คอร์ดเพลง สาวมอเตอร์ไซค์ – จรัล มโนเพ็ชร

  
Text   

คอร์ดเพลง สาวมอเตอร์ไซค์
ศิลปิน จรัล มโนเพ็ชร
แนวเพลงคำเมือง

คีย์คอร์ดเพลง สาวมอเตอร์ไซค์ สามารถปรับคอร์ดเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | D | Bm | Em | A | ( 2 Times )

 
อ้ายคน
D 
จน จำต้องทน ปั่นร
Bm 
ถถีบ
 
จะไป
D 
จีบ 
 
อีน้องคนง
D7 
าม
 
พอไป
G 
ถึง 
 
อ้ายก็ฟังเอิ้น
Bm 
ถาม
 
(พอไป
G 
ถึง 
 
อ้ายก็ฟังเอิ้น
Bm 
ถาม)
 
อี๋น้องคนง
D 
าม 
 
กิ๋นข้าวแ
A 
ลงแล้ว
D 
กา

 
น้องได้
D 
ยิน ก็ปิดประตู๋ ดั
Bm 
งปั้ง
 
อ้ายเลยฟ่
D 
าง จูงรถถีบ ออก
D7 
มา
 
อ้ายคน
G 
จน บ่มี วา
Bm 
สนา
 
(อ้ายคน
G 
จน บ่มี วา
Bm 
สนา)
 
จะไปขี่ฮอน
D 
ด้า 
 
หรือยามา
A 
ฮ่าไปได้จะใ
D 
 
กำเ
Em 
ดียว 
 
ก็มีรถยามา
Bm 
ฮ่า
 
ร้อยซาว
D 
ห้า 
 
ก๋ายหน้าอ้ายไ
D7 
 
น้องได้
G 
ยิน 
 
ก็ฟ่างลุกต๋า
Bm 
มไฟ
 
(น้องได้
G 
ยิน 
 
ก็ฟ่างลุกต๋า
Bm 
มไฟ)
 
แล้วเอิ้นออกไ
D 
 
อ้ายมอเตอร์ไซด์ ไปไหนมาเจ๊า
A 

 
* อ้ายได้
D 
ยินเป๋นดีผิดใจ๋ 
 
แต้
Bm 
ว่า
 
จะขาย
D 
นา ซื้อกาวา ซัก
D7 
กัน
 
พอไป
G 
ถึง อ้ายจะเบิ้น น้ำ
Bm 
มัน
 
(พอไป
G 
ถึง อ้ายจะเปิ้น น้ำ
Bm 
มัน)
 
หื้อน้องแก้นค
D 
วัน 
 
ต๋ายจ้าง
A 
มัน
 
สาวมอเตอร์ไ
D 
ซด์

INSTRU | D | Bm | Em | A | ( 2 Times )

 
กำ
Em 
เดียว 
 
ก็มีรถยามา
Bm 
ฮ่า
 
ร้อยซาว
D 
ห้า 
 
ก๋ายหน้าอ้ายไ
D7 
 
อีน้องได้
G 
ยิน 
 
ก็ฟ่างลุกต๋าม
Bm 
ไฟ
 
(อีน้องได้
G 
ยิน 
 
ก็ฟ่างลุกต๋าม
Bm 
ไฟ)
 
แล้วเอิ้นออกไ
D 
 
อ้ายเสื้อลาย ไปไหนมาเจ๊า  
A 

( * )

OUTRO | D | Bm | Em | A |
OUTRO | D | Bm | Em | A | D |

เนื้อเพลง สาวมอเตอร์ไซค์
อ้ายคนจน จำต้องทน ปั่นรถถีบ
จะไปจีบ อีน้องคนงาม
พอไปถึง อ้ายก็ฟังเอิ้นถาม
(พอไปถึง อ้ายก็ฟังเอิ้นถาม)
อี๋น้องคนงาม กิ๋นข้าวแลงแล้วกา
น้องได้ยิน ก่ปิดประตู๋ ดังปั้ง
อ้ายเลยฟ่าง จูงรถถีบ ออกมา
อ้ายคนจน บ่มี วาสนา
(อ้ายคนจน บ่มี วาสนา)
จะเหมือนฮอนด้า หรือยามาฮ่าเปิ้นได้จะใด
กำเดียว ก็มีรถยามาฮ่า
ร้อยซาวห้า ก๋ายหน้าอ้ายไป
น้องได้ยิน ก็ฟ่างลุกต๋ามไฟ
(น้องได้ยิน ก็ฟ่างลุกต๋ามไฟ)
แล้วเอิ้นออกไป
อ้ายมอเตอร์ไซด์ ไปไหนมาเจ๊า
อ้ายได้ยินเป๋นดีผิดใจ๋ แต้ว่า
จะขายนา ซื้อกาวา ซักกัน
พอไปถึง อ้ายจะเบิ้น น้ำมัน
(พอไปถึง อ้ายจะเปิ้น น้ำมัน)
หื้อน้องแก้นควัน ต๋ายจ้างมัน
สาวมอเตอร์ไซด์

กำเดียว ก็มีรถยามาฮ่า
ร้อยซาวห้า ก๋ายหน้าอ้ายไป
อีน้องได้ยิน ก็ฟ่างลุกต๋ามไฟ
(อีน้องได้ยิน ก็ฟ่างลุกต๋ามไฟ)
แล้วเอิ้นออกไป
อ้ายเสื้อลาย ไปไหนมาเจ๊า
อ้ายได้ยินหยังมาผิดใจ๋ แต้ว่า
จะขายนา ซื้อกาวา ซักกัน
พอไปถึง อ้ายจะเบิ้น น้ำมัน
(พอไปถึง อ้ายจะเบิ้น น้ำมัน)
หื้อน้องแก้นควัน ต๋ายจ้างมัน
สาวมอเตอร์ไซด์
เพลง : สาวมอเตอร์ไซค์ – จรัล มโนเพ็ชร
อัลบั้ม : โฟล์คซองคำเมือง
จรัล มโนเพ็ชร - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend