คอร์ดเพลง เงาของเมื่อวาน – COCKTAIL

  
Text   

คอร์ดเพลง เงาของเมื่อวาน – COCKTAIL

COCKTAIL

คอร์ดเพลง เงาของเมื่อวาน

ศิลปิน : COCKTAIL

แนวเพลง : #สตริง

อัลบั้ม : Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง เงาของเมื่อวาน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง คอร์ดเพลง เงาของเมื่อวาน - COCKTAIL
คอร์ด

Tune to Eb
INTRO | D | A/C# | Bm | A |

 
เห็น
..       
A/C# 
แต่มันยังไม่เข้า
Bm 
ใจ       
 
แต่เรื่องบางเรื่องถึงรู้ไ
ป 
 
ก็ยัง
F#m 
ทำใจไม่ง่าย
Em 
       
 
เป็น
..       
A/C# 
เป็นแค่เงาของเมื่อ
Bm 
วาน       
 
อดีตคืนวันไม่เคย
ผ่าน 
 
เหมือนกาล
F#m 
เวลา
 
หยุดลง
 ฮื่อ ฮื้อ ฮือ.
.

 
* แต่ฉันยังคง
…เฝ้าคิดถึง
 
ยังตราตรึง
…อยู่ในใจ
 
ยังคงเก็บ
Bm 
เรื่องราว 
 
ของเรา
เอาไว้
 
แม้นาน
 แม้เหนื่อย 
 
แม้ท้อ

 
** จะนานเท่าไหร่ยังรัก
เธอ       
A/C# 
 
จะเจ็บเท่าไหร่ยังรัก
Bm 
เธอ 
 
ฉันไม่อาจ
 
หลีกหนีเธอได้พ้น
 เหมือนฉันจนปัญญา
F#m 
 
จะตัดใจเท่าไหร่
 ก็ยังคงไม่ลืม
…(ไม่ลืม)

INSTRU | D | G A |

 
หวัง
..       
A/C# 
อยากจะกลับคืนย้อน
Bm 
วัน       
 
ช่วงเวลาสุขนั้นแสน
สั้น 
 
แต่ทุกข์มัน
F#m 
ยาวนาน
 
เกินทน
 ฮื่อ ฮื้อ ฮือ
..

( * , ** )

 
และทุกครั้ง
Bm 
ที่ฉันมอง
 กลับหลัง
 
ภาพเธอ
F#7 
ยังคงชัดเจน
Bm 
 เธอยืน
ตรงนั้น
 
เธอยัง
F#7 
ติดในหัวใจ
Bm 
ไม่เคย
เปลี่ยนผัน
 
แม้วัน
F#m 
คืนผ่าน
ไปนานเท่าไหร่
Gm 
 แต่ใจยังเหมือนเก่า

INSTRU | D | A/C#  | Bm | A | ( 2 Times )
INSTRU | G F#m | Em A |

( * , ** )

 
เท่าไหร่ยังรัก
เธอ..       
A/C# 
 
จะเจ็บเท่าไหร่ยังรัก
Bm 
เธอ 
 
อยู่อย่างนี้
 
เมื่อฉันจนปัญญา
 และฉันไม่มีทาง
F#m 
หลีกหนี
 
จะอีกนาน
สักเท่าไหร่ก็ไม่ลืม
…ไม่ลืม

OUTRO | D | A/C#  | Bm | A ( 2 Times )

เนื้อเพลง
เห็น…  แต่มันยังไม่เข้าใจ       
แต่เรื่องบางเรื่องถึงรู้ไป ก็ยังทำใจไม่ง่าย       
เป็น..       เป็นแค่เงาของเมื่อวาน       
อดีตคืนวันไม่เคยผ่าน เหมือนกาลเวลา
หยุดลงฮื่อ ฮื้อ ฮือ..

* แต่ฉันยังคง…เฝ้าคิดถึง
ยังตราตรึง…อยู่ในใจ
ยังคงเก็บเรื่องราว ของเราเอาไว้
แม้นานแม้เหนื่อย แม้ท้อ

** จะนานเท่าไหร่ยังรักเธอ       
จะเจ็บเท่าไหร่ยังรักเธอ ฉันไม่อาจ
หลีกหนีเธอได้พ้นเหมือนฉันจนปัญญา
จะตัดใจเท่าไหร่ก็ยังคงไม่ลืม…(ไม่ลืม)

( ดนตรี )

หวัง…  อยากจะกลับคืนย้อนวัน       
ช่วงเวลาสุขนั้นแสนสั้น แต่ทุกข์มันยาวนาน
เกินทนฮื่อ ฮื้อ ฮือ..

( * , ** )

และทุกครั้งที่ฉันมองกลับหลัง
ภาพเธอ7ยังคงชัดเจนเธอยืนตรงนั้น
เธอยัง7ติดในหัวใจไม่เคยเปลี่ยนผัน
แม้วันคืนผ่านไปนานเท่าไหร่แต่ใจยังเหมือนเก่า

( ดนตรี )

( * , ** )

เท่าไหร่ยังรักเธอ…
จะเจ็บเท่าไหร่ยังรักเธอ อยู่อย่างนี้
เมื่อฉันจนปัญญาและฉันไม่มีทางหลีกหนี
จะอีกนานสักเท่าไหร่ก็ไม่ลืม…ไม่ลืม
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เงาของเมื่อวาน (คอร์ด เนื้อเพลง)
ศิลปิน Cocktail
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend