คอร์ดเพลง ดาวอังคาร – วงลาเต้ TMG

  
Text   

คอร์ดเพลง ดาวอังคาร
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง
ศิลปิน วงลาเต้ TMG

คีย์คอร์ดเพลง ดาวอังคาร คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Bm | G | D | A |

 
ชี
Bm 
วิต 
 
ครึ่งหนึ่งให้เธอไ
G 
ปแล้ว
 
ให้เธอคือคนสุ
D 
ดท้าย
 
เปรียบเธอดั่
A 
งทุกสิ่งที่มีตอนนี้คือเธอเ
Bm 
ท่านั้น
 
เธอรู้ใช่ไหมว่ามันเจ็บเพีย
G 
งใด
 
เธอรู้บ้างไหมว่ามีใครต้องทุ
D 
กข์ทน 
 
ติดอยู่ตร
A 
งนี้

 
อ่อ
G 
นแรง เหนื่อยล้า อ้อนวอนควา
Bm 
มรักไม่คืนกลับมา
 
ปว
G 
ดใจ 
 
อยากไปให้ไกลจากตร
A 
งนี้

 
อยากจะหลี
D 
กหนีไปบนดาวอังคาร
 
ออกไปห่างใ
Bm 
ห้พ้นไปจากโลกของเธอ
 
หยุดอากาศตร
G 
งนี้ เพราะว่าทุกๆ สิ่ง
 
หยุดทุกลมหา
A 
ยใจและไม่อยากรับมัน
 
ไม่อยากมองบ
D 
นฟ้าเพราะยิ่งทำให้คิดถึง
 
อยากจะล
Bm 
บเลือนเรื่องของวันวานที่ผ่านพ้น
 
เมื่อดวงอ
G 
าทิตย์ไม่สว่างความรักฉันมืดล
A 
 
เพราะมีอีกคนมาร่ำลา
 

INSTRU | Bm | G | D | A | ( 2 Times )

 
ชี
Bm 
วิต 
 
ครึ่งหนึ่งให้เธอไ
G 
ปแล้ว
 
ให้เธอคือคนสุ
D 
ดท้าย
 
เปรียบเธอดั่
A 
งทุกสิ่งที่มีตอนนี้คือเธอเ
Bm 
ท่านั้น
 
เธอรู้ใช่ไหมว่ามันเจ็บเพีย
G 
งใด
 
เธอรู้บ้างไหมว่ามีใครต้องทุ
D 
กข์ทน 
 
ติดอยู่ตร
A 
งนี้

 
อ่อ
G 
นแรง เหนื่อยล้า อ้อนวอนควา
Bm 
มรักไม่คืนกลับมา
 
ปว
G 
ดใจ 
 
อยากไปให้ไกลจากตร
A 
งนี้

 
อยากจะหลี
D 
กหนีไปบนดาวอังคาร
 
ออกไปห่างใ
Bm 
ห้พ้นไปจากโลกของเธอ
 
หยุดอากาศตร
G 
งนี้ เพราะว่าทุกๆ สิ่ง
 
หยุดทุกลมหา
A 
ยใจและไม่อยากรับมัน
 
ไม่อยากมองบ
D 
นฟ้าเพราะยิ่งทำให้คิดถึง
 
อยากจะล
Bm 
บเลือนเรื่องของวันวานที่ผ่านพ้น
 
เมื่อดวงอ
G 
าทิตย์ไม่สว่างความรักฉันมืดล
A 
 
เพราะมีอีกคนมาร่ำลา
 

OUTRO | Bm | G | D | A | ( 2 Times ) | Bm |

เนื้อเพลง ดาวอังคาร
ชีวิต ครึ่งหนึ่งให้เธอไปแล้ว
ให้เธอคือคนสุดท้าย
เปรียบเธอดั่งทุกสิ่งที่มีตอนนี้คือเธอเท่านั้น
เธอรู้ใช่ไหมว่ามันเจ็บเพียงใด
เธอรู้บ้างไหมว่ามีใครต้องทุกข์ทน ติดอยู่ตรงนี้

อ่อนแรง เหนื่อยล้า อ้อนวอนความรักไม่คืนกลับมา
ปวดใจ อยากไปให้ไกลจากตรงนี้

อยากจะหลีกหนีไปบนดาวอังคาร
ออกไปห่างให้พ้นไปจากโลกของเธอ
หยุดอากาศตรงนี้ เพราะว่าทุกๆ สิ่ง
หยุดทุกลมหายใจและไม่อยากรับมัน
ไม่อยากมองบนฟ้าเพราะยิ่งทำให้คิดถึง
อยากจะลบเลือนเรื่องของวันวานที่ผ่านพ้น
เมื่อดวงอาทิตย์ไม่สว่างความรักฉันมืดลง
เพราะมีอีกคนมาร่ำลา

(ดนตรี)

ชีวิต ครึ่งหนึ่งให้เธอไปแล้ว
ให้เธอคือคนสุดท้าย
เปรียบเธอดั่งทุกสิ่งที่มีตอนนี้คือเธอเท่านั้น
เธอรู้ใช่ไหมว่ามันเจ็บเพียงใด
เธอรู้บ้างไหมว่ามีใครต้องทุกข์ทน ติดอยู่ตรงนี้

อ่อนแรง เหนื่อยล้า อ้อนวอนความรักไม่คืนกลับมา
ปวดใจ อยากไปให้ไกลจากตรงนี้

อยากจะหลีกหนีไปบนดาวอังคาร
ออกไปห่างให้พ้นไปจากโลกของเธอ
หยุดอากาศตรงนี้ เพราะว่าทุกๆ สิ่ง
หยุดทุกลมหายใจและไม่อยากรับมัน
ไม่อยากมองบนฟ้าเพราะยิ่งทำให้คิดถึง
อยากจะลบเลือนเรื่องของวันวานที่ผ่านพ้น
เมื่อดวงอาทิตย์ไม่สว่างความรักฉันมืดลง
เพราะมีอีกคนมาร่ำลา

(ดนตรี)
คอร์ด ดาวอังคาร
ศิลปิน วงลาเต้
สังกัด TMG RECORD
วงลาเต้ - ดาวอังคาร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend