คอร์ดเพลง บ่ลืมเจ้า – ธีร์ ศรีเกษ

  
Text   
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง บ่ลืมเจ้า – ธีร์ ศรีเกษ

INTRO | Bm | F#m | G | A |

 
ตั้งแต่
Bm 
วันที่เจ้าทิ้งไปในหั
F#m 
วใจมันลืมไม่ลง
 
ยัง
G 
คง 
 
คิด
A 
ถึงเจ้าอยู่ทุ
D 
กวัน
 
ความทร
Em 
งจำไม่เคยลื
A 
มเลือน
 
คอยย้ำ
F#m 
เตือนทุกเช้ายั
Bm 
นค่ำ
 
ภาพเก่า
G 
ๆ 
 
ที่เราเค
A 
ยฝันยังจำไ
Bm 
ม่ลืม
A 

 
* ยังค
Bm 
งรักยังรำพึงคิดถึงแต่
F#m 
เจ้า
 
แต่วัน
G 
นี้ไม่มีแม้เ
A 
งาของเจ้าอยู่เ
D 
ลย
Em 
คนที่เคยฮั
A 
กกัน 
 
 
F#m 
คนที่เคยสั
Bm 
ญญา
G 
คนที่เคยบอ
A 
กว่าจะฮักกันจ
Bm 
นตาย

 
** สิให้อ้ายเฮ็ดจั
D 
งได๋เมื่อหัวใจนั้นมันรักเ
A 
ธอ
 
ก็ได้แต่พร่ำแต่
F#m 
เพ้อ 
 
คิดถึงเธอทุกลมหา
Bm 
ยใจ
 
เมื่อคนหนึ่งมันยัง
D 
รัก 
 
แต่อีกคนนั้นมันหมด
A 
ใจ
 
สิให้อ้ายอยู่จั่
F#m 
งได๋ 
 
เมื่อหัว
A 
ใจอ้ายบ่ลื
Bm 
มเจ้า
A 

 
ยังค
Bm 
งรักยังรำพึงคิดถึงแ
F#m 
ต่เจ้า
 
แต่วัน
G 
นี้ไม่มีแม้เ
A 
งาของเจ้าอยู่เ
D 
ลย
G 
คนที่เคยฮั
A 
กกัน 
 
 
F#m 
คนที่เคยสั
Bm 
ญญา
G 
คนที่เคยบอก
A 
ว่าจะรักกันจ
Bm 
นตาย

(ดนตรี)| D | A | F#m | Bm A |
| D | A | F#m A | Bm |

( ** )

 
สิให้อ้ายอยู่จั่
F#m 
งได๋..
A 
 
เมื่อหัวใจอ้ายบ่ลื
Bm 
มเจ้า

| D | A | F#m | Bm | Bm |

เนื้อเพลง
ตั้งแต่วันที่เจ้าทิ้งไปในหัวใจมันลืมไม่ลง
ยังคงคิดถึงเจ้าอยู่ทุกวัน
ความทรงจำไม่เคยลืมเลือน
คอยย้ำเตือนทุกเช้ายันค่ำ
ภาพเก่าๆที่เราเคยฝันยังจำไม่ลืม

* ยังคงรักยังรำพึงคิดถึงแต่เจ้า
แต่วันนี้ไม่มีแม้เงาของเจ้าอยู่เลย
คนที่เคยฮักกัน คนที่เคยสัญญา
คนที่เคยบอกว่าจะฮักกันจนตาย

** สิให้อ้ายเฮ็ดจังได๋เมื่อหัวใจนั้นมันรักเธอ
ก็ได้แต่พร่ำแต่เพ้อ คิดถึงเธอทุกลมหายใจ
เมื่อคนหนึ่งมันยังรัก แต่อีกคนนั้นมันหมดใจ
สิให้อ้ายอยู่จั่งได๋ เมื่อหัวใจอ้ายบ่ลืมเจ้า

ยังคงรักยังรำพึงคิดถึงแต่เจ้า
แต่วันนี้ไม่มีแม้เงาของเจ้าอยู่เลย
คนที่เคยฮักกัน คนที่เคยสัญญา
คนที่เคยบอกว่าจะรักกันจนตาย

(ดนตรี)

( ** )

สิให้อ้ายอยู่จั่งได๋ เมื่อหัวใจอ้ายบ่ลืมเจ้า
บ่ลืมเจ้า – ธีร์ ศรีเกษ
คำร้อง ทำนอง – มาสใหญ่ หัวใจศิลปะ
เรียบเรียง – โคกอิโด่ย เฮ็ดดี สตูดิโอ
ติดต่องานจ้างงานแสดงศิลปิน – 085-0032668
บ่ลืมเจ้า - ธีร์ ศรีเกษ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend