คอร์ดเพลง คิดเบิ่งก่อน – โอ บุรีรัมย์, เต๊ะ ตระกูลตอ

  
Text   

คอร์ดเพลง คิดเบิ่งก่อน – โอ บุรีรัมย์, เต๊ะ ตระกูลตอ

โอ บุรีรัมย์

คอร์ดเพลง คิดเบิ่งก่อน

ศิลปิน : โอ บุรีรัมย์

ศิลปิน : เต๊ะ ตระกูลตอ

แนวเพลง : #อีสาน

คีย์คอร์ดเพลง คิดเบิ่งก่อน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ด

INTRO | D |

 
ขั่นเจ้าตัดสิ
D 
นใจ 
 
ถิ่
F#m 
มอ้ายไป
Bm 
อีหลี
 
เจ้าสิ
G 
คึดฮอดตอนที่
A 
มีอ้ายอยู่เคีย
D 
งข้าง
 
บ่มีไ
G 
ผฮักเจ้าสํา
A 
อ้าย
 
บ่
F#m 
มีไผห่วงใยท่ออ้า
Bm 
ยดอกนาง
 
ที่ยอ
Em 
มทุกอย่าง 
 
ก็ห
A 
วังฮักเขาไปด้ว
D 
ยดี
A 

 
ต่อไป
D 
นี้คงสิ
F#m 
บ่มีผู้คอยห่วงคอ
Bm 
ยห้าม
 
ต่อไ
G 
ปนี้คงสิบ่มีคนคอยต
A 
ามคอ
D 
ยเคี่ยว
 
สิบ่
G 
มีคนจ่มค
A 
นด่า 
 
F#m 
วลาที่เจ้าห
Bm 
นีเที่ยว
 
เจ้าสิ
Em 
อยู่ผู้เดียวเพียงลำ
A 
พัง
 
ตามที่ใจเจ้าต้อ
D 
งการ

 
ก่อนสิ
Em 
ถิ่มมันไปอีหลี
 
ให้คิดถึง
F#m 
ตอนที่อยากได้มัน
 
ให้คิดถึ
G 
งวันตอนที่เฮาฮักกันใหม่
A 

 
ให้คิดเบิ่งก่อนเด้
G 
อหล่า
 
ก่อนสิ
A 
ป๊า 
 
ก่อน
F#m 
สิลามันไป
Bm 
อีหลี
 
ให้คิดเบิ่ง
Em 
ดีๆ 
 
ว่าตอนที่มี
A 
กัน
 
มันมีความสุขสํา
D 
ใด๋

 
ให้คิดเบิ่งก่อนเด้
G 
อนาง 
 
A 
ด้อ
 
ก่อนสิ
F#m 
ทิ้งสิขว้างมั
Bm 
นไป
 
บ่มี
Em 
ไผ 
 
ฮักเจ้าห
A 
ลาย
 
บ่มี
Em 
ไผ 
 
แคร์เจ้าห
A 
ลาย..
 
ท่ออ้ายอี
D 
กแล้ว

 
ให้คิดเบิ่งก่อ
Bm 
นเด้อ.
F#m 
Bm 
 
ให้คิดเบิ่ง
Em 
ดีๆ 
 
ว่าตอนที่มี
A 
กัน
 
มันมีความสุขสํา
D 
ใด๋
 
ให้คิดเบิ่งก่อนเด้
G 
อนาง 
 
A 
ด้อ
 
ก่อนสิ
F#m 
ทิ้งสิขว้างมั
Bm 
นไป
 
บ่มี
Em 
ไผ 
 
ฮักเจ้าห
A 
ลาย
 
บ่มี
Em 
ไผ 
 
แคร์เจ้าห
A 
ลาย..
 
ท่ออ้ายอี
D 
กแล้ว…เนื้อเพลง
ขั่นเจ้าตัดสินใจถิ่มอ้ายไปอีหลี
เจ้าสิคึดฮอดตอนที่มีอ้ายอยู่เคียงข้าง
บ่มีไผฮักเจ้าสําอ้าย
บ่มีไผห่วงใยท่ออ้ายดอกนาง
ที่ยอมทุกอย่าง ก็หวังฮักเขาไปด้วยดี

ต่อไปนี้คงสิบ่มีผู้คอยห่วงคอยห้าม
ต่อไปนี้คงสิบ่มีคนคอยตามคอยเคี่ยว
สิบ่มีคนจ่มคนด่า เวลาที่เจ้าหนีเที่ยว
เจ้าสิอยู่ผู้เดียวเพียงลำพัง
ตามที่ใจเจ้าต้องการ

ก่อนสิถิ่มมั่นไปอีหลี
ให้คิดถึงตอนที่อยากได้มัน
ให้คิดถึงวันตอนที่เฮาฮักกันใหม่ๆ

ให้คิดเบิ่งก่อนเด้อหล่า
ก่อนสิป๊า ก่อนสิลามันไปอีหลี
ให้คิดเบิ่งดีๆ ว่าตอนที่มีกัน
มันมีความสุขสําใด๋

ให้คิดเบิ่งก่อนเด้อนาง เด้อ
ก่อนสิทิ้งสิขว้างมันไป
บ่มีไผ ฮักเจ้าหลาย
บ่มีไผ แคร์เจ้าหลาย
ท่ออ้ายอีกแล้ว

ให้คิดเบิ่งก่อนเด้อ….
ให้คิดเบิ่งดีๆ ว่าตอนที่มีกัน
มันมีความสุขสําใด๋

ให้คิดเบิ่งก่อนเด้อนาง เด้อ
ก่อนสิทิ้งสิขว้างมันไป
บ่มีไผ ฮักเจ้าหลาย
บ่มีไผ แค่เจ้าหลาย
ท่ออ้ายอีกแล้ว
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง คิดเบิ่งก่อน
ทำนอง / คำร้อง : เต๊ะ ตระกูลตอ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend