คอร์ดเพลง ผู้หญิงหลายมือ – ศิริพร อำไพพงษ์

  
Text   

คอร์ดเพลง ผู้หญิงหลายมือ – ศิริพร อำไพพงษ์

ศิริพร อำไพพงษ์

คอร์ดเพลง ผู้หญิงหลายมือ

ศิลปิน : ศิริพร อำไพพงษ์

แนวเพลง : #อีสาน

อัลบั้ม : Single เพลงใหม่

คีย์คอร์ดเพลง ผู้หญิงหลายมือ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง ผู้หญิงหลายมือ - ศิริพร อำไพพงษ์
คอร์ด

Capo #1
INTRO | F | Em | F | C |
INTRO | F | Em | Dm G | Am |

 
อกหักมา
น้ำตาพังหย่าว
Dm 
 อีกแล้วเรา
ที่พ่ายแพ้
Am 
 
เชื่อคำหวาน
คิดว่ารักแท้
Dm 
แต่ต้องมา
เสียใจ
Am 
 
ใจง่าย
ให้ไผเข้ามา
 คิดว่
Em 
าสิเพิ่งพาได้
Am 
 
ให้เบิด
 เบิดหัวใจ
สุดท้าย
Em 
ได้ความผิดหวัง
Am 

 
ดีใจหลาย
ที่อ้ายบอกฮัก
Dm 
 อยากได้ยิน
อีกครั้ง
Am 
 
แต่บอกก่อนเด้อ
 พึ่งเจอความผิดหวัง
Dm 
 
 
ยังบ่กล้า
มีไผ
Am 
 
เจ็บหลาย
ใจอ่อนแอ
 แพ้ค
Em 
นที่เว้าคืออ้าย
Am 
 
น้องเคย
ผ่านมือชาย
 ย้าน
Em 
รับบ่ได้อ้ายสิถือ
Am 

 
* เป็นสิ่งของ
ถูกมองว่าน้อง
บ่มีค่า
 
ถิ่มไปถิ่
มมาเปลี่ยนมือ
 
มีผัว
มาหลายคน 
 
จนไทบ้าน
เขาลือ
 
คือ
Dm 
ผู้หญิง
Em 
หลายใจ
Am 

 
** บอกน้องแน
ฮักแท้มีบ่
Dm 
หรือต้องรอ
ต่อไป
Am 
 
น้องย้านอยู้แหม
 ย่านแผลใหม่
Dm 
 
 
ย่านหัวใจด้
านชา
Am 
 
จริงซำได๋ที่
บอกกัน
 หรือ
Em 
เพียงหลอกฝันแล้วจากลา
Am 
 
ซ่อยน้องแน
อ้ายจ๋า
 ให้เห็นค่า
Em 
ผู้หญิงหลายมือ
Am 

INSTRU | F | Em | Dm | Em |
INSTRU | F | Em | Dm | Am |

( * , ** )

 
ซ่อยน้องแน
 อ้ายจ๋า
..
 
โปรดเมตตา
Em 
 ผู้หญิงหลายมือ

OUTRO | F | Em | Dm Em | Am | Am |

เนื้อเพลง
อกหักมาน้ำตาพังหย่าว อีกแล้วเราที่พ่ายแพ้
เชื่อคำหวานคิดว่ารักแท้ แต่ต้องมาเสียใจ

ใจง่ายให้ไผเข้ามา คิดว่าสิเพิ่งพาได้
ให้เบิด เบิดหัวใจ สุดท้ายได้ความผิดหวัง

ดีใจหลายที่อ้ายบอกฮัก อยากได้ยินอีกครั้ง
แต่บอกก่อนเด้อ พึ่งเจอความผิดหวัง ยังบ่กล้ามีไผ

เจ็บหลายใจอ่อนแอ แพ้คนที่เว้าคืออ้าย.
น้องเคยผ่านมือชาย ย้านรับบ่ได้อ้ายสิถือ

เป็นสิ่งของถูกมองว่าน้องบ่มีค่า ถิ่มไปถิ่มมาเปลี่ยนมือ
มีผัวมาหลายคน จนไทบ้านเขาลือ คือผู้หญิงหลายใจ

บอกน้องแนฮักแท้มีบ่ หรือต้องรอต่อไป
น้องย้านอยู้แหมย้านแผลใหม่ ย้านหัวใจด้านชา

จริงซำได๋ที่บอกกัน หรือเพียงหลอกฝันแล้วจากลา
ซ่อยน้องแนอ้ายจ๋า ให้เห็นค่าผู้หญิงหลายมือ

เป็นสิ่งของถูกมองว่าน้องบ่มีค่า ถิ่มไปถิ่มมาเปลี่ยนมือ
มีผัวมาหลายคน จนไทบ้านเขาลือ คือผู้หญิงหลายใจ

บอกน้องแนฮักแท้มีบ่ หรือต้องรอต่อไป
น้องย้านอยู่แหมย้านแผลใหม่ ย้านหัวใจด้านชา

จริงซำได๋ที่บอกกัน หรือเพียงหลอกฝันแล้วจากลา
ซ่อยน้องแนอ้ายจ๋า โปรดเมตตาผู้หญิงหลายมือ
ซ่อยน้องแนอ้ายจ๋า โปรดเมตตาผู้หญิงหลายมือ
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
ศิริพร อำไพพงษ์ – ผู้หญิงหลายมือ
คำร้อง-ทำนอง. นัฐพล จำปา
เรียบเรียง จิระวัฒน์ ปานพุ่ม
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend