คอร์ดเพลง อ้ายกำลังโดนทิ้งแม่นบ่ – ด.ช.เพียว

  
Text   

คอร์ดเพลง อ้ายกำลังโดนทิ้งแม่นบ่ – ด.ช.เพียว

ด.ช.เพียว

คอร์ดเพลง อ้ายกำลังโดนทิ้งแม่นบ่

ศิลปิน : ด.ช.เพียว

แนวเพลง : #อีสาน

อัลบั้ม : Single

คีย์คอร์ดเพลง อ้ายกำลังโดนทิ้งแม่นบ่ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

ด.ช.เพียว - อ้ายกำลังโดนทิ้งแม่นบ่
คอร์ด

INTRO | A | C#m | D | E |
INTRO | A | C#m |
INTRO | D E | D E | A | F#m |

F#m 
อยากให้สิ่งที่เห็น
 
มัน
C#m 
เป็นเรื่องเข้าใจผิด
 
D 
ยากให้สิ่งที่คิด
E 
มันบ่แม่นความจริง
F#m 
คนเจ้าควงตรงหน้า
 
อ้ายภา
C#m 
วนาให้เป็นเพื่อ
F#m 
นหญิง
 
ลุ้น
D 
ให้สะดีดสะดิ้งแทบหัวใจว
E 
าย

 
* กะย้อนความจ
D 
ริงเป็นสิ่งบ่ต
E 
าย
 
อ้ายเลยสิต
C#m 
ายย่อนฮู้ควา
F#m 
มจริง
 
คนที่บ
D 
อกว่าสิฮักบ่
E 
ทิ้ง
 
เพิ่นกำ
D 
ลังม้างหัวใจอ้
E 
าย

 
** อ้ายกำลังโดน
A 
ทิ้งแม่นบ่
 
แล้วเจ้าก็กำลั
C#m 
งรอ 
 
บอกลา
 
อ้ายกะอ
D 
ยู่นี่แล้วเด้ล่ะ
 
เว้ามาโลดห
E 
นาว่าเจ้าสิไป
 
ว่าอ้ายกำลังโดน
A 
ทิ้ง 
 
แม่นบ่
 
ย้อนเจ้าได้ไ
C#m 
ปพ้อ 
 
คนใหม่
 
จักหลอ
Bm 
ยฮักหลอยคบกันยามใด๋
 
ฮู้โตอีก
D 
ทีก็ตอนเจ้าสิ
E 
ไป
 
โพดน้อใ
A 
จคน

 
F#m 
ยากให้สิ่งที่เห็น
 
มั
C#m 
นเป็นแค่เพียงภาพฝัน
 
D 
ยากให้ใครคนนั้น
 
E 
ขาบ่มีตัวตน
 
บ่
F#m 
คึดบ่คำคนส่า
 
ที่อ้ายปิ
C#m 
ดหูปิดตาตั้งดน
 
สิพ้อความจ
D 
ริงกลับมาเวียนวน
 
ให้อ้ายย
E 
อมรับมัน

( *, ** )

INSTRU | F#m E | D A |
INSTRU | F#m E | D | E |

( *, ** )

 
จักหลอ
Bm 
ยฮักหลอยคบกันยามใด๋
 
ฮู้โตอีก
D 
ทีก็แทบหัวใจว
E 
าย..
 
โพดแท้ใ
A 
จคนเนื้อเพลง
อยากให้สิ่งที่เห็น
มันเป็นเรื่องเข้าใจผิด
อยากให้สิ่งที่คิด
มันบ่แม่นความจริง
คนเจ้าควงตรงหน้า
อ้ายภาวนาให้เป็นเพื่อนหญิง
ลุ้นให้สะดีดสะดิ้งแทบหัวใจวาย

* กะย้อนความจริงเป็นสิ่งบ่ตาย
อ้ายเลยสิตายย่อนฮู้ความจริง
คนที่บอกว่าสิฮักบ่ทิ้ง
เพิ่นกำลังม้างหัวใจอ้าย

** อ้ายกำลังโดนทิ้งแม่นบ่
แล้วเจ้าก็กำลังรอ บอกลา
อ้ายกะอยู่นี่แล้วเด้ล่ะ
เว้ามาโลดหนาว่าเจ้าสิไป
ว่าอ้ายกำลังโดนทิ้ง แม่นบ่
ย้อนเจ้าได้ไปพ้อ คนใหม่
จักหลอยฮักหลอยคบกันยามใด๋
ฮู้โตอีกทีก็ตอนเจ้าสิไป
โพดน้อใจคน

อยากให้สิ่งที่เห็น
มันเป็นแค่เพียงภาพฝัน
อยากให้ใครคนนั้น
เขาบ่มีตัวตน
บ่คึดบ่คำคนส่า
ที่อ้ายปิดหูปิดตาตั้งดน
สิพ้อความจริงกลับมาเวียนวน
ให้อ้ายยอมรับมัน

( *, ** )

( ดนตรี )

( *, ** )

จักหลอยฮักหลอยคบกันยามใด๋
ฮู้โตอีกทีก็แทบหัวใจวาย
โพดแท้ใจคน
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend