คอร์ดเพลง แค่ชู้ – ศร สินชัย

  
Text   

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง แค่ชู้ – ศร สินชัย


INTRO | Em Am | D Em |
INTRO | Em Am | D G | Em Am | D Em |


 
Em 
นมเห็นเจ้ากอดกันต่อห
G 
น้า 
 
น้ำ
Em 
ตาของตัวสำรองมั
G 
นเจ็บ
Am 
ใจของคนถูกซ้อนถูกเ
D 
ก็บ 
 
มันปากบ่
G 
ได้… 
 
 
B 
 
Em 
จ็บก็ต้องจำใจจำ
G 
ทน 
 
แค่
Em 
คนที่เขาหลงมาเผล
G 
อใจ
 
เข
Am 
าจะมองเป็นวัวเป็นคว
D 
ายก็ต้องอ
Em 
ดทน

 
Am 
ป็นแค่คนผู้มาทีหลัง 
 
เบิ
G 
ดสิทธิ์สิได้ขึ้นไปอยู่ห
Em 
น้า
 
มี
Am 
สิทธิ์แค่ยอมเป็น
D 
ลา 
 
เป็นหมาหั
G 
วเน่า 
 
 
B 
Am 
เป็นได้เพียงแค่มือที่สาม 
 
เบิ
G 
ดสิทธิ์สิไปโวยวายงี่เ
Em 
ง่า
Am 
เป็นได้เพียงไอ้ชู้ไอ้เ
D 
งาที่เฝ้าแต่มอ
Em 
งเธอ

 
* เป็นได้แค่
C 
ชู้ 
 
แค่ชู้ของเ
D 
ขา
 
บ่
G 
มีสิทธิ์เ
D/F# 
ว้า..สิท
Em 
ธิ์จ่ม 
 
มีสิทธิ์แค่
G 
ก้มกลืนน้ำ
B 
ตา
 
เป็นได้แค่
C 
ชู้ 
 
แค่ชู้ของเขา
D 
 
ให้
G 
คนเขา
D/F# 
สมน้ำห
Em 
น้า 
 
 
Am 
เป็นได้แค่ห
D 
มา 
 
ลักกั
Em 
ดไก่

INSTRU | Em Am | D G | Em Am | D Em |

 
Em 
นมเห็นเจ้ากอดกันต่อห
G 
น้า 
 
น้ำ
Em 
ตาของตัวสำรองมันห
G 
ลั่ง
Am 
มันเจ็บทรมานคื
D 
อจั่ง 
 
มีดกรี
G 
ดใจ 
 
 
B 
Am 
คิดอยากเข้าไปเป็นตัวจริง 
 
แท้
G 
มันกะคงเป็นไป
Em 
บ่ได้
Am 
คงได้แค่บอกตนทำ
D 
ใจ 
 
ยินยอมรั
Em 
บมัน

(*)

Am 
เป็นได้แค่ห
D 
มา.. 
 
ลักกั
Em 
ดไก่ 
 
..

OUTRO | Em Am | D Em |

เนื้อเพลง
แนมเห็นเจ้ากอดกันต่อหน้า
น้ำตาของตัวสำรองมันเจ็บ
ใจของคนถูกซ้อนถูกเก็บ มันปากบ่ได้…
เจ็บก็ต้องจำใจจำทน
แค่คนที่เขาหลงมาเผลอใจ
เขาจะมองเป็นวัวเป็นควายก็ต้องอดทน

เป็นแค่คนผู้มาทีหลัง
เบิดสิทธิ์สิได้ขึ้นไปอยู่หน้า
มีสิทธิ์แค่ยอมเป็นลา เป็นหมาหัวเน่า
เป็นได้เพียงแค่มือที่สาม
เบิดสิทธิ์สิไปโวยวายงี่เงา
เป็นได้เพียงไอ้ชู้ไอ้เงาที่เฝ้าแต่มองเธอ

*เป็นได้แค่ชู้ แค่ชู้ของเขา
บ่มีสิทธิ์เว้าสิทธิ์จ่ม มีสิทธิ์แค่ก้มกลืนน้ำตา
เป็นได้แค่ชู้ แค่ชู้ของเขา
ให้คนเขาสมน้ำหน้า เป็นได้แค่หมาลักกัดไก่

แนมเห็นเจ้ากอดกันต่อหน้า
น้ำตาของตัวสำรองมันหลั่ง
มันเจ็บทรมานคือจั่ง มีดกรีดใจ
คิดอยากเข้าไปเป็นตัวจริงแท้
มันกะคงเป็นไปบ่ได้
คงได้แค่บอกตนทำใจ ยินยอมรับมัน

(*)

เป็นได้แค่หมาลักกัดไก่
เพลง : แค่ชู้
ศิลปิน : ศร สินชัย
คำร้อง/ทำนอง : งัวน้อย
เรียบเรียง : สวัสดิ์ สารคาม
Digital Download *1237021
แค่ชู้ - ศร-สินชัย
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend