้องลืมกัน

( ดนตรี )

ลืมกันแล้วบ่ ว่าแต่กี้เป็นหยังกัน
ลืมกันแล้วบ่ ว่าแต่กี้เคยคบกัน
ลืมกันแล้วบ่ ว่าแต่กี้เฮาฮักกัน
ลืมกันไปจั่งซั่นบ่คิดฮอดความหลัง โฮ..

ลืมกันแล้วบ่ ว่าแต่กี้เป็นหยังกัน
ลืมกันแล้วบ่ ว่าแต่กี้เคยคบกัน
ลืมกันแล้วบ่ ว่าแต่กี้เฮาฮักกัน
ลืมกันไปจั่งซั่นบ่คิดฮอดความหลังแต่กี้บ่

ลืมกันแล้วบ่
โอ้ ฮะ โอ ฮะ โอ
ฮือ ฮื่อ ฮือ ฮื่อ ฮือ ฮื่อ ฮือ ฮื้อ ฮือ
ลืมกันแล้วบ่
โอ้ ฮะ โอ ฮะ โอ
ฮือ ฮื่อ ฮือ ฮื่อ ฮือ ฮื่อ ฮือ ฮื้อ ฮือ
ลืมกันแล้วบ่..

มิวสิควิดีโอ ลืมกัน เต๊ะ ตระกูลตอ

เพลง : ลืมกัน
ศิลปิน : เต๊ะ ตระกูลตอ
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานแสดง : 098-203-7796, 084-291-6669
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend