คอร์ดเพลง มื้อฟ้าเป็นใจ โจนัส จักรพงษ์

  
Text   
คอร์ดเพลง มื้อฟ้าเป็นใจ ศิลปิน โจนัส จักรพงษ์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Em G Am Bm C D คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

Capo #1
INTRO | Em | Em | Em | Em |

Em 
เป็นจังได๋ซำบ
D 
ายดีบ่ 
 
เมื่อยบ่
C 
น้อเฮ็ดงานเช้า
G 
ค่ำ
Em 
เสียงอีพ่อเพิ่นถ
D 
ามย้ำๆ 
 
มันกระห
C 
น่ำตำความฮู้
D 
สึก
 
น้ำตาไ
Em 
หลบ่ฮู้
D 
โต 
 
ฮ้องไห้โ
C 
ฮอยู่ในห้องห้องเ
G 
ช่า 
 
 
D/F# 
Em 
คิดฮอดเด้ 
 
คิดฮ
D 
อดบ้านเฮา
 
คิดฮ
C 
อดหม่องเก่าหม่องที่เ
D 
ฮาเคยจากมา

 
หมื่นความ
Em 
ฝัน 
 
ร้อย
D 
พันเหตุผล
 
ย้อน
C 
บ่อยากจน 
 
เลยต้
G 
องจากมา 
 
 
D/F# 
Em 
นี่แหละน้อ..
D 
คำเพิ่นว่า 
 
สิบ
C 
ฟ้าเมืองฟ้า 
 
 
D 
 
กะบ่ท่อบ้า
Em 
นเฮา

 
อยู่ห้องเ
C 
ช่าน้อยๆคอยท
D 
าง
 
ถ่ามื้อต่าว
G 
ทางคืนเ
D/F# 
มือบ้าน
Em 
เฮา
 
ก้ำฝ่
C 
ายอีสานหม่องเ
D 
ก่า 
 
หม่องที่เ
G 
ฮาเกิด
D/F# 
ได่ใหญ่
Em 
มา
 
จากแดน
C 
ดินถิ่นเฮามาไ
D 
กล 
 
จักมื้อ
G 
ได๋
D/F# 
สิได้คืน
Em 
นา
 
หอบความ
Am 
ฝันฝ่าโชคชะตา 
 
บ่โดนดอกห
D 
นา
 
สิกลั
Bm 
บมา 
 
มื้อฟ้าเป็
Em 
นใจ

INSTRU | Em | Em | Em | Em |
INSTRU | C D | G D/F# Em |
INSTRU | C D | G D/F# Em |
INSTRU | Am D | Bm Em | Am D | Em |

Em 
เป็นจังได๋ซำบ
D 
ายดีบ่ 
 
เมื่อยบ่
C 
น้อเฮ็ดงานเช้า
G 
ค่ำ
Em 
เสียงอีพ่อเพิ่นถ
D 
ามย้ำๆ 
 
มันกระห
C 
น่ำตำความฮู้
D 
สึก
 
น้ำตาไ
Em 
หลบ่ฮู้
D 
โต 
 
ฮ้องไห้โ
C 
ฮอยู่ในห้องห้องเ
G 
ช่า 
 
 
D/F# 
Em 
คิดฮอดเด้ 
 
คิดฮ
D 
อดบ้านเฮา
 
คิดฮ
C 
อดหม่องเก่าหม่องที่เ
D 
ฮาเคยจากมา

 
หมื่นความ
Em 
ฝัน 
 
ร้อย
D 
พันเหตุผล
 
ย้อน
C 
บ่อยากจน 
 
เลยต้
G 
องจากมา 
 
 
D/F# 
Em 
นี่แหละน้อ..
D 
คำเพิ่นว่า 
 
สิบ
C 
ฟ้าเมืองฟ้า 
 
 
D 
 
กะบ่ท่อบ้า
Em 
นเฮา

 
อยู่ห้องเ
C 
ช่าน้อยๆคอยท
D 
าง
 
ถ่ามื้อต่าว
G 
ทางคืนเ
D/F# 
มือบ้าน
Em 
เฮา
 
ก้ำฝ่
C 
ายอีสานหม่องเ
D 
ก่า 
 
หม่องที่เ
G 
ฮาเกิด
D/F# 
ได่ใหญ่
Em 
มา
 
จากแดน
C 
ดินถิ่นเฮามาไ
D 
กล 
 
จักมื้อ
G 
ได๋
D/F# 
สิได้คืน
Em 
นา
 
หอบความ
Am 
ฝันฝ่าโชคชะตา 
 
บ่โดนดอกห
D 
นา
 
สิกลั
Bm 
บมา 
 
มื้อฟ้าเป็
Em 
นใจ

 
จากแดน
C 
ดินถิ่นเฮามาไ
D 
กล 
 
จักมื้อ
G 
ได๋
D/F# 
สิได้คืน
Em 
นา
 
หอบความ
Am 
ฝันฝ่าโชคชะตา 
 
บ่โดนดอกห
D 
นา
 
สิกลั
Bm 
บมา 
 
มื้อฟ้าเป็
Em 
นใจ

OUTRO | Em | Em | Em | Em |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง มื้อฟ้าเป็นใจ


เป็นจังได๋ซำบายดีบ่ เมื่อยบ่น้อเฮ็ดงานเช้าค่ำ
เสียงอีพ่อเพิ่นถามย้ำๆ มันกระหน่ำตำความฮู้สึก
น้ำตาไหลบ่ฮู้โต ฮ้องไห้โฮอยู่ในห้องห้องเช่า
คิดฮอดเด้ คิดฮอดบ้านเฮา
คิดฮอดหม่องเก่าหม่องที่เฮาเคยจากมา

หมื่นความฝัน ร้อยพันเหตุผล
ย้อนบ่อยากจน เลยต้องจากมา
นี่แหละน้อ..คำเพิ่นว่า สิบฟ้าเมืองฟ้า
กะบ่ท่อบ้านเฮา

อยู่ห้องเช่าน้อยๆคอยทาง
ถ่ามื้อต่าวทางคืนเมือบ้านเฮา
ก้ำฝ่ายอีสานหม่องเก่า หม่องที่เฮาเกิดได่ใหญ่มา
จากแดนดินถิ่นเฮามาไกล จักมื้อได๋สิได้คืนนา
หอบความฝันฝ่าโชคชะตา บ่โดนดอกหนา
สิกลับมา มื้อฟ้าเป็นใจ

( ดนตรี )

เป็นจังได๋ซำบายดีบ่ เมื่อยบ่น้อเฮ็ดงานเช้าค่ำ
เสียงอีพ่อเพิ่นถามย้ำๆ มันกระหน่ำตำความฮู้สึก
น้ำตาไหลบ่ฮู้โต ฮ้องไห้โฮอยู่ในห้องห้องเช่า
คิดฮอดเด้ คิดฮอดบ้านเฮา
คิดฮอดหม่องเก่าหม่องที่เฮาเคยจากมา

หมื่นความฝัน ร้อยพันเหตุผล
ย้อนบ่อยากจน เลยต้องจากมา
นี่แหละน้อ..คำเพิ่นว่า สิบฟ้าเมืองฟ้า
กะบ่ท่อบ้านเฮา

อยู่ห้องเช่าน้อยๆคอยทาง
ถ่ามื้อต่าวทางคืนเมือบ้านเฮา
ก้ำฝ่ายอีสานหม่องเก่า หม่องที่เฮาเกิดได่ใหญ่มา
จากแดนดินถิ่นเฮามาไกล จักมื้อได๋สิได้คืนนา
หอบความฝันฝ่าโชคชะตา บ่โดนดอกหนา
สิกลับมา มื้อฟ้าเป็นใจ

จากแดนดินถิ่นเฮามาไกล จักมื้อได๋สิได้คืนนา
หอบความฝันฝ่าโชคชะตา บ่โดนดอกหนา
สิกลับมา มื้อฟ้าเป็นใจ

มิวสิควิดีโอ มื้อฟ้าเป็นใจ โจนัส จักรพงษ์

เพลง : มื้อฟ้าเป็นใจ (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : โจนัส จักรพงษ์, ต๊ะ มิสเตอร์แคน
เรียบเรียง : บุ๊ค คลาสสิค
มิกซ์มาสเตอร์ : บุ๊ค คลาสสิค
คอร์ดเพลง มื้อฟ้าเป็นใจ โจนัส จักรพงษ์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend