คอร์ดเพลง ฉันเข้าใจ – สงกรานต์ รังสรรค์

  
Text   

คอร์ดเพลง ฉันเข้าใจ
ศิลปิน สงกรานต์ รังสรรค์
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง ฉันเข้าใจ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


C 
..รู้ดีว่าเ
G 
ธอ 
 
คงอยู่ไ
Am 
ม่ไหว
 
จะเ
F 
อาอะไร 
 
กับคนอย่างฉัน
C 
..เมื่อในหัวใ
G 
จ 
 
วันนี้มันไ
Am 
ม่ใช่ฉัน
 
และเ
F 
ธอก็คงเลือกที่จะ

 
*  
Am 
ไป..
G 
กับ..เ
F 
ขา 
 
จา
Am 
กนี้ไม่มีอี
G 
กแล้วคำว่าเ
F 
รา
 
ต่อให้
Dm 
พูดอะไร 
 
ก็คงไม่มีค
Em 
วามหมาย
 
ต้องป
Bb 
ล่อยเธอไปแม้ใจไม่ต้อ
G 
งการ

 
**  
C 
..อยากบอกเธอว่
G 
ารัก 
 
แต่ทำไ
Am 
ม่ได้
 
มันเจ็บจนเกินไ
F 
ป 
 
ที่จะพูดมัน
C 
..รีบไปจากตรง
G 
นี้ 
 
ถ้าเธอไม่รั
Am 
กกัน
 
ปล่อยใ
F 
ห้มันผ่าน 
 
อย่างที่เ
G 
ธอต้องการ
 
(ฉันเข้าใจ)
 

INSTRU | C |

C 
..ถ้าเธอคิด
G 
มา 
 
ดีแล้วก็แล้
Am 
วไป
 
จะเ
F 
อาอะไรคืนไปก็ตามแต่เธอ
C 
..ฉันจะไม่ข
G 
วาง ไม่รั้ง ไม่กวนใ
Am 
จเธอ
 
หากใ
F 
จเธอมันเลือกที่จะ

( *, ** )

INSTRU | Am G | F | ( 2 Times )
INSTRU | Dm | Em | Bb | G | G |

( **, ** )

OUTRO | C |

เนื้อเพลง ฉันเข้าใจ
รู้ดีว่าเธอ คงอยู่ไม่ไหว
จะเอาอะไร กับคนอย่างฉัน
เมื่อในหัวใจ วันนี้มันไม่ใช่ฉัน
และเธอก็คงเลือกที่จะไปกับเขา
จากนี้ไม่มีอีกแล้วคำว่าเรา
ต่อให้พูดอะไร ก็คงไม่มีความหมาย
ต้องปล่อยเธอไปแม้ใจไม่ต้องการ

อยากบอกเธอว่ารัก แต่ทำไม่ได้
มันเจ็บจนเกินไป ที่จะพูดมัน
รีบไปจากตรงนี้ ถ้าเธอ ไม่รักกัน
ปล่อยให้มันผ่าน อย่างที่เธอต้องการ ฉันเข้าใจ

ถ้าเธอคิดมา ดีแล้วก็แล้วไป
เธอเอาอะไรคืนไปก็ตามแต่เธอ
ฉันจะไม่ขวาง ไม่รั้ง ไม่กวนใจเธอ
หากใจเธอมันเลือกที่จะไปกับเขา
จากนี้ไม่มีอีกแล้วคำว่าเรา
ต่อให้พูดอะไร ก็คงไม่มีความหมาย
ต้องปล่อยเธอไปแม้ใจไม่ต้องการ

อยากบอกเธอว่ารัก แต่ทำไม่ได้
มันเจ็บจนเกินไป ที่จะพูดมัน
รีบไปจากตรงนี้ (รีบๆ ไปได้ไหม) ถ้าเธอไม่รักกัน
ปล่อยให้มันผ่าน อย่างที่เธอต้องการ ฉันเข้าใจ
เพลง : ฉันเข้าใจ
ศิลปิน : Songkarn
เนื้อร้อง / ทำนอง : รังสรรค์ ปัญญาเรือน
ติดต่องานจ้าง 06-2494-9583
สงกรานต์ รังสรรค์ - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend