คอร์ดเพลง มีเพียงเธอ – อิง กัมปนาถ

  
Text   

คอร์ดเพลง มีเพียงเธอ – อิง กัมปนาถ

อิง กัมปนาถ

คอร์ดเพลง มีเพียงเธอ

ศิลปิน : อิง กัมปนาถ

แนวเพลง : #สตริง

อัลบั้ม : Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง มีเพียงเธอ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

อิง กัมปนาถ - มีเพียงเธอ
คอร์ด

INTRO | Dmaj7 | Amaj7 | ( 2 Times )

A 
ฉันคนนี้ 
 
มันก็เ
E 
ป็นแค่คนเซอร์ 
 
 
คงไม่เลิศเ
D 
ลอ 
 
เหมือนค
E 
นอื่นเ
A 
ขา
 
A 
ธอเหมือนดั่งนางฟ้า 
 
ที่ใค
E 
ร ๆ ก็หมายปอง
 
ฉันได้แค่แอ
D 
บมอง 
 
เพ้ออ
E 
ยู่คนเ
A 
ดียว

 
ไอ้หม
A 
าวัดอย่างฉัน สิ่งเดีย
E 
วที่ฉันมี
 
คือใจดวง
D 
นี้ ที่
E 
มันรักจ
A 
ริง

 
* ไอ้หน้าโง่อย่าง
D 
ฉัน มันก็
E 
รักได้แค่เ
A 
ธอ
 
ไอ้ฉันมันไม่เลิศเ
D 
ลอ 
 
เหมือนอย่าง
E 
คนที่เธอ
A 
ฝัน
 
แต่ฉันก็มีหัวใ
D 
จดวง
E 
นี้ ที่มั
C#m 
นรักเธอ
F#m 
จริง
 
จะไม่
Bm 
ทิ้ง 
 
ให้เ
E 
ธอต้องเสียใ
A 

INSTRU | D E | A | D E | A |
INSTRU | D E | C#m F#m |
INSTRU | Bm E | A | E |

A 
รู้ทั้งรู้ตอนนี้ 
 
ว่าคง
E 
สู้ใครไม่ได้
 
ไม่เป็นไ
D 
ร แค่มอ
E 
งอยู่ตร
A 
งนี้
A 
ถึงจะรักเธอ 
 
มา
E 
กมายสักเท่าไร
 
มีเพียงหัวใ
D 
จ 
 
E 
งยังไม่
A 
พอ

( * )

 
ไอ้หน้าโง่อย่าง
D 
ฉัน มันก็
E 
รักเพียงแค่เ
A 
ธอ
 
ไอ้ฉันมันไม่เลิศเ
D 
ลอ 
 
เหมือนอย่าง
E 
คนที่เธอ
A 
รัก
 
แต่ฉันก็มีหัวใ
D 
จดวง
E 
นี้ จะไม่
C#m 
ทำให้เธอผิ
F#m 
ดหวัง
 
ถึงไม่รั
Bm 
กฉัน แต่ฉัน
E 
ยังรักเ
A 
ธอ

 
ถึงไม่รั
Bm 
กฉัน แต่ฉัน
E 
ยังมีเพียงแค่เ
A 
ธอ

OUTRO | Dmaj7 | Amaj7 |
OUTRO | Dmaj7 | Amaj7 | Amaj7 |เนื้อเพลง
ฉันคนนี้ มันก็เป็นแค่คนเซอร์ ๆ
คงไม่เลิศเลอ เหมือนคนอื่นเขา
เธอเหมือนดั่งนางฟ้า ที่ใคร ๆ ก็หมายปอง
ฉันได้แค่แอบมอง เพ้ออยู่คนเดียว

ไอ้หมาวัดอย่างฉัน สิ่งเดียวที่ฉันมี
คือใจดวงนี้ ที่มันรักจริง

ไอ้หน้าโง่อย่างฉัน มันก็รักได้แค่เธอ
ไอ้ฉันมันไม่เลิศเลอ
เหมือนอย่างคนที่เธอฝัน
แต่ฉันก็มีหัวใจดวงนี้ ที่มันรักเธอจริง
จะไม่ทิ้ง ให้เธอต้องเสียใจ

( ดนตรี )

รู้ทั้งรู้ตอนนี้ ว่าคงสู้ใครไม่ได้
ไม่เป็นไร แค่มองอยู่ตรงนี้
ถึงจะรักเธอ มากมายสักเท่าไร
มีเพียงหัวใจ คงยังไม่พอ

ไอ้หน้าโง่อย่างฉัน มันก็รักได้แค่เธอ
ไอ้ฉันมันไม่เลิศเลอ
เหมือนอย่างคนที่เธอฝัน
แต่ฉันก็มีหัวใจดวงนี้ ที่มันรักเธอจริง
จะไม่ทิ้ง ให้เธอต้องเสียใจ

ไอ้หน้าโง่อย่างฉัน มันก็รักเพียงแค่เธอ
ไอ้ฉันมันไม่เลิศเลอ เหมือนอย่างคนที่เธอรัก
แต่ฉันก็มีหัวใจดวงนี้ จะไม่ทำให้เธอผิดหวัง
ถึงไม่รักฉัน แต่ฉันยังรักเธอ

ถึงไม่รักฉัน แต่ฉันยังมีเพียงแค่เธอ
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
มีเพียงเธอ ศิลปิน อิง กัมปนาถ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend