คอร์ดเพลง บ้าแต่กู – วงกางเกง

  
Text   

คอร์ดเพลง บ้าแต่กู – วงกางเกง

วงกางเกง

คอร์ดเพลง บ้าแต่กู

ศิลปิน : วงกางเกง

แนวเพลง : #สตริง

Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง บ้าแต่กู คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง บ้าแต่กู - วงกางเกง
คอร์ด

INTRO | Em | Am | C | G | G |

 
นี่เป็นครั้งที่
Am 
พัน 
 
หรือล้
D 
าน
 
ที่บอกกับตัว
Bm 
เองว่าอย่าไปคิดถึ
Em 
งเขาอีก
 
ยิ่งคิดถึง
Am 
เขามากเท่าไร 
 
ก็เหมือนกระ
D 
จกสะท้อน
 
กลับมา
Bm 
หาตัวเอง 
 
ว่าเราอ่อน
Em 
แอเพียงใด
 
อดทนไว้
Am 
นะตัวกู 
 
สัก
D 
วันคงลืมคนใ
Bm 
จร้ายไ
Em 
ด้เอง
 
คงมีวันนั้นสั
C 
กวัน 
 
วันที่ฟ้าส
D 
ดใส

 
* ให้หยุดเห่าห
C 
อน 
 
หยุดร้องต
Em 
ะโกน
 
บอกกับตั
C 
วเองได้แล้ว 
 
ว่าพ
Em 
อแล้ว
 
ร้องตะโ
C 
กนออกไป 
 
เขาก็ไ
Em 
ม่ได้ยิน
 
เสียเว
D 
ลาเปล่า 
 
เสียเวลาเปล่า

 
** ให้ห
C 
ยุดคิดถึงให้หยุด
Em 
เพ้อรำพึง
 
ให้ห
C 
ยุดดื้อดึง 
 
คิด
D 
ถึงคนใจร้
G 
าย
 
เขาไม่มีวันกลั
Am 
บมาแล้ว 
 
เขา
D 
มีใหม่แล้ว

 
***  
Am 
บ้าแต่กู บ้าแต่กู บ้าแต่กู บ้าแต่กู
 
บ้าแต่กู บ้าแต่กู บ้าแต่กู บ้าแต่กู.
D 
..
 
แต่เขาไม่เคย
G 
รู้เรื่องเลย(D)

 
**** หรือว่าเธอจะหล
Am 
งทาง 
 
หรือเ
D 
ธอหลงใคร
 
แต่ใน
G 
ใจฉันรู้แล้วว่าเธอคง
Em 
ไปไม่กลับ
 
ให้ทำใ
C 
จเสียทีเถิด 
 
หยุดพร่ำเพ้อเสี
D 
ยที

( *, **, *** )

INSTRU | C G | Am Em | C G | D | D |

( *, **, ***, **** )

OUTRO | G |

เนื้อเพลง
นี่เป็นครั้งที่พัน หรือล้าน
ที่บอกกับตัวเองว่าอย่าไปคิดถึงเขาอีก
ยิ่งคิดถึงเขามากเท่าไร ก็เหมือนกระจกสะท้อน
กลับมาหาตัวเอง ว่าเราอ่อนแอเพียงใด
อดทนไว้นะตัวกูสักวันคงลืมคนใจร้ายได้เอง
คงมีวันนั้นสักวัน วันที่ฟ้าสดใส

* ให้หยุดเห่าหอน หยุดร้องตะโกน
บอกกับตัวเองได้แล้ว ว่าพอแล้ว
ร้องตะโกนออกไป เขาก็ไม่ได้ยิน
เสียเวลาเปล่า เสียเวลาเปล่า

** ให้หยุดคิดถึงให้หยุดเพ้อรำพึง
ให้หยุดดื้อดึง คิดถึงคนใจร้าย
เขาไม่มีวันกลับมาแล้ว เขามีใหม่แล้ว

*** บ้าแต่กู บ้าแต่กู บ้าแต่กู บ้าแต่กู บ้าแต่กู
บ้าแต่กู บ้าแต่กู บ้าแต่กู
แต่เขาไม่เคยอยู่รู้เรื่องเลย

**** หรือว่าเธอจะหลงทาง หรือเธอจะหลงใคร
แต่ในใจฉันรู้แล้วว่าเธอคงไปไม่กลับ
ให้ทำใจเสียทีเถิด หยุดพร่ำเพ้อเสียที

( *, **, *** )

( ดนตรี )

( *, **, ***, **** )
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง บ้าแต่กู (คอร์ด เนื้อเพลง)
ศิลปิน วงกางเกง
คำร้อง/ทำนอง โกแบว อินทร์
เรียบเรียง วงกางเกง , JPS ห้องนอนสตูดิโอ
สังกัด Gobeaw records
ติดต่อการแสดง 092-256-6543 , 086-944-3763
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend