คอร์ดเพลง แยกย้ายกันไปเติบโต ท๊อป มอซอ

  
Text   


A 
  เทื่อหนึ่งสองเฮาเคยมีความสุขหลายบักคัก
F#m 
  เทื่อหนึ่งสองเฮาเคยฮักกันปาน
D 
ว่า
 
  สิยอดากดม  
C#m 
 
  สิบ่มี
Bm 
หยังมาพัง
D 
ฮักสองเฮา
E 
ได้

A 
  แต่มามื้อนี้ใจของเจ้าดันมาเปลี่ยนไป
F#m 
  ความฮักเคยสดใส 
 
มื้อวานซื่นคงบ่มีแล้ว
D 
  เฮ็ดได้แค่
C#m 
คิดถึง
 
  เรื่องราว
Bm 
เก่าๆที่สองเฮาเคยผ่
E 
าน

Bm 
นั่งเหงา 
 
เหม่อลอยคิดฮอดเจ้าเด้
 
นํ้าตาของอ้ายมันไหลโฮ่ง
C#m 
หน่วยคิดฮอดเจ้า
F#m 
สุมื้อ
 
แต่สิ่งที่อ้ายเฮ็ดไ
D 
ด้นั้นกะคือ 
 
ปล่อยเจ้าไปเติบ
E 
โต

 
ขอบคุณที่แล่นเข้า
A 
มาในชีวิตของอ้าย
 
ขอบคุณที่เฮ็ดให้
F#m 
อ้ายนั้นได้หัวได้ไห้
 
ถึงแม้มันเป็นว่าเว
Bm 
ลาสั้นๆแต่อ้ายกะดีใจ
 
สิจดจำเอาไ
E 
ว้ว่าครั้งหนึ่งเคยฮักกัน

 
บ่เป็นหยังอ้ายนี้บ่เ
A 
คียดบ่โกรธชังเจ้าดอก
 
ถูกแล้วที่เจ้านั้น
F#m 
เลือกทางที่ดีให้เจ้าของ
 
ส่วนอ้ายคงนอนไ
Bm 
ห้เสียใจผู้เดียวนํ้าตานอง
 
เฮ็ดหยังบ่ไ
E 
ด้.. 
 
แยกกันไปเติ
A 
บโต 
 
 
E 

INSTRU | A | A | F#m | F#m |
INSTRU | Bm | Bm | E | E |

Bm 
นั่งเหงา 
 
เหม่อลอยคิดฮอดเจ้าเด้
 
นํ้าตาของอ้ายมันไหลโฮ่ง
C#m 
หน่วยคิดฮอดเจ้า
F#m 
สุมื้อ
 
แต่สิ่งที่อ้ายเฮ็ดไ
D 
ด้นั้นกะคือ 
 
ปล่อยเจ้าไปเติบ
E 
โต

 
ขอบคุณที่แล่นเข้า
A 
มาในชีวิตของอ้าย
 
ขอบคุณที่เฮ็ดให้
F#m 
อ้ายนั้นได้หัวได้ไห้
 
ถึงแม้มันเป็นว่าเว
Bm 
ลาสั้นๆแต่อ้ายกะดีใจ
 
สิจดจำเอาไ
E 
ว้ว่าครั้งหนึ่งเคยฮักกัน

 
บ่เป็นหยังอ้ายนี้บ่เ
A 
คียดบ่โกรธชังเจ้าดอก
 
ถูกแล้วที่เจ้านั้น
F#m 
เลือกทางที่ดีให้เจ้าของ
 
ส่วนอ้ายคงนอนไ
Bm 
ห้เสียใจผู้เดียวนํ้าตานอง
 
เฮ็ดหยังบ่ไ
E 
ด้.. 
 
โฮ..

 
ขอบคุณที่แล่นเข้า
A 
มาในชีวิตของอ้าย
 
ขอบคุณที่เฮ็ดให้
F#m 
อ้ายนั้นได้หัวได้ไห้
 
ถึงแม้มันเป็นว่าเว
Bm 
ลาสั้นๆแต่อ้ายกะดีใจ
 
สิจดจำเอาไ
E 
ว้ว่าครั้งหนึ่งเคยฮักกัน

 
บ่เป็นหยังอ้ายนี้บ่เ
A 
คียดบ่โกรธชังเจ้าดอก
 
ถูกแล้วที่เจ้านั้น
F#m 
เลือกทางที่ดีให้เจ้าของ
 
ส่วนอ้ายคงนอนไ
Bm 
ห้เสียใจผู้เดียวนํ้าตานอง
 
เฮ็ดหยังบ่ไ
E 
ด้.. 
 
แยกกันไปเติ
A 
บโต..

OUTRO | A | C#m | D | E |
OUTRO | A | A | D | E | A |


เทื่อหนึ่งสองเฮาเคยมีความสุขหลายบักคัก
เทื่อหนึ่งสองเฮาเคยฮักกันปานว่า สิยอดากดม
สิบ่มีหยังมาพังฮักสองเฮาได้

แต่มามื้อนี้ใจของเจ้าดันมาเปลี่ยนไป
ความฮักเคยสดใส มื้อวานซื่นคงบ่มีแล้ว
เฮ็ดได้แค่คิดถึง เรื่องราวเก่าๆที่สองเฮาเคยผ่าน

นั่งเหงา เหม่อลอยคิดฮอดเจ้าเด้
นํ้าตาของอ้ายมันไหลโฮ่งหน่วยคิดฮอดเจ้าสุมื้อ
แต่สิ่งที่อ้ายเฮ็ดได้นั้นกะคือ ปล่อยเจ้าไปเติบโต

ขอบคุณที่แล่นเข้ามาในชีวิตของอ้าย
ขอบคุณที่เฮ็ดให้อ้ายนั้นได้หัวได้ไห้
ถึงแม้มันเป็นว่าเวลาสั้นๆแต่อ้ายกะดีใจ
สิจดจำมันไว้ว่าครั้งหนึ่งเคยฮักกัน

บ่เป็นหยังอ้ายนี้บ่เครียดบ่โกรธชังเจ้าดอก
ถูกแล้วที่เจ้านั้นเลือกทางที่ดีให้เจ้าของ
ส่วนอ้ายคงนอนไห้เสียใจผู้เดียวนํ้าตานอง
เฮ็ดหยังบ่ได้ แยกกันไปเติบโต

ดนตรี

นั่งเหงา เหม่อลอยคิดฮอดเจ้าเด้
นํ้าตาของอ้ายมันไหลโฮ่งหน่วยคิดฮอดเจ้าสุมื้อ
แต่สิ่งที่อ้ายเฮ็ดได้นั้นกะคือ ปล่อยเจ้าไปเติบโต

ขอบคุณที่แล่นเข้ามาในชีวิตของอ้าย
ขอบคุณที่เฮ็ดให้อ้ายนั้นได้หัวได้ไห้
ถึงแม้มันเป็นว่าเวลาสั้นๆแต่อ้ายกะดีใจ
สิจดจำมันไว้ว่าครั้งหนึ่งเคยฮักกัน

บ่เป็นหยังอ้ายนี้บ่เครียดบ่โกรธชังเจ้าดอก
ถูกแล้วที่เจ้านั้นเลือกทางที่ดีให้เจ้าของ
ส่วนอ้ายคงนอนไห้เสียใจผู้เดียวนํ้าตานอง
เฮ็ดหยังบ่ได้ โฮ..

ขอบคุณที่แล่นเข้ามาในชีวิตของอ้าย
ขอบคุณที่เฮ็ดให้อ้ายนั้นได้หัวได้ไห้
ถึงแม้มันเป็นว่าเวลาสั้นๆแต่อ้ายกะดีใจ
สิจดจำมันไว้ว่าครั้งหนึ่งเคยฮักกัน

บ่เป็นหยังอ้ายนี้บ่เครียดบ่โกรธชังเจ้าดอก
ถูกแล้วที่เจ้านั้นเลือกทางที่ดีให้เจ้าของ
ส่วนอ้ายคงนอนไห้เสียใจผู้เดียวนํ้าตานอง
เฮ็ดหยังบ่ได้ แยกกันไปเติบโต

มิวสิควิดีโอ แยกย้ายกันไปเติบโต ท๊อป มอซอ

เพลง : แยกย้ายกันไปเติบโต (คอร์ด)
ศิลปิน : ท๊อป มอซอ
เนื้อร้อง/ทำนอง : เต้ย นรา
เรียบเรียง : เป้ มอซอ
ติดต่องานศิลปิน : 080-733-8576

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend