คอร์ดเพลง น้ำบาดาล – นุช ประทุมทอง เซอร์ลาว

  
Text   

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง น้ำบาดาล – นุช ประทุมทอง เซอร์ลาว


INTRO | Am | Dm | G | Am | Am |

 
ขา
Am 
ดน้ำ… 
 
โย
Dm 
กน้ำให้แหน่
 
บ้านน้องหิ
G 
นแห่ 
 
มีแต่น้ำบ
C 
าดาล
 
อ้า
Am 
ยจ๋า 
 
น้องขาดน้ำม
Dm 
านาน
 
เจาะแต่น้ำบ
F 
าดาล 
 
ประป
G 
าบ้านฉันยั
Am 
งบ่มี

INSTRU | Am | ( 4 Times )
INSTRU | Am | Dm | F | E | Am |

Am 
มีแต่บาดาล มีแต่บาดาล น้ำประ
G 
ปาบ้านฉันมันไ
Am 
ม่มี
Am 
แต่คนบ้านฉันส่วนใหญ่คนบ้านฉัน 
 
 
G 
มีแต่คนใ
Am 
จดี

 
*  
Dm 
โอ้ว พี่จ๋า เข้
Am 
ามาช่วยหน่อย
 
มาโยกๆๆๆๆ ช่วยที น้ำบ
Am 
าดาล

Am 
ลองมารักฉัน ลองมารักฉัน จะ
G 
รู้ว่ามัน 
 
แฮ
Am 
ปปี้
Dm 
เข้ามาช่วยสิ เข้ามาช่วยสิ จะได้
G 
มีน้ำกินน้ำ
Am 
ใช้

( * )

 
** เอ๊า
Am 
โยก เอ๊าโยก โยก โยก โยก
 
เอ๊า
Dm 
โยก เอ๊าโยก โยก โยก โยก
 
เอ๊าโ
F 
ยก เอ๊าโยก โยก โยก โยก
 
ช่วย
E 
ที 
 
น้ำบา
Am 
ดาล

( ** )

 
*** อยู่มาน
F 
านน้ำบาด
G 
าล 
 
กะพ
Am 
อมี
 
น้ำประปานี้
F 
ตี้..บ่มี
G 
ใช้จักเ
C 
ทื่อ
 
สิล้า
Am 
งหิ สิล้างหอย ข่อยกะ
Dm 
เบื่อ
 
สิล้า
Am 
งหิ สิล้างหอย ค่อยกะ
Dm 
เบื่อ
 
ประปาบ่เข้าจักเ
G 
ทื่อ 
 
โยกจนเหงื่อท่ว
Am 
มตัว

( ** )

INSTRU | Am | ( 4 Times )
INSTRU | Am | Dm | F | E | Am |

( ***, ** )

OUTRO | Am | Dm | F | E | Am |

เนื้อเพลง
ขาดน้ำ…โยกน้ำให้แหน่ บ้านโนนหินแหน่
มีแต่น้ำบาดาล อ้ายจ๋าน้องขาดน้ำมานาน
เจาะแต่น้ำบาดาล ประปาบ้านฉันยังบ่มี

มีแต่บาดาล บฝมีแต่บาดาล น้ำประปาบ้านฉันมันไม่มี
แต่คนบ้านฉันส่วนใหญ่คนบ้านฉัน มีแต่คนใจดี

* โอ้ว พี่จ๋า เข้ามาโยกหน่อย
มาโยกๆๆๆๆช่วยที น้ำบาลดาล

ลองมารักฉัน ลองมารักฉันจะรู้ว่ามัน แฮปปี้
เข้ามาช่วยสิ มาโยกช่วยหน่อยสิ จะได้มีน้ำกินน้ำใช้
( * )

**เอ๊าโยก เอ๊าโยก โยก โยก โยก
เอ๊าโยก เอ๊าโยก โยก โยก โยก
เอ๊าโยก เอ๊าโยก โยก โยก โยก
ช่วยที น้ำบาดาล

( ** )

*** อยู่มานานน้ำบาดาล กะพอมี
น้ำประปานี้ตี้..บ่มีใช้จักเทื่อ
สิล้างหิ สิล้างหอย ข่อยกะเบื่อ
สิล้างหิ สิล้างหอย ค่อยกะเบื่อ
ประปาบ่เข้าจักเทื่อ โยกจนเหงื่อท่วมตัว

( ** ) ( ดนตรี ) ( ***, ** ) ( ดนตรี )
ศิลปิน : นุช ประทุมทอง เซอร์ลาว
คำร้อง : เพชร สหรัตน์
ทำนอง : เพชร สหรัตน์
เรียบเรียง : เธค คอนสาร
น้ำบาดาล - นุช ประทุมทอง เซอร์ลาว
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend