คอร์ดเพลง บ่เลิกได้บ่ – เพชร สหรัตน์ (คอร์ดง่ายๆ)

  
Text   

คอร์ดเพลง บ่เลิกได้บ่ เพชร สหรัตน์

เพชร สหรัตน์

คอร์ดเพลง บ่เลิกได้บ่

ศิลปิน : เพชร สหรัตน์

แนวเพลง : #อีสาน

อัลบั้ม : Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง บ่เลิกได้บ่ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง บ่เลิกได้บ่ - เพชร สหรัตน์
คอร์ด

INTRO | G | Bm | C | D |
INTRO | C | Bm | Am D | G |

 
เข่า
Em 
ทรุดลงคาที่ 
 
ในวันนี้ที่
เธอบอกลา
 
เขื่อน
Am 
กักกันน้ำตา
ก็พังสลาย
Em 
 
ตั้งรับ
Em 
ความเจ็บบ่ทัน
 
อาการ
เหมือนคนใกล้ตาย
 
ถ้าบ่อยาก
Am 
 เห็นคน
Bm 
สิ้นใจ
 
อย่าเลิก
กันไป 
 
แบบนี้ได้บ่

 
* บ่เลิกได้บ่.
 
บ่จบได้บ่..
Bm 
 ความฮัก
Em 
ของเฮา
 
ให้กลับ
มาเป็นคือเก่า
 เซาเลิกกันสา
 
บ่เลิกได้บ่.
 
ก้ม
กราบร้องขอ
Bm 
 ให้ยื้อ
Em 
เวลา
 
คนฟัง
แทบสิตายห่า
 ล้มลงคา
ที่

 
ให้มอง
Em 
อดีตผ่านมา 
 
ว่าเฮา
ฮักกันซำได๋
 
สิเลิก
Am 
กันไปง่าย
ๆ 
 
บ่อายคนบ่
 
คนมีเ
Em 
จ็ดสิบกว่าล้าน 
 
แต่เฮา
ยังหากันพ้อ
 
สิเลิก
Am 
กัน 
 
อิหลีซั
Bm 
นบ่ 
 
ขอยืด
เวลาอกหักได้บ่

( * )

INSTRU | C | Bm Em | C D | G |
INSTRU | C D | Bm Em | C D | G |

( * )

 
ถ้าบ่อยาก
เห็นคนตายห่า
บ่เลิกได้บ่

OUTRO | C Cm | G |

เนื้อเพลง
เข่าทรุดลงคาที่ ในวันนี้ที่เธอบอกลา
เขื่อนกักกันน้ำตาก็พังสลาย
ตั้งรับความเจ็บบ่ทัน อาการเหมือนคนใกล้ตาย
ถ้าบ่อยาก เห็นคนสิ้นใจ
อย่าเลิกกันไป แบบนี้ได้บ่

* บ่เลิกได้บ่.. บ่จบได้บ่.. ความฮักของเฮา
ให้กลับมาเป็นคือเก่า เซาเลิกกันสา
บ่เลิกได้บ่.. ก้มกราบร้องขอ ให้ยื้อเวลา
คนฟังแทบสิตายห่า ล้มลงคาที่

ให้มองอดีตผ่านมา ว่าเฮาฮักกันซำได๋
สิเลิกกันไปง่ายๆ บ่อายคนบ่
คนมีเจ็ดสิบกว่าล้าน แต่เฮายังหากันพ้อ
สิเลิกกัน อิหลีซันบ่ ขอยืดเวลาอกหักได้บ่

( * )

( ดนตรี )

( * )

ถ้าบ่อยากเห็นคนตายห่า บ่เลิกได้บ่
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง : บ่เลิกได้บ่
ศิลปิน : เพชร สหรัตน์
เรียบเรียง : หมาหลง เซอร์ลาว
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend