คอร์ดเพลง มนุษย์ล่องหน – เวสป้า อาร์ สยาม

  
Text   

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง มนุษย์ล่องหน – เวสป้า อาร์ สยาม


INTRO | A | F#m | Bm | E | ( 2 Times )

A 
ใจมันทรมานที่ต้องปิดบังและ
C#m 
ไม่ให้ใครได้รู้
 
เรื่องราวของฉันและเธ
Bm 
อ ว่าเป็
E 
นอะไร
A 
เธอนั้นขอให้ฉันปิดบังอดทน
 
และ
C#m 
ยอมให้มีตัวตนก็ทำเพื่อให้เธอนั้นมีค
Bm 
วามสุข และมีเ
E 
ธออยู่

 
* เ
D 
รื่องที่เราคบกัน ไม่ให้
C#m 
ใครได้รู้ เ
Bm 
ป็นคนที่หายตัวได้เ
E 
สมอ


 
** ต้องเป็นมนุษย์ล่อง
A 
หน ต้องไม่ให้ใครได้
C#m 
เจอ
 
ขนาดว่ายืนข้างเ
Bm 
ธอ ยังต้องเหมือนไม่รู้จักกัน  
E 
 
ฉันจะมีความห
D 
มาย 
 
สำหรับเธอเมื่
C#m 
อไร
 
ฉันจะรอต่
Bm 
อไป แม้วัน
E 
นี้ไร้ตัวตน (A)

INSTRU | D | C#m | Bm E |
INSTRU | A | F#m | Bm | E | ( 2 Times )

A 
เธอนั้นขอให้ฉันปิดบังอดทน
 
และ
C#m 
ยอมให้มีตัวตนก็ทำเพื่อให้เธ
Bm 
อนั้นมีความสุข และมีเ
E 
ธออยู่

( *, ** )

 
ถึงวันนี้โลกไ
C#m 
ม่รู้ ใครไม่เห็น แต่แค่เธ
Bm 
อเห็น 
 
ฉันก็พอ

( ** )

 
ฉันจะมีความห
D 
มายสำหรับเธอวั
C#m 
นไหน
 
ฉันจะรอต่
Bm 
อไป 
 
วันที่
E 
เธอให้ตั
A 
วตน

เนื้อเพลง
ใจมันทรมานที่ต้องปิดบัง
และ ไม่ให้ใครได้รู้เรื่องราวของฉัน
และเธอ ว่าเป็นอะไร
เธอนั้นขอให้ฉันปิดบังอดทน
และยอมไม่มีตัวตนก็ทำเพื่อให้เธอ มีความสุข
และมีเธออยู่

เรื่องที่เราคบกัน ไม่ให้ใครได้รู้
เป็นคนที่หายตัวได้เสมอ

ต้องเป็นมนุษย์ล่องหน ต้องไม่ให้ใครได้เจอ
ขนาดว่ายืนข้างเธอ ยังต้องเหมือนไม่รู้จักกัน
ฉันจะมีความหมายสำหรับเธอเมื่อไหร่
ฉันจะรอต่อไป แม้วันนี้ไร้ตัวตน

เธอนั้นขอให้ฉันปิดบังอดทน
และยอมไม่มีตัวตนก็ทำเพื่อให้เธอ มีความสุข
และมีเธออยู่
เรื่องที่เราคบกัน ไม่ให้ใครได้รู้
เป็นคนที่หายตัวได้เสมอ

ต้องเป็นมนุษย์ล่องหน ต้องไม่ให้ใครได้เจอ
ขนาดว่ายืนข้างเธอ ยังต้องเหมือนไม่รู้จักกัน
ฉันจะมีความหมายสำหรับเธอเมื่อไหร่
ฉันจะรอต่อไป แม้วันนี้ไร้ตัวตน

ถึงวันนี้โลกไม่รู้ ใครไม่เห็น
แต่แค่เธอเห็น ฉันก็พอ

ต้องเป็นมนุษย์ล่องหน ต้องไม่ให้ใครได้เจอ
ขนาดว่ายืนข้างเธอ ยังต้องเหมือนไม่รู้จักกัน
ฉันจะมีความหมายสำหรับเธอเมื่อไหร่
ฉันจะรอต่อไป แม้วันนี้ไร้ตัวตน

ฉันจะมีความหมายสำหรับเธอวันไหน
ฉันจะรอต่อไป วันที่เธอให้ตัวตน
มนุษย์ล่องหน
ศิลปิน : เวสป้า อาร์ สยาม
คำร้อง/ทำนอง : เวสป้า
เรียบเรียง : สิทธิพร สิงห์ไทยสงค์
โหลดเสียงรอสาย : *223322
มนุษย์ล่องหน - เวสป้า อาร์ สยาม
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend