หน้าแรก » พหลโยธิน » คอร์ดเพลง อ้ายกะเจ็บเป็น – พหลโยธิน

คอร์ดเพลง อ้ายกะเจ็บเป็น – พหลโยธิน

คอร์ดเพลง อ้ายกะเจ็บเป็น – พหลโยธิน

พหลโยธิน

คอร์ดเพลง อ้ายกะเจ็บเป็น

ศิลปิน : พหลโยธิน

แนวเพลง : #อีสาน

อัลบั้ม : Single

คีย์คอร์ดเพลง อ้ายกะเจ็บเป็น คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง อ้ายกะเจ็บเป็น - พหลโยธิน
คอร์ด

INTRO | Em | Dsus2 | C | G6 Dsus2 |

Em 
เจ้าสิไปก็ฟ่าวไป
 
ก่อนน้ำ
Dsus2 
ตาของอ้ายสิไหล
 
อย่าให้ผู้ซ
ายอย่างอ้ายต้องฮ้องไห้
 
ฟู
G6 
มฟายกอดแข้งกอ
Dsus2 
ดขา
Em 
อ้ายก็ฮู้อายคน
 
บ่อยากให้ไ
Dsus2 
ผเห็นน้ำตา
 
แค่ผู้ห
ญิงหลายใจ
 
มาฉีกสัญญา บ่รัก
G6 
ษาความสั
Dsus2 
มพันธ์

Em 
ไปเถอะไปบ่ต้องลา
 
บ่ต้องบอกมา
Dsus2 
ยกแม่น้ำทั้งห้า
 
ฮักเจ้าห
ลายอ้ายกะส่ำหมา
 
จากนี้เ
G6 
ฮาบ่ต้องเห็นหน้
Dsus2 
ากัน

 
ต่อให้อ้
Em 
ายฮ้องไห้ 
 
 
จนบ่มีน้ำตา
 
ก็มีแต่
คนเขาสมน้ำหน้า
 
บ่มีผู้ใ
ด๋ดอกมาเห็
นใจ
 
ขนา
Em 
ดเจ้าที่ว่าฮั
กกัน
 
ยังใ
จดำยังถิ่มกั
นได้
 
คิดเ
Am7 
บิ่งอ้ายสิเจ็บส่ำได๋
 
ให้ฮู้ไ
ว้… 
 
ลูกผู้ซายอย่างอ้ายก็เจ็
Em 
บเป็น

INSTRU | Em D | C | ( 2 Times )
INSTRU | Em | D | C | G D |
INSTRU | Em D | C G | Am | D |

 
* ต่อให้อ้
Em 
ายฮ้องไห้ 
 
 
จนบ่มีน้ำตา
 
ก็มีแต่
คนเขาสมน้ำหน้า
 
บ่มีผู้ใ
ด๋ดอกมาเห็
นใจ
 
ขนา
Em 
ดเจ้าที่ว่าฮั
กกัน
 
ยังใ
จดำยังถิ่มกั
นได้
 
คิดเ
Am7 
บิ่งอ้ายสิเจ็บส่ำได๋
 
ให้ฮู้ไ
ว้… 
 
ลูกผู้ซายอย่างอ้ายก็เจ็
Em 
บเป็น

Em 
เจ้าสิไปให้โชคดี
 
ให้เจ้า
Dsus2 
มีความสุขกับเขา
 
ให้เขา
ฮัก…เจ้า
 
กว่าเจ้าฮักอ้
G6 
ายหลายเป็นล้า
Dsus2 
นเถื่อ
 
Em 
ห้ฮักของเขาบ่จืดจาง
 
ฮ้างคือฮักเ
Dsus2 
ฮาจนมันบ่เหลือ
 
แพงเกันเ
ด้ออย่าเบิดอย่าเบื่อ
 
ให้มัน
G6 
สม 
 
กับเ
Dsus2 
จ้าที่ถิ่มอ้ายไป

INSTRU | Em D | C | ( 2 Times )
INSTRU | Em D | C | ( 3 Times )

( * )

OUTRO | Em D | C | ( 2 Times )เนื้อเพลง
เจ้าสิไปก็ฟ่าวไป
ก่อนน้ำตาของอ้ายสิไหล
อย่าให้ผู้ซายอย่างอ้ายต้องฮ้องไห้
ฟูมฟายกอดแข้งกอดขา
อ้ายก็ฮู้อายคน
บ่อยากให้ไผเห็นน้ำตา
แค่ผู้หญิงหลายใจ
มาฉีกสัญญา บ่รักษาความสัมพันธ์

ไปเถอะไปบ่ต้องลา
บ่ต้องบอกมายกแม่น้ำทั้งห้า
ฮักเจ้าหลายอ้ายกะส่ำหมา
จากนี้เฮาบ่ต้องเห็นหน้ากัน

* ต่อให้อ้ายฮ้องไห้ จนบ่มีน้ำตา
ก็มีแต่คนเขาสมน้ำหน้า
บ่มีผู้ใด๋ดอกมาเห็นใจ
ขนาดเจ้าที่ว่าฮักกัน
ยังใจดำยังถิ่มกันได้
คิดเบิ่งอ้ายสิเจ็บส่ำได๋
ให้ฮู้ไว้…
ลูกผู้ซายอย่างอ้ายก็เจ็บเป็น

( ดนตรี )

ต่อให้อ้ายฮ้องไห้ จนบ่มีน้ำตา
ก็มีแต่คนเขาสมน้ำหน้า
บ่มีผู้ใด๋ดอกมาเห็นใจ
ขนาดเจ้าที่ว่าฮักกัน
ยังใจดำยังถิ่มกันได้
คิดเบิ่งอ้ายสิเจ็บส่ำได๋
ให้ฮู้ไว้…
ลูกผู้ซายอย่างอ้ายก็เจ็บเป็น

เจ้าสิไปให้โชคดี
ให้เจ้ามีความสุขกับเขา
ให้เขาฮัก…เจ้า
กว่าเจ้าฮักอ้ายหลายเป็นล้านเถื่อ
ให้ฮักของเขาบ่จืดจาง
ฮ้างคือฮักเฮาจนมันบ่เหลือ
แพงเกันเด้ออย่าเบิดอย่าเบื่อ
ให้มันสม กับเจ้าที่ถิ่มอ้ายไป

( ดนตรี )

(rap)

ต่อให้อ้ายฮ้องไห้ จนบ่มีน้ำตา
ก็มีแต่คนเขาสมน้ำหน้า
บ่มีผู้ใด๋ดอกมาเห็นใจ
ขนาดเจ้าที่ว่าฮักกัน
ยังใจดำยังถิ่มกันได้
คิดเบิ่งอ้ายสิเจ็บส่ำได๋
ให้ฮู้ไว้…
ลูกผู้ซายอย่างอ้ายก็เจ็บเป็น

( ดนตรี )
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
อ้ายกะเจ็บเป็น – พหลโยธิน
 โฆษณา