คอร์ดเพลง อุ้ยคำ จรัล มโนเพ็ชร

  
Text   

INTRO | Am | D | ( 3 Times )

 
อุ๊
Am 
ย.. 
 
คํ
า..
 
อุ๊
Am 
ย.. 
 
คํ
า..
 
อุ๊
Am 
ย.. 
 
คํ
า..

 
อุ๊ยคำคนแ
Am 
ก่.. 
 
ท่าทางใจดี
Dm 
 
ลูกผัวบ่มี
..อยู่ตัวคนเดี
ยว
 
มะแลงแดดอ่อ
Am 
น.. 
 
อุ๊ยคำกำเคี
Dm 
ยว
 
เกี่ยวผักบุ้
งใส่บุงกลางหน
อง..

 
ตาก่ฟ้
Am 
า 
 
ก่ฟา
ง.. 
 
หลังก่งุ้
ม 
 
ก่ก่
อง
 
อยู่กลางหน
อง จนมืด จนค่ำ
..

 
แล้วแกก็แบ่
Am 
ง 
 
(แล้วแกก็แบ่ง)
 
ผักบุ้งเป็นก๋ำ
Dm 
(ผักบุ้งเป็นก๋ำ)
 
ส่งขาประจำ
เลี้ยงตัว 
 
สืบม
า..

 
อุ๊ยคำเกยบอ
Am 
ก.. 
 
เล่าความเป๋นม
Dm 
 
ลูกผัวก่อนหน้
านั้นอยู่ต้วยกั๋
น..

 
แล้วมาวันหนึ่
Am 
ง 
 
(แล้วมาวันหนึ่ง)
 
ผัวแกก่พลั
Dm 
น 
 
(ผัวแกก่พลัน)
 
มาต๋ายละกั๋
น 
 
เหลือเพียงลูกสา
ว..

 
แต่แล้วแฮ
Am 
มบ่เมิ
น 
 
มีเรื่
องอื้อฉ
าว
 
ลูกสา
วหนีต้วยปอจ
าย..

 
อุ๊ยคำเลยอ
Am 
ยู่ 
 
(อุ๊ยคำเลยอยู่)
 
คนเดียวเปลี่ยวด
Dm 
าย 
 
(คนเดียวเปลี่ยวดาย)
 
ตุ๊กใจ๋ ตุ๊กก๋
าย 
 
ปี้น้องบ่มี
..

 
อุ๊
Am 
ย.. 
 
คํ
า..
 
อุ๊
Am 
ย.. 
 
คํ
า..
 
อุ๊
Am 
ย.. 
 
คํ
า..

 
อุ๊ยคำคนแ
Am 
ก่.. 
 
ท่าทางใจดี
Dm 
 
ลูกผัวบ่มี
..เป็นดีเอ็นดูล้ำ
 
แลงนี้แดด
Am 
อ่อน.. 
 
บ่หันอุ๊ยคำ
Dm 
 
เกยมาประจำ
..อุ๊ยคำ 
 
ไปไห
น..

 
หมู่ผักบุ้
Am 
งยอดซ
ม 
 
เซาซ
บ 
 
บ่ไห
 
เป็นจะใด
ไปแล้ว 
 
อุ๊ยคำ
..
 
ฟ้ามืดมัวหม่
Am 
น.. 
 
เมฆฝนครื้มดำ
Dm 
 
เสียงพระอ่านธร
รม 
 
ขออุ๊ยคำ
..ไปดี
Am 
..

 
อุ๊
Am 
ย.. 
 
คํ
า..
 
อุ๊
Am 
ย.. 
 
คํ
า..
 
อุ๊
Am 
ย.. 
 
คํ
า..

 
อุ๊ยคำคนแ
Am 
ก่.. 
 
ท่าทางใจดี
Dm 
 
ลูกผัวบ่มี
..เป็นดีเอ็นดูล้ำ
 
แลงนี้แดด
Am 
อ่อน.. 
 
บ่หันอุ๊ยคำ
Dm 
 
เกยมาประจำ
..อุ๊ยคำ 
 
ไปไห
น..

 
หมู่ผักบุ้
Am 
งยอดซ
ม 
 
เซาซ
บ 
 
บ่ไห
 
เป็นจะใด
ไปแล้ว 
 
อุ๊ยคำ
..
 
ฟ้ามืดมัวหม่
Am 
น.. 
 
เมฆฝนครื้มดำ
Dm 
 
เสียงพระอ่านธร
รม 
 
ขออุ๊ยคำ
..ไปดี
Am 
..

 
อุ๊
Am 
ย.. 
 
คํ
า..
 
อุ๊
Am 
ย.. 
 
คํ
า..
 
อุ๊
Am 
ย.. 
 
คํ
า..

( Fade out.. )

มิวสิควิดีโอ อุ้ยคำ จรัล มโนเพ็ชร

เพลง : อุ้ยคำ
ศิลปิน : จรัล มโนเพ็ชร
อัลบั้ม : โฟล์คซองคำเมือง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend