หน้าแรก » ศร สินชัย » คอร์ดเพลง แค่ชู้ – ศร สินชัย

คอร์ดเพลง แค่ชู้ – ศร สินชัย

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง แค่ชู้ – ศร สินชัย


INTRO | Em Am | D Em |
INTRO | Em Am | D G | Em Am | D Em |


 
Em 
นมเห็นเจ้ากอดกันต่อห
น้า 
 
น้ำ
Em 
ตาของตัวสำรองมั
นเจ็บ
Am 
ใจของคนถูกซ้อนถูกเ
ก็บ 
 
มันปากบ่
ได้… 
 
 
 
Em 
จ็บก็ต้องจำใจจำ
ทน 
 
แค่
Em 
คนที่เขาหลงมาเผล
อใจ
 
เข
Am 
าจะมองเป็นวัวเป็นคว
ายก็ต้องอ
Em 
ดทน

 
Am 
ป็นแค่คนผู้มาทีหลัง 
 
เบิ
ดสิทธิ์สิได้ขึ้นไปอยู่ห
Em 
น้า
 
มี
Am 
สิทธิ์แค่ยอมเป็น
ลา 
 
เป็นหมาหั
วเน่า 
 
 
Am 
เป็นได้เพียงแค่มือที่สาม 
 
เบิ
ดสิทธิ์สิไปโวยวายงี่เ
Em 
ง่า
Am 
เป็นได้เพียงไอ้ชู้ไอ้เ
งาที่เฝ้าแต่มอ
Em 
งเธอ

 
* เป็นได้แค่
ชู้ 
 
แค่ชู้ของเ
ขา
 
บ่
มีสิทธิ์เ
D/F# 
ว้า..สิท
Em 
ธิ์จ่ม 
 
มีสิทธิ์แค่
ก้มกลืนน้ำ
ตา
 
เป็นได้แค่
ชู้ 
 
แค่ชู้ของเขา
 
ให้
คนเขา
D/F# 
สมน้ำห
Em 
น้า 
 
 
Am 
เป็นได้แค่ห
มา 
 
ลักกั
Em 
ดไก่

INSTRU | Em Am | D G | Em Am | D Em |

 
Em 
นมเห็นเจ้ากอดกันต่อห
น้า 
 
น้ำ
Em 
ตาของตัวสำรองมันห
ลั่ง
Am 
มันเจ็บทรมานคื
อจั่ง 
 
มีดกรี
ดใจ 
 
 
Am 
คิดอยากเข้าไปเป็นตัวจริง 
 
แท้
มันกะคงเป็นไป
Em 
บ่ได้
Am 
คงได้แค่บอกตนทำ
ใจ 
 
ยินยอมรั
Em 
บมัน

(*)

Am 
เป็นได้แค่ห
มา.. 
 
ลักกั
Em 
ดไก่ 
 
..

OUTRO | Em Am | D Em |

เนื้อเพลง
แนมเห็นเจ้ากอดกันต่อหน้า
น้ำตาของตัวสำรองมันเจ็บ
ใจของคนถูกซ้อนถูกเก็บ มันปากบ่ได้…
เจ็บก็ต้องจำใจจำทน
แค่คนที่เขาหลงมาเผลอใจ
เขาจะมองเป็นวัวเป็นควายก็ต้องอดทน

เป็นแค่คนผู้มาทีหลัง
เบิดสิทธิ์สิได้ขึ้นไปอยู่หน้า
มีสิทธิ์แค่ยอมเป็นลา เป็นหมาหัวเน่า
เป็นได้เพียงแค่มือที่สาม
เบิดสิทธิ์สิไปโวยวายงี่เงา
เป็นได้เพียงไอ้ชู้ไอ้เงาที่เฝ้าแต่มองเธอ

*เป็นได้แค่ชู้ แค่ชู้ของเขา
บ่มีสิทธิ์เว้าสิทธิ์จ่ม มีสิทธิ์แค่ก้มกลืนน้ำตา
เป็นได้แค่ชู้ แค่ชู้ของเขา
ให้คนเขาสมน้ำหน้า เป็นได้แค่หมาลักกัดไก่

แนมเห็นเจ้ากอดกันต่อหน้า
น้ำตาของตัวสำรองมันหลั่ง
มันเจ็บทรมานคือจั่ง มีดกรีดใจ
คิดอยากเข้าไปเป็นตัวจริงแท้
มันกะคงเป็นไปบ่ได้
คงได้แค่บอกตนทำใจ ยินยอมรับมัน

(*)

เป็นได้แค่หมาลักกัดไก่
เพลง : แค่ชู้
ศิลปิน : ศร สินชัย
คำร้อง/ทำนอง : งัวน้อย
เรียบเรียง : สวัสดิ์ สารคาม
Digital Download *1237021
แค่ชู้ - ศร-สินชัย
 โฆษณา