หน้าแรก » สงกรานต์ รังสรรค์ » คอร์ดเพลง ไม่เจียมใจ สงกรานต์ รังสรรค์

คอร์ดเพลง ไม่เจียมใจ สงกรานต์ รังสรรค์

คอร์ดเพลง : ไม่เจียมใจ สงกรานต์ รังสรรค์

คอร์ดเพลง ไม่เจียมใจ สงกรานต์ รังสรรค์

เพลง :

ศิลปิน : สงกรานต์ รังสรรค์

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดทั้งหมด : Em,Bm,C,D,Am,G


INTRO | Em Bm | C D |

  คำบางคำ 
 
ที่
Bm 
ฉันพูดมันออกมา
Am 
  ดูเหมือนว่าเ
ธอกำลังอึดอั
ดใจ
สิ่งที่ฉันแสดง 
 
แกล้ง
Bm 
ทำออ
Em 
กไป
 
มัน
Am 
กลับเลวร้าย 
 
ในสายตาของเ
ธอ

Am 
  ถ้าทำให้เธอรำคาญก็เข้
Bm 
าใจ
Am 
  ก็คนมันรักจนตามติดเ
Bm 
ธอมากไป
  จนมาในวันนี้ฉันอยากจะ
Bm 
ขอโทษเธอจะไ
ด้ไหม
Am 
  ถ้าคนอย่างฉันมันทำให้เ
ธออึดอัดในใจ

 
ก็มันเพิ่ง
รู้ว่าเธอนั้
Bm 
นมีใคร
 
คนที่
Em 
เป็นเจ้าของหัวใ
จ 
 
ของเธอจ
ริงๆ
ฉันมันคนไม่เ
Bm 
จียมใจ
 
ดันไป
Em 
รักจนทำให้เธอลำบากใ
 
ต้อง
ขออภัยจ
 
ริงๆ

INSTRU | G | Dsus4 D |

  หากใครเห็นที่ฉันนั้นคิดกับเธอ
Am 
  มันมากไ
ปเกินกว่าเพื่อ
นกัน
  อาจมีปัญหา 
 
ระหว่าง
Bm 
เธอและเขาเรื่องคว
ามสัมพันธ์
 
  
Am 
คงมีแต่ฉัน 
 
ที่มั
นไม่รู้

Am 
  ถ้าทำให้เธอรำคาญก็เข้
Bm 
าใจ
Am 
  ก็คนมันรักจนตามติดเ
Bm 
ธอมากไป
  จนมาในวันนี้ฉันอยากจะ
Bm 
ขอโทษเธอจะไ
ด้ไหม
Am 
  ถ้าคนอย่างฉันมันทำให้เ
ธออึดอัดในใจ

 
ก็มันเพิ่ง
รู้ว่าเธอนั้
Bm 
นมีใคร
 
คนที่
Em 
เป็นเจ้าของหัวใ
จ 
 
ของเธอจ
ริงๆ
ฉันมันคนไม่เ
Bm 
จียมใจ
 
ดันไป
Em 
รักจนทำให้เธอลำบากใ
 
ต้อง
ขออภัยจ
 
ริงๆ

INSTRU | C | Bm | Am Bm | C | Dsus4 D |

 
ก็มันเพิ่ง
รู้ว่าเธอ
Bm 
นั้นมีใคร
 
คนที่
Em 
เป็นเจ้าของหัวใ
จ 
 
ของเธอจ
ริงๆ
ฉันมันคนไม่เ
Bm 
จียมใจ
 
ดันไป
Em 
รักจนทำให้เธอลำบากใ
 
ต้อง
ขออภัยจ
ริงๆ

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไม่เจียมใจ


คำบางคำ ที่ฉันพูดมันออกมา
ดูเหมือนว่าเธอกำลังอึดอัดใจ
สิ่งที่ฉันแสดง แกล้งทำออกไป
มันกลับเลวร้าย ในสายตาของเธอ

ถ้าทำให้เธอรำคาญก็เข้าใจ
ก็คนมันรักจนตามติดเธอมากไป
จนมาในวันนี้ฉันอยากจะขอโทษเธอจะได้ไหม
ถ้าคนอย่างฉันมันทำให้เธออึดอัดในใจ

ก็มันเพิ่งรู้ว่าเธอนั้นมีใคร
คนที่เป็นเจ้าของหัวใจ ของเธอจริงๆ
ฉันมันคนไม่เจียมใจ
ดันไปรักจนทำให้เธอลำบากใจ
ต้องขออภัยจริงๆ

( ดนตรี )

หากใครเห็นที่ฉันนั้นคิดกับเธอ
มันมากไปเกินกว่าเพื่อนกัน
อาจมีปัญหา ระหว่างเธอและเขาเรื่องความสัมพันธ์
คงมีแต่ฉัน ที่มันไม่รู้

ถ้าทำให้เธอรำคาญก็เข้าใจ
ก็คนมันรักจนตามติดเธอมากไป
จนมาในวันนี้ฉันอยากจะขอโทษเธอจะได้ไหม
ถ้าคนอย่างฉันมันทำให้เธออึดอัดในใจ

ก็มันเพิ่งรู้ว่าเธอนั้นมีใคร
คนที่เป็นเจ้าของหัวใจ ของเธอจริงๆ
ฉันมันคนไม่เจียมใจ
ดันไปรักจนทำให้เธอลำบากใจ
ต้องขออภัยจริงๆ

( ดนตรี )

ก็มันเพิ่งรู้ว่าเธอนั้นมีใคร
คนที่เป็นเจ้าของหัวใจ ของเธอจริงๆ
ฉันมันคนไม่เจียมใจ
ดันไปรักจนทำให้เธอลำบากใจ
ต้องขออภัยจริงๆ

มิวสิควิดีโอ ไม่เจียมใจ สงกรานต์ รังสรรค์

เพลง ไม่เจียมใจ
ศิลปิน : สงกรานต์ รังสรรค์
ติดต่องานจ้าง 062-494-9583

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา