คอร์ดเพลง คนตอแหล – ไก่ จำเริญ

  
Text   

คอร์ดเพลง คนตอแหล
ศิลปิน ไก่ จำเริญ
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง คนตอแหล คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


 
เธอตอแ
C 
หลแถไปเรื่อ
D 
ยเปื่อยจับไ
Bm 
ม่ได้ไล่ไ
Em 
ม่ทัน
 
สวมเ
C 
ขาให้ฉันทุก
D 
วันทุกครั้ง
G 
ที่เผลอ

INSTRU | Em D | C | ( 2 Times )

 
เชิญโกหก
Em 
ฉันแหกตา
D 
ฉันได้ตามส
C 
บาย
 
ที่เธอ
Am 
ทำลีลาแสร้ง
D 
รักฉันมันไม่
G 
รู้
 
จะใครกี่
Am 
คนโทร
D 
มา 
 
เธอข
Bm 
อตัวรับสายสั
Em 
กครู่
 
ที่
Am 
ติดสายอยู่กี่คนไม่รู้ว่
D 
าใคร

 
* ปิ
Am 
ดบังกัน 
 
หลอกใ
Em 
ห้ฉันไว้เนื้อเชื่อใจ
 
คำล
C 
วงร้อยแปดที่ใช้
 
ช่างไม่
Am 
อายหน้าด้านหน้
D 
าทน

 
** ตอแ
C 
หลแถไปเรื่อ
D 
ยเปื่อย 
 
จับไ
Bm 
ม่ได้ไล่ไ
Em 
ม่ทัน
 
สวมเ
C 
ขาให้ฉันทุก
D 
วันทุกครั้ง
G 
ที่เผลอ
 
ลื่นกว่าปลาไ
C 
หลไถไปวั
D 
นวัน
 
ยังมี
Bm 
หน้าว่ารักฉันค
Em 
นเดียว
 
คนสว
C 
ยสวยน่ารักอย่างเ
D 
ธอไม่น่าต
G 
อแหล..
D 

 
*** ปากบอกรั
Em 
กฉันแต่ว่า
D 
มันหมายความว่
C 
าควาย
 
นี่ค
Am 
งเป็นฟางเส้นสุ
D 
ดท้ายที่ฉันยอ
G 
มทน
 
อาจเจ็
Am 
บช้ำและเสี
D 
ยใจ 
 
กับ
Bm 
นิสัยสันดานขอ
Em 
งคน
 
เธอจ
Am 
ะรักจะร่านกี่
Bm 
คนฉันขอถอนตัว

INSTRU | Em D | C | ( 2 Times )
INSTRU | Em D | C | Am D | G |
INSTRU | Am D | Bm Em | Am Bm | Em |

( *, **, *** )

OUTRO | Em | Em |

เนื้อเพลง คนตอแหล
เธอตอแหลแถไปเรื่อยเปื่อยจับไม่ได้ไล่ไม่ทัน
สวมเขาให้ฉันทุกวันทุกครั้งที่เผลอ

เชิญโกหกฉันแหกตาฉันได้ตามสบาย
ที่เธอทำลีลาแสร้งรักฉันมันไม่รู้
จะใครกี่คนโทรมาเธอขอตัวรับสายสักครู่
ที่ติดสายอยู่กี่คนไม่รู้ว่าใคร

ปิดบังกันหลอกให้ฉันไว้เนื้อเชื่อใจ
คำลวงร้อยแปดที่ใช้
ช่างไม่อายหน้าด้านหน้าทน

ตอแหลแถไปเรื่อยเปื่อยจับไม่ได้ไล่ไม่ทัน
สวมเขาให้ฉันทุกวันทุกครั้งที่เผลอ
ลื่นกว่าปลาไหลไถไปวันวัน
ยังมีหน้าว่ารักฉันคนเดียว
คนสวยสวยน่ารักอย่างเธอไม่น่าตอแหล

ปากบอกรักฉันแต่ว่ามันหมายความว่าควาย
นี่คงเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ฉันยอมทน
อาจเจ็บช้ำและเสียใจกับนิสัยสันดานของคน
เธอจะรักจะร่านกี่คนฉันขอถอนตัว

ปิดบังกันหลอกให้ฉันไว้เนื้อเชื่อใจ
คำลวงร้อยแปดที่ใช้
ช่างไม่อายหน้าด้านหน้าทน

ตอแหลแถไปเรื่อยเปื่อยจับไม่ได้ไล่ไม่ทัน
สวมเขาให้ฉันทุกวันทุกครั้งที่เผลอ
ลื่นกว่าปลาไหลไถไปวันวัน
ยังมีหน้าว่ารักฉันคนเดียว
คนสวยสวยน่ารักอย่างเธอไม่น่าตอแหล

ปากบอกรักฉันแต่ว่ามันหมายความว่าควาย
นี่คงเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ฉันยอมทน
อาจเจ็บช้ำและเสียใจกับนิสัยสันดานของคน
เธอจะรักจะร่านกี่คนฉันขอถอนตัว
เพลง คนตอแหล ไก่ จำเริญ
คำร้อง ไก่ จำเริญ , กอล์ฟ พงษ์วัฒน์
ทำนอง ปากกาน้ำเงิน , กอล์ฟ พงษ์วัฒน์
เรียบเรียง ปากกาน้ำเงิน
Digital Download: กด *123 2345
ไก่ จำเริญ - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend