หน้าแรก » วงกางเกง » คอร์ดเพลง บ้าแต่กู – วงกางเกง

คอร์ดเพลง บ้าแต่กู – วงกางเกง

คอร์ดเพลง บ้าแต่กู – วงกางเกง

วงกางเกง

คอร์ดเพลง บ้าแต่กู

ศิลปิน : วงกางเกง

แนวเพลง : #สตริง

Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง บ้าแต่กู คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง บ้าแต่กู - วงกางเกง
คอร์ด

INTRO | Em | Am | C | G | G |

 
นี่เป็นครั้งที่
Am 
พัน 
 
หรือล้
าน
 
ที่บอกกับตัว
Bm 
เองว่าอย่าไปคิดถึ
Em 
งเขาอีก
 
ยิ่งคิดถึง
Am 
เขามากเท่าไร 
 
ก็เหมือนกระ
จกสะท้อน
 
กลับมา
Bm 
หาตัวเอง 
 
ว่าเราอ่อน
Em 
แอเพียงใด
 
อดทนไว้
Am 
นะตัวกู 
 
สัก
วันคงลืมคนใ
Bm 
จร้ายไ
Em 
ด้เอง
 
คงมีวันนั้นสั
กวัน 
 
วันที่ฟ้าส
ดใส

 
* ให้หยุดเห่าห
อน 
 
หยุดร้องต
Em 
ะโกน
 
บอกกับตั
วเองได้แล้ว 
 
ว่าพ
Em 
อแล้ว
 
ร้องตะโ
กนออกไป 
 
เขาก็ไ
Em 
ม่ได้ยิน
 
เสียเว
ลาเปล่า 
 
เสียเวลาเปล่า

 
** ให้ห
ยุดคิดถึงให้หยุด
Em 
เพ้อรำพึง
 
ให้ห
ยุดดื้อดึง 
 
คิด
ถึงคนใจร้
าย
 
เขาไม่มีวันกลั
Am 
บมาแล้ว 
 
เขา
มีใหม่แล้ว

 
***  
Am 
บ้าแต่กู บ้าแต่กู บ้าแต่กู บ้าแต่กู
 
บ้าแต่กู บ้าแต่กู บ้าแต่กู บ้าแต่กู.
..
 
แต่เขาไม่เคย
รู้เรื่องเลย(D)

 
**** หรือว่าเธอจะหล
Am 
งทาง 
 
หรือเ
ธอหลงใคร
 
แต่ใน
ใจฉันรู้แล้วว่าเธอคง
Em 
ไปไม่กลับ
 
ให้ทำใ
จเสียทีเถิด 
 
หยุดพร่ำเพ้อเสี
ยที

( *, **, *** )

INSTRU | C G | Am Em | C G | D | D |

( *, **, ***, **** )

OUTRO | G |

เนื้อเพลง
นี่เป็นครั้งที่พัน หรือล้าน
ที่บอกกับตัวเองว่าอย่าไปคิดถึงเขาอีก
ยิ่งคิดถึงเขามากเท่าไร ก็เหมือนกระจกสะท้อน
กลับมาหาตัวเอง ว่าเราอ่อนแอเพียงใด
อดทนไว้นะตัวกูสักวันคงลืมคนใจร้ายได้เอง
คงมีวันนั้นสักวัน วันที่ฟ้าสดใส

* ให้หยุดเห่าหอน หยุดร้องตะโกน
บอกกับตัวเองได้แล้ว ว่าพอแล้ว
ร้องตะโกนออกไป เขาก็ไม่ได้ยิน
เสียเวลาเปล่า เสียเวลาเปล่า

** ให้หยุดคิดถึงให้หยุดเพ้อรำพึง
ให้หยุดดื้อดึง คิดถึงคนใจร้าย
เขาไม่มีวันกลับมาแล้ว เขามีใหม่แล้ว

*** บ้าแต่กู บ้าแต่กู บ้าแต่กู บ้าแต่กู บ้าแต่กู
บ้าแต่กู บ้าแต่กู บ้าแต่กู
แต่เขาไม่เคยอยู่รู้เรื่องเลย

**** หรือว่าเธอจะหลงทาง หรือเธอจะหลงใคร
แต่ในใจฉันรู้แล้วว่าเธอคงไปไม่กลับ
ให้ทำใจเสียทีเถิด หยุดพร่ำเพ้อเสียที

( *, **, *** )

( ดนตรี )

( *, **, ***, **** )
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง บ้าแต่กู (คอร์ด เนื้อเพลง)
ศิลปิน วงกางเกง
คำร้อง/ทำนอง โกแบว อินทร์
เรียบเรียง วงกางเกง , JPS ห้องนอนสตูดิโอ
สังกัด Gobeaw records
ติดต่อการแสดง 092-256-6543 , 086-944-3763

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา