คอร์ดเพลง ยอม – Musketeers

  
Text   

คอร์ดเพลง ยอม
ศิลปิน Musketeers
เนื้อเพลง คอร์ด

คีย์คอร์ดเพลง ยอม คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Tune to Eb
INTRO | A | Bm | C#m | D |

 
หลับตา
Bm 
พริ้มหรี่
C#m 
แสงไฟในห้องนอน
 
ปล่อย
F#m 
เสียงเรไรเล่นกล่อมให้นอนหลับ
E 
ฝัน
 
ภายใต้
Bm 
ผ้าห่ม 
 
มีเพียง
C#m 
สองเราในอ้อมกอด
 
กลิ่น
F#m 
หอมของเธอนั้นปลอบให้คลายและห
E 
าย
Bm 
ฮู…ฮู.. 
 
 
C#m 
ฮู…ฮูว์…
F#m 
ฮู…ฮู.. 
 
ฮู…ฮูว์…
E 
ฮา…

 
เราช่างโ
Bm 
ชคดี 
 
ที่วัน
C#m 
นี้มีเธอข้างกาย
 
เส้น
F#m 
ผมของเธอนั้นคลายยาวส
E 
ยาย
 
ยอมได้ทุ
Bm 
กสิ่งหากต้อ
C#m 
งทิ้งไปทุกๆอย่าง
 
สิ่ง
F#m 
ของเงินทองนั้นต่างหมดความห
E 
มาย

 
* ถ้าหากเป็นเ
A 
ธอฉันจะยอม
 
ช้ำก็จะยอม  
Bm 
ทุกข์ก็จะยอม
 
ฉันจะไม่กลัว ถ้าหากต้อง
C#m 
เสีย…
Bm 
ใจ

 
** สักหนึ่งนา
A 
ทีก็จะยอม
 
ช้ำก็จะยอม  
Bm 
ทุกข์ก็จะยอม
 
ฉันคงต้องยอม ถ้าหากต้อง
C#m 
เสีย…
D 
ใจ
 
ถ้าหากฉัน
A 
เสีย..
Bm 
ใจ
 
ถ้าหากต้อง
C#m 
เสีย..
D 
ใจ

Bm 
…มีเพียง
C#m 
สองเราในอ้อมกอด
 
กลิ่น
F#m 
หอมของเธอนั้นปลอบ
 
ให้คลายและห
E 
าย
 
ยอมแลก
Bm 
ทุกสิ่ง 
 
หากวั
C#m 
นนี้ต้องเซย์กู๊ดบาย
 
ให้
F#m 
ฉันมีเธอข้างกาย 
 
คนสุดท้
E 
าย

( *, ** )

No No No No No No ..
 
กู๊ดมอร์นิ่ง ผืนทรายและแ
D 
สงแดด
 
ทิ้งเรื่องราวที่มันยังค้า
C#m 
งคา
 
ให้หายลอยไปพร้อมส
D 
ายลม
 
เราจิบไวน์ใต้แ
C#m 
สงจันทร์
 
บอกฝันดีกันทุกร
D 
าตรี
 
เราจูบกันจ
Bm 
นเช้า
E 

( *, **, *, ** )

เนื้อเพลง ยอม
หลับตาพริ้มหรี่แสงไฟในห้องนอน
ปล่อยเสียงเรไรเล่นกล่อมให้นอนหลับฝัน
ภายใต้ผ้าห่มมีเพียงสองเราในอ้อมกอด
กลิ่นหอมของเธอนั้นปลอบให้คลายและหาย

เราช่างโชคดีที่วันนี้มีเธอข้างกาย
เส้นผมของเธอนั้นคลายยาวสยาย
ยอมได้ทุกสิ่งหากต้องทิ้งไปทุกๆอย่าง
สิ่งของเงินทองนั้นต่างหมดความหมาย

* ถ้าหากเป็นเธอฉันจะยอม
ช้ำก็จะยอมทุกข์ก็จะยอม
ฉันจะไม่กลัว ถ้าหากต้องเสียใจ

** สักหนึ่งนาทีก็จะยอม
ช้ำก็จะยอมทุกข์ก็จะยอม
ฉันคงต้องยอมถ้าหากต้องเสียใจ
ถ้าหากฉันเสียใจ
ถ้าหากต้องเสียใจ
ถ้าหากต้องเสียใจ

มีเพียงสองเราในอ้อมกอด
กลิ่นหอมของเธอนั้นปลอบ
ให้คลายและหาย
ยอมแลกทุกสิ่ง
หากวันนี้ต้องเซย์กู๊ดบาย
ให้ฉันมีเธอข้างกาย คนสุดท้าย

( *, ** )

กู๊ดมอร์นิ่ง ผืนทรายและแสงแดด
ทิ้งเรื่องราวที่มันยังค้างคา
ให้หายลอยไปพร้อมสายลม
เราจิบไวน์ใต้แสงจันทร์
บอกฝันดีกันทุกราตรี
เราจูบกันจนเช้า

( *, **, *, ** )
เพลง ยอม
ศิลปิน: Musketeers
เพลง: ยอม
เนื้อร้อง: ชาครีย์ ลาภบุญเรือง
ทำนอง: ชาครีย์ ลาภบุญเรือง
เรียบเรียง: Musketeers
Musketeers - คอร์ด เนื้อเพลง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend