คอร์ดเพลง ฮักฮ้าง – พีร์ พีรพัฒน์ น กาฬสินธุ์

  
Text   

ฮักฮ้าง – พีร์ พีรพัฒน์ น กาฬสินธุ์


INTRO | Ab Eb | Db | Ab Eb | Db | Eb |

 
อ้า
Cm 
ยฮัก 
 
เจ้
Eb 
าแฮง 
 
 
Db 
แพงเจ้าปา
Ab 
นตา
 
บ่เค
Db 
ยคิด 
 
ว่ามื้อนี่เจ้าสิเอ้
Ab 
ยลา
 
ให้อ้า
Eb 
ยลืม 
 
คำว่าเฮาเคยฮั
Ab 
กกัน

 
* เจ็บอี
Db 
กแล้ว 
 
บ้
Eb 
อเฮา ภาพเก่า  
Cm 
ๆ 
 
ยังจำฝั
Fm 
งใจ
 
ให้เจ้
Db 
ามารักษาแผ
Eb 
ลใจ 
 
ที่เคยเจ็
Ab 
บหลาย
 
แต่สุ
Db 
ดท้ายฮั
Eb 
กพัง 
 
เป็นหย้อ
Cm 
นหยัง 
 
Fm 
ลาของอ้าย
Db 
เป็นคำตอบสุดท้าย 
 
แล้
Eb 
วบ๋อ

 
** เจ้
Ab 
าเห็น…….ฮั
Cm 
กของอ้าย…….เป็
Db 
นฮักฮ้าง 
 
 
Eb 
 
สิถิ่ม
Ab 
สิป๋า 
 
ยามได๋กะ
Eb 
ซาง 
 
บ่เคยส
Ab 
นใจ
Eb 
โอ้ย 
 
เจ็
Db 
บแฮง 
 
เครีย
Cm 
ดหลาย 
 
เฮ็ดหยัง
Fm 
บ่ได่
 
ต่อไป
Db 
นี้อ้ายสิเริ่มต้
Eb 
นใหม่ 
 
บ่ปล่อ
Db 
ยใจฮักไผ๋ง่าย
Eb 
ๆ 
 
สิบ่ได้เจ็
Ab 
บอีก

INSTRU | Db | Ab | Db | Ab | Db Eb | Cm Fm | Db Eb | Ab |

( *, ** )

 
ต่อไป
Db 
นี้อ้ายสิเริ่มต้
Eb 
นใหม่ 
 
บ่ปล่อ
Db 
ยใจ 
 
ฮักไผ๋ง่าย
Eb 
ๆ 
 
สิบ่ได้เจ็
Ab 
บอีก

OUTRO | Db Eb | Ab |

เนื้อเพลง
อ้ายฮัก เจ้าแฮง แพงเจ้าปานตา
บ่เคยคิด ว่ามื้อนี่เจ้าสิเอ้ยลา
ให้อ้ายลืม คำว่าเฮาเคยฮักกัน

* เจ็บอีกแล้ว บ้อเฮา ภาพเก่าๆยังจำฝังใจ
ให้เจ้ามารักษาแผลใจ ที่เคยเจ็บหลาย
แต่สุดท้ายฮักพัง เป็นหย้อนหยัง ผลาของอ้าย
เป็นคำตอบสุดท้าย แล้วบ๋อ

** เจ้าเห็น…….ฮักของอ้าย…….เป็นฮักฮ้างๆ
สิถิ่มสิป๋า ยามได๋กะซาง บ่เคยสนใจ
โอ้ย เจ็บแฮง เครียดหลาย เฮ็ดหยังบ่ได่
ต่อไปนี้อ้ายสิเริ่มต้นใหม่ บ่ปล่อยใจฮักไผ๋ง่ายๆ สิบ่ได้เจ็บอีก
ต่อไปนี้อ้ายสิเริ่มต้นใหม่ บ่ปล่อยใจ ฮักไผ๋ง่ายๆ สิบ่ได้เจ็บอีก
เพลง ฮักฮ้าง
ศิลปิน: พีร์ พีรพัฒน์ น กาฬสินธุ์
คำร้อง/ทำนอง : สมพร ภิรมย์
เรียบเรียง : โอ๋ บุรีรัมย์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend