คอร์ดเพลง เขาฮักเจ้าของ – เพชร สหรัตน์

  
Text   

คอร์ดเพลง เขาฮักเจ้าของ
คอร์ด เนื้อเพลง
ศิลปิน เพชร สหรัตน์

คีย์คอร์ดเพลง เขาฮักเจ้าของ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Capo #1
INTRO | C Em | Am Em |
INTRO | F Em | Dm | G |

 
คั่นมันฝืนห
C 
ลาย 
 
กะบ่เป็น
Em 
หยัง
 
ถ้าบอกว่าฮั
Am 
กกันมันยากต่อใ
Em 
จเพิ่น
 
เขาสิ
F 
ฮักคือเก่า 
 
ถึงเจ็บสิ
Em 
กองเจิ้นเทิน
 
เข
Dm 
ายัง บ่พร้อมเดิน ออกจากว
G 
งฮัก

 
เขาเข้าใจเจ้าข
C 
อง 
 
ว่ามีคนใ
Em 
หม่
 
เจ้าของถิ่มเขาไ
Am 
ปบ่เสียใจบ่โท
Em 
ษเพิ่น
 
เขาบ่แ
F 
ม่นคนโง่ 
 
แค่เขายั
Em 
งฮักเหลือเกิน
 
เจ้
Dm 
าของเข้าใจเด้อเพิ่น 
 
อย่าพึ่ง
G 
รำคาญ

 
* ขอแค่เ
F 
ขาได้ฮักเจ้าข
G 
อง
 
ในแบบเจ้า
Em 
ของฮักเขาค
Am 
นนั้น
 
สิบ่เ
F 
ฮ็ดให้เจ้าของรำค
G 
าญ 
 
เขาขอได้
C 
บ่

 
** บ่
C7 
ต้องลดโตมา
F 
ฮัก
 
ให้เฮ็ดคือ
G 
คน 
 
บ่ฮู้จักก
Em 
ะได้
 
เจ้าของบ่ต้องวุ่
Dm 
นใจ
 
เขายอมรับไ
G 
ด้ว่าไผคือตั
C 
วจริง
 
ขอเป็นแค่ตัวสำร
F 
อง 
 
ฮู้ว่าเจ้าข
G 
อง
 
ให้
Em 
เขามาเป็นตั
Am 
วจริง
 
เขาพ
Dm 
ร้อมจะอยู่นิ่
G 
งๆ 
 
เมื่อตัวจริงเจ้าขอ
C 
งมา

INSTRU | F G | Em Am | F G | C |
INSTRU | F G | Em Am | Dm G | C |

 
บ่แม่นตัวจ
C 
ริง 
 
แค่ตัวสำ
Em 
รอง
 
เขากะฮักเจ้
Am 
าของยอมได้แม้ใ
Em 
จหมุ่น
 
ลมหายใ
F 
จสุดท้าย 
 
ก่อนเขาสิก
Em 
ลายเป็นฝุ่น
 
ขอแค่ไ
Dm 
ด้ฮักไปขุ่นๆ 
 
พอเป็นบุญต่อหั
G 
วใจ

( * , ** )

 
ขอเป็นแค่ตัวสำร
F 
อง 
 
ฮู้ว่าเจ้าข
G 
อง
 
Em 
ห้เขามาเป็นตั
Am 
วจริง
 
เขาพ
Dm 
ร้อมจะอยู่นิ่
G 
งๆ 
 
เมื่อตัวจริงเจ้าขอ
C 
งมา
 
เขาพ
Dm 
ร้อมจะอยู่นิ่
G 
งๆ.. 
 
เมื่อตัวจริงเจ้าของ
C 
มา

เนื้อเพลง เขาฮักเจ้าของ
คั่นมันฝืนหลาย กะบ่เป็นหยัง
ถ้าบอกว่าฮักกันมันยากต่อใจเพิ่น
เขาสิฮักคือเก่า ถึงเจ็บสิกองเจิ้นเทิน
เขายัง บ่พร้อมเดิน ออกจากวงฮัก

เขาเข้าใจเจ้าของ ว่ามีคนใหม่
เจ้าของถิ่มเขาไปบ่เสียใจบ่โทษเพิ่น
เขาบ่แม่นคนโง่ แค่เขายังฮักเหลือเกิน
เจ้าของเข้าใจเด้อเพิ่น อย่าพึ่งรำคาญ

* ขอแค่เขาได้ฮักเจ้าของ
ในแบบเจ้าของฮักเขาคนนั้น
สิบ่เฮ็ดให้เจ้าของรำคาญ เขาขอได้บ่

** บ่ต้องลดโตมาฮัก
ให้เฮ็ดคือคน บ่ฮู้จักกะได้
เจ้าของบ่ต้องวุ่นใจ
เขายอมรับได้ว่าไผคือตัวจริง
ขอเป็นแค่ตัวสำรอง ฮู้ว่าเจ้าของ
ให้เขามาเป็นตัวจริง
เขาพร้อมจะอยู่นิ่งๆ เมื่อตัวจริงเจ้าของมา

(ดนตรี)

บ่แม่นตัวจริง แค่ตัวสำรอง
เขากะฮักเจ้าของยอมได้แม้ใจหมุ่น
ลมหายใจสุดท้าย ก่อนเขาสิกลายเป็นฝุ่น
ขอแค่ได้ฮักไปขุ่นๆ พอเป็นบุญต่อหัวใจ

( * , ** )

ขอเป็นแค่ตัวสำรอง ฮู้ว่าเจ้าของ
ให้เขามาเป็นตัวจริง
เขาพร้อมจะอยู่นิ่งๆ เมื่อตัวจริงเจ้าของมา
เขาพร้อมจะอยู่นิ่งๆ เมื่อตัวจริงเจ้าของมา
เขาฮักเจ้าของ | เพชร สหรัตน์ : สัป-ปะ-ลัง-เค
เพชร สหรัตน์ - เขาฮักเจ้าของ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend