หน้าแรก » LEGENDBOY » คอร์ดเพลง ถ้าหากใครถาม – LEGENDBOY ft. OZH & SK MTXF

คอร์ดเพลง ถ้าหากใครถาม – LEGENDBOY ft. OZH & SK MTXF

คอร์ดเพลง ถ้าหากใครถาม LEGENDBOY

LEGENDBOY

คอร์ดเพลง ถ้าหากใครถาม

ศิลปิน : LEGENDBOY

Feat : OZH & SK MTXF

แนวเพลง : #แร็พ

คีย์คอร์ดเพลง ถ้าหากใครถาม คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง ถ้าหากใครถาม
คอร์ด

INTRO | A B | G#m C#m | A B | E |

 
ผิดที่
ฉัน..เอง.
.. 
 
ผิดที่
G#m 
ฉัน..ไม่
C#m 
ดี
 
ชอบชวนทะเ
ลาะทุก
ทีเธอคงไม่ไ
หว
พูดกับเขาไปเลย.
.. 
 
ว่า
G#m 
ฉันไม่ดีตร
C#m 
งไหน
..ตรงที่ไม่ใส่ใ
จ 
 
หรือว่าตรงที่เธอไม่เค
ยจำ

 
หนที่บอกรักกัน 
 
แต่ทำไ
มคิดถึงมัน
G#m 
เธอนั้นไม่ได้รักกัน 
 
เธอแค่หลอ
C#m 
กฉันไปวันๆ
 
ไม่เป็นไ
ร 
 
ถ้าไม่มีใ
จ 
 
ให้ฉันเป็นคนที่ผิ
ดเอง

 
ถ้ามีคนมาถ
ามเรื่องของเร
 
ให้บอกเขา
G#m 
ไปว่าฉันมันไ
C#m 
ม่ดี
 
ที่เ
ธอทิ้งไปแบบ
นี้ 
 
ก็เพราะว่าฉั
นมันเลวเกินไป
 
ถ้ามีคนมาถ
ามเรื่องของเรา 
 
 
 
ก็บอกเขา
G#m 
ไปว่าฉันมันหลา
C#m 
ยใจ
 
ฉันเ
ลวจนเธอรับไม่ไห
ว 
 
ก็เลยต้องเลิ
กกัน

INSTRU | A B | G#m C#m | A B | E | ( 2 Times )

 
แค่บอกว่า
ฉันเป็นอันธพาล
 
และเ
ธอก็ไม่ต้องการ 
 
ให้
G#m 
ฉันไปอยู่ตร
C#m 
งนั้น
 
แค่บอกว่า
ฉันมันน่ารำคาญ
 
ชอบมา
ตื้อมาคอยระราน 
 
ทำร้า
ยจิตใจซ้ำๆ

 
ทั้งๆ ที่จ
ริงเธอรู้อยู่แก่ใจ 
 
ว่าใ
ครเป็นคนทำมันพัง
 
ถ้าใครมา
G#m 
ถามเธอก็ตอบเขาไป 
 
ว่าฉั
C#m 
นมันเลวระยำ
 
ผู้ชายอย่าง
ฉันมันก็มีแต่เลว 
 
แล้วเ
ธอก็ไม่ควรจะจำ
 
จุดไฟแร
กๆ แล้วก็มีแต่เปลว ดับไปมันก็เหลือเพียงควัน

 
เพราะในความจ
ริง 
 
เธอเองก็รู้อยู่
 
ไอ้สิ่งที่มัน
ผิด 
 
เธอลิขิตให้เป็นถูก
 
เปรียบเขาเป็น  
G#m 
King 
 
เธอคงยอมให้เขาจูบ
 
กัญชามีเจ้า
C#m 
ของ 
 
เธอยังหยิบขึ้นมาสูบ
 
ทำทุกคนเกลียด
ฉัน 
 
ทั้งที่ยังไม่เคยเจอ
 
มา
รร้ายไม่มีใครจะเกินเธอ
 
ยินดีกับท
างที่เธอเลือกเดิน
 
เพราะดูแล้วฉันมันร้ายเหลือเกิน
 

 
ถ้ามีคนมาถ
ามเรื่องของเรา 
 
 
 
ก็บอกเขา
G#m 
ไปว่าฉันมันไ
C#m 
ม่ดี
 
ที่เ
ธอทิ้งไปแบบ
นี้ 
 
ก็เพราะว่าฉั
นมันเลวเกินไป
 
ถ้ามีคนมาถ
ามเรื่องของเ
รา
 
ก็บอกเขา
G#m 
ไปว่าฉันมันหล
C#m 
ายใจ
 
ฉันเ
ลวจนเธอรับไม่ไ
หว 
 
ก็เลยต้องเลิ
กกัน

OUTRO | A B | G#m C#m | A B | E |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

LEGENDBOY – ถ้าหากใครถาม feat.OZH & SK MTXF
 โฆษณา