คอร์ดเพลง ลูกข้าวนึ่ง จรัล มโนเพ็ชร

  
Text   

INTRO | G | D | A | D |
INTRO | G | D | A | D |

 
บา
งคนกินขนมปัง บางคนยัง
กินข้าวสาลี
 
ข้าวโพ
ด ข้าวโอ๊ตอย่างดี ข้าวเจ้
าก็มีมากมาย
 
เฮา
นั้นเป็นคนไทย บ่ใจ่คน
ลาวฝ่ายซ้าย
 
ข้าวนึ่
งกินแล้วสบาย ลู
กผู้ชายข้าวนึ่ง

 
กิ
Bm 
นข้าวนึ่งอ่อนๆ ยัง
ฮ้อนๆ เหนียวๆ
 
กิ
นกะเนื้อแดดเดี๋ยว เคี้ย
ว หนุบหนับ หนุบหนับ
 
ลา
Bm 
บลู่น้ำพริกอ่อง จิ้มผอ
ง จิ้มผองจั๊บๆ
 
ปลานึ่
ง ปลาเจ่า ปลากับ ไก่ย่างสั
บกินกับส้มตำ

 
บา
งคนกินขนมปัง บางคนยัง
กินข้าวสาลี
 
ข้าวโพ
ด ข้าวโอ๊ตอย่างดี ข้าวเจ้
าก็มีมากมาย
 
เฮา
นั้นเป็นคนไทย บ่ใจ่คน
ลาวฝ่ายซ้าย
 
ข้าวนึ่
งกินแล้วสบาย ลู
กผู้ชายข้าวนึ่ง

INSTRU | G | D | A | D |
INSTRU | G | D | A | D |

 
ลู
Bm 
กข้าวนึ่งน่าเจื่อ คน
เหนือผิวขาวๆ
 
บ่
หาเรื่องเป็นข่าว  บ่าวสา
ว ละอ่อน เฒ่าแก่
 
เกลี
Bm 
ยดก็อู้หนักๆ  ฮั
กก็ฮักแต้ๆ
 
บ่ซุ
น บ่สน บ่แส่ แต่แน่ๆ
 กินข้าวเหนียวนึ่ง

 
บา
งคนกินขนมปัง บางคนยัง
กินข้าวสาลี
 
ข้าวโพ
ด ข้าวโอ๊ตอย่างดี ข้าวเจ้
าก็มีมากมาย
 
เฮา
นั้นเป็นคนไทย บ่ใจ่คน
ลาวฝ่ายซ้าย
 
ข้าวนึ่
งกินแล้วสบาย ลู
กผู้ชายข้าวนึ่ง

INSTRU | G | D | A | D |
INSTRU | G | D | A | D |

 
ลู
Bm 
กข้าวนึ่งน่าเจื่อ คน
เหนือผิวขาวๆ
 
บ่
หาเรื่องเป็นข่าว  บ่าวสา
ว ละอ่อน เฒ่าแก่
 
เกลี
Bm 
ยดก็อู้หนักๆ  ฮั
กก็ฮักแต้ๆ
 
บ่ซุ
น บ่สน บ่แส่ แต่แน่ๆ
 กินข้าวเหนียวนึ่ง

 
บา
งคนกินขนมปัง บางคนยัง
กินข้าวสาลี
 
ข้าวโพ
ด ข้าวโอ๊ตอย่างดี ข้าวเจ้
าก็มีมากมาย
 
เฮา
นั้นเป็นคนไทย บ่ใจ่คน
ลาวฝ่ายซ้าย
 
ข้าวนึ่
งกินแล้วสบาย ลู
กผู้ชายข้าวนึ่ง

 
บา
งคนกินขนมปัง บางคนยัง
กินข้าวสาลี
 
ข้าวโพ
ด ข้าวโอ๊ตอย่างดี ข้าวเจ้
าก็มีมากมาย
 
เฮา
นั้นเป็นคนไทย บ่ใจ่คน
ลาวฝ่ายซ้าย
 
ข้าวนึ่
งกินแล้วสบาย ลู
กผู้ชายข้าวนึ่ง

มิวสิควิดีโอ ลูกข้าวนึ่ง จรัล มโนเพ็ชร

เพลง : ลูกข้าวนึ่ง
ศิลปิน : จรัล มโนเพ็ชร
อัลบั้ม : โฟล์คซองคำเมือง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend