คอร์ดเพลง ลืมอ้ายแล้วกา จรัล มโนเพ็ชร

  
Text   

INTRO | G C | G C | G C | G C |
INTRO | D | D | G C | G |

 
ลืมอ้ายแล้วก
า.. ก่อ
นสัญญ
ากั๋นว่
าจะใ
ด.. 
 
ลืมฮั
กที่เก
ยฝากไ
ว้  ลื
มขอนไม้
ที่เก
ยนั่งเคี
ยง 
 

 
ลืมเปี๊
ยด ลืมซ๊
า ลืม
โอ่งฮ๊
า ลืมมี
G7 
ด ลืมเขี
Am 
ยง
 
าตัดก้อมสินเปี
ยง ลืมอมเมี้
ยง ลืมแม้ห่อ
ยา 
 

 
ลืมห้างก๊างเฟี
ยง  ก่อ
นนั่งเคี
ยงเกยเลี่
ยงหลีกห
นี 
 
ยามอ้
ายก๋ำมื
อสาว
จี๋ เล่น
อุ่มลี้
สองค
นจั๋นต
า 

 
ลืมคว
ายแม่ว๊อ
ง  ลื
มแม้ข้อ
งตี๊เก
G7 
ยใส่ปล๋
Am 
 
ากึ๊ดสันใดจ
า จากบ้านน
า ปอบ่แลบ่เหลี
ยว.. 
 

 
ไปอยู่กับไ
Am 
ผ๋.. ตี๊ไห
น ตางใดกั๋นเล่
Em 
 
กึ๊ดเติงหาเจ้
า สุดโศกเศร้าอ้ายเฝ้าแลเห
Am 
ลียว 
 
จะยะจะใด
 บ่มีไผ๋
G7 
ซักเสื้อซักเตี่
ยว
 
จ๊ำนักฮักเฮาแห้งเหี่
ยว อยู่คนเดีย
วเป๋นดีใคร่ต๋
Am 
าย.. 

 
ลืมอ้ายแล้วก
า  น้อ
งจะต
า ไยว่
าใจ
ดำ 
 
ชาตินี้
 เป็นเว
ร เป็นกร
รม
 
ตว
ยมาซ้ำ
ตั๋วอ้ายบ่ว
าย.. 
 

 
กึ๊ดฮอ
ดวันนั้
 
อ้ายลื
นขนมจั้
น ค้ำคอ
G7 
เกือบตา
Am 
 
เตี
ยวเซาะหาอี่นา
 
จนน้ำลา
ยปอเป็นตังเป็นเหนี
ยว.. 
 

INSTRU | G C | G C | G C | G C |
INSTRU | D | D | G C | G |

 
ลืมอ้ายแล้วก
า  น้อ
งจะต
า ไยว่
าใจ
ดำ 
 
ชาตินี้
 เป็นเว
ร เป็นกร
รม
 
ตว
ยมาซ้ำ
ตั๋วอ้ายบ่ว
าย.. 
 

 
กึ๊ดฮอ
ดวันนั้
 
อ้ายลื
นขนมจั้
น ค้ำคอ
G7 
เกือบตา
Am 
 
เตี
ยวเซาะหาอี่นา
 
จนน้ำลา
ยปอเป็นตังเป็นเหนี
ยว.. 
 

OUTRO | C | C | G | G | ( 2 Times )
( Fade Out.. )

มิวสิควิดีโอ ลืมอ้ายแล้วกา จรัล มโนเพ็ชร

เพลง : ลืมอ้ายแล้วกา
ศิลปิน : จรัล มโนเพ็ชร
อัลบั้ม : โฟล์คซองคำเมือง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend