คอร์ดเพลง หมอลำลงตับ – เพชร สหรัตน์ Feat. ลำไย ไหทองคำ

  
Text   

คอร์ดเพลง หมอลำลงตับ
ศิลปิน เพชร สหรัตน์
ลำไย ไหทองคำ

คีย์คอร์ดเพลง หมอลำลงตับ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Am Dm | F G | C |
INTRO | Am Dm | F G | E |

Am 
แม้รักเคยถูกทำร้าย
Dm 
ใจมาหลายที
 
อก
F 
หักหน้าเว
G 
ทีไม่เคย
C 
จำ
Am 
..ฉันยังยิ้มสู้เพราะว่า
Dm 
ใจมักหมอลำ
 
อก
F 
หักแค่ขำ
G 
ๆ 
 
ขาดหมอ
E 
ลำ..ฉันลง
Am 
แดง

INSTRU | Am | Am | G E | Am |

Am 
ใครเหงา ใครเศร้า ใครโสด
 
ออกมาโดดพร้อมๆ กัน เอ้าไป ไป ไป ไป
 

INSTRU | Am | Am | C | C |
INSTRU | Dm | Dm | F | G | Am G Am |

Am 
..ถ้าเธอจะทิ้งจะ
Dm 
นอกใจก็ไปเลย
 
เพราะ
F 
ฉันไม่เ
G 
คยอยู่ในสา
C 
ยตา
Am 
..ทำดีแทบตายเธอก็
Dm 
ไม่เห็นค่า
 
จะไม่
F 
ขอเสียเว
G 
ลาให้ค
Am 
นเลว

Am 
ม่วนอย่างเดียวบ่ได้เ
Dm 
คียวแค่ครื้นเครง
F 
พอหมอลำบรรเ
G 
ลงกะค
C 
รึ้มใจ
Am 
..บ่ฮักกันแล้ว 
 
สิไป
Dm 
ตายทางใด๋กะไป
 
F 
อาหมำลำวงใ
G 
หญ่ปัวใ
Am 
จช้ำ

 
ก็
E 
ฉันเป็นโรคหม
Am 
อลำลงตับ
 
ยอม
F 
รับว่ากลับ
G 
ไปบ่ไ
C 
ด้
 
บ่
Dm 
ต้องมาง้อขอกลับ
Am 
ไปเริ่มใหม่
 
ฉัน
F 
เทหัวใจ..ไว้หน้าเวทีหมอ
E 
ลำ

 
* ฉันเป็นโ
F 
รคหมอ
G 
ลำลง
Am 
ตับๆๆ
 
ขอ
F 
พับเรื่อง
G 
รักไว้ชั่วค
C 
ราว
 
ไผสิ
F 
ว่าบ้าหมอ
G 
ลำ 
 
ว่าเฮาเป็นคนหลง
Am 
ซาว
 
กะ
F 
ดีกว่าเอาความ
G 
ฮักให้คน
Am 
ลวง

 
** ฉันเป็นโ
F 
รคหมอ
G 
ลำลง
Am 
ตับๆๆๆๆ
 
เต้นให้
F 
ยับให้สม
G 
กับฉายใ
C 
หม่
 
หมอ
F 
ลำเข้าเ
G 
ส้น 
 
ต้องเ
Em 
ต้นให้มันกระ
Am 
จาย
 
เชื้อโ
F 
รคร้ายแรงตัวใ
G 
หม่ 
 
คือหมอลำล
Am 
งตับ

ตับ ตับ ตับ ตับ ตับ ตับ
ตับ ตับ ตับ ตับ ตับ ตับ
ตับ ตับ ตับ ตับ ตับ ตับ
ตับ ตับ ตับ ตับ ตับ ตับ ตับ ตับ
ตับ ตะละตับ ตับ ตับ
หมอลำลงตับ

INSTRU | Am | ( 5 Times )
INSTRU | Am | ( 7 Times ) | Bm | ( 4 Times )
INSTRU | Am | ( 5 Times ) | C | Am |
INSTRU | Am | ( 5 Times )

( * , ** , * , ** )

เนื้อเพลง
แม้รักเคยถูกทำร้ายใจมาหลายที
อกหักหน้าเวทีไม่เคยจำ
..ฉันยังยิ้มสู้เพราะว่าใจมักหมอลำ
อกหักแค่ขำๆ ขาดหมอลำ..ฉันลงแดง

(ดนตรี)

ใครเหงา ใครเศร้า ใครโสด
ออกมาโดดพร้อมๆ กัน เอ้าไป ไป ไป ไป

(ดนตรี)

..ถ้าเธอจะทิ้งจะนอกใจก็ไปเลย
เพราะฉันไม่เคยอยู่ในสายตา
..ทำดีแทบตายเธอก็ไม่เห็นค่า
จะไม่ขอเสียเวลาให้คนเลว

ม่วนอย่างเดียวบ่ได้เคียวแค่ครื้นเครง
พอหมอลำบรรเลงกะครึ้มใจ
..บ่ฮักกันแล้ว สิไปตายทางใด๋กะไป
เอาหมำลำวงใหญ่ปัวใจช้ำ

ก็ฉันเป็นโรคหมอลำลงตับ
ยอมรับว่ากลับไปบ่ได้
บ่ต้องมาง้อขอกลับไปเริ่มใหม่
ฉันเทหัวใจ..ไว้หน้าเวทีหมอลำ

* ฉันเป็นโรคหมอลำลงตับๆๆ
ขอพับเรื่องรักไว้ชั่วคราว
ไผสิว่าบ้าหมอลำ ว่าเฮาเป็นคนหลงซาว
กะดีกว่าเอาความฮักให้คนลวง

** ฉันเป็นโรคหมอลำลงตับๆๆๆๆ
เต้นให้ยับให้สมกับฉายใหม่
หมอลำเข้าเส้น ต้องเต้นให้มันกระจาย
เชื้อโรคร้ายแรงตัวใหม่ คือหมอลำลงตับ

ตับ ตับ ตับ ตับ ตับ ตับ
ตับ ตับ ตับ ตับ ตับ ตับ
ตับ ตับ ตับ ตับ ตับ ตับ
ตับ ตับ ตับ ตับ ตับ ตับ ตับ ตับ
ตับ ตะละตับ ตับ ตับ
หมอลำลงตับ

(ดนตรี)

( * , ** , * , ** )
คอร์ด หมอลำลงตับ
ศิลปิน เพชร สหรัตน์ Feat. ลำไย ไหทองคำ
☎ ติดต่องานแสดงศิลปิน : 081-711-1059
คอร์ดเพลง หมอลำลงตับ - เพชร สหรัตน์ Feat. ลำไย ไหทองคำ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend