คอร์ดเพลง 14 กุมภาฯ – เพชร สหรัตน์

  
Text   

คอร์ดเพลง 14 กุมภาฯ
ศิลปิน เพชร สหรัตน์
คอร์ด เนื้อเพลง

คีย์คอร์ดเพลง 14 กุมภาฯ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Cm Bb | Gm Cm | Ab Bb | Cm Bb |

 
1
Cm 
4 กุมภาฯ วัน
Gm 
วาเลนไทน์ 
 
ทุก
Cm 
ปีดอกไม้เธอส่
Gm 
งมา
Cm 
ฉันได้รับข้อค
Gm 
วามเขียนว่า 
 
 
Ab 
แด่แก้ว
Bb 
ตาดวง
Eb 
ใจ 
 
 
Bb 
 
1
Cm 
4 กุมภาฯ วัน
Gm 
วาเลนไทน์ 
 
ดอก
Cm 
ไม้ฉันส่งให้
Gm 
เธอ
 
ข้อ
Cm 
ความส่งไปได้
Gm 
รับไหมเอ่อ 
 
คือ
Ab 
ฉันรักเ
Bb 
ธอม
Eb 
ากๆ

 
*  
Fm 
วาเลนไทน์ปีนี้เธอมาลา
Gm 
จาก
Ab 
ฉันไม่อยากจะเจอหน้าใ
Bb 
คร

 
** 14 กุม
Ab 
ภาฯ 
 
วันบ้าอะ
Bb 
ไร 
 
ทำไมฉัน
Gm 
ต้องร้องไห้อย่า
Cm 
งนี้
 
ไหนใ
Ab 
ครบอกเป็นวัน
Bb 
ดี 
 
วันแห่งความ
Eb 
รัก
Bb 
 
14 กุม
Ab 
ภาฯ 
 
ฉันจะบ้า
Bb 
ตาย 
 
เธอพาแฟนใ
Gm 
หม่ให้ฉันได้
Cm 
รู้จัก
Ab 
มันก็เลยอก
Bb 
หักวันวาเลนไ
Eb 
ทน์ 
 
 
Bb 

 
อยากเ
Cm 
ปลี่ยนวันเดือนให้
Gm 
มันเลื่อนผ่าน
 
เพราะ
Cm 
ฉันไม่ชอบกุม
Gm 
ภาฯ
Cm 
มันเป็นเดือนแห่งการ
Gm 
เสียน้ำตา 
 
Ab 
ดือนกุม
Bb 
ภาฯ 
 
ฉันลา
Eb 
ที

INSTRU | Ab Bb | Gm Cm | Fm Bb | Eb Bb |

 
1
Cm 
4 กุมภาฯ น้ำ
Gm 
ตากระฉูด 
 
คน
Cm 
รักที่สุดมาเห
Gm 
ยียบใจ
Cm 
ขอเหตุผลที่เธอ
Gm 
ลาได้ไหม 
 
ฉันพ
Ab 
ร้อมจะ
Bb 
ไป 
 
จากเ
Eb 
ธอ
Bb 

 
1
Cm 
4 กุมภาฯ วัน
Gm 
วาเลนไทน์ 
 
 
Cm 
ตายก็ไม่อยาก
Gm 
เจอ
 
แต่ว่า
Cm 
ฉันยังรัก 
 
รัก
Gm 
เธอเสมอ 
 
ถึง
Ab 
แม้ 
 
ว่าเ
Bb 
ธอ 
 
เปลี่ยน
Eb 
ใจ

( * , ** , ** )

OUTRO | Ab Bb | Gm Cm |
OUTRO | Ab Bb | Eb | Eb | Eb |

เนื้อเพลง
14 กุมภาฯ วันวาเลนไทน์ ทุกปีดอกไม้เธอส่งมา
ฉันได้รับข้อความเขียนว่า แด่.. แก้วตาดวงใจ
14 กุมภาฯ วันวาเลนไทน์ ดอกไม้ฉันส่งให้เธอ
ข้อความส่งไปได้รับไหมเอ่อ คือฉันรักเธอมากๆ

* วาเลนไทน์ปีนี้เธอมาลาจาก
ฉันไม่อยากจะเจอหน้าใคร

** 14 กุมภาฯ วันบ้าอะไร
ทำไมฉันต้องร้องไห้อย่างนี้
ไหนใครบอกว่าเป็นวันดี วันแห่งความรัก
14 กุมภาฯ ฉันจะบ้าตาย
เธอพาแฟนใหม่ให้ฉันได้รู้จัก
มันก็เลยอกหักวันวาเลนไทน์

อยากเปลี่ยนวันเดือนให้มันเลื่อนผ่าน
เพราะฉันไม่ชอบกุมภาฯ
มันเป็นเดือนแห่งการเสียน้ำตา
เดือนกุมภาฯ ฉันลาที

(ดนตรี)

14 กุมภาฯ น้ำตากระฉูด คนรักที่สุดมาเหยียบใจ
ขอเหตุผลที่เธอลาได้ไหม ฉันพร้อมจะไป จากเธอ
14 กุมภาฯ วันวาเลนไทน์ ตายก็ไม่อยากเจอ
แต่ว่าฉันยังรัก รักเธอเสมอ ถึงแม้ ว่าเธอ เปลี่ยนใจ

( * , ** , ** )
เพลง : 14 กุมภาฯ
อัลบั้ม : อ้ายตายสิไห่นำบ่
ศิลปิน : เพชร สหรัตน์
เพชร สหรัตน์ - คอร์ด เนื้อเพลง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend