คอร์ดเพลง งดออกเสียง นิค สะเลอปี้

  
Text   
คอร์ดเพลง งดออกเสียง ศิลปิน นิค สะเลอปี้ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Em C Am B D G (Tune to Eb) คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ ตั้งสาย Eb

Tune to Eb
INTRO | Em | C | Am | B |
INTRO | Em | C | Am | B | Em |

 
คำ
Em 
ถามจากส่วน
Am 
ลึก 
 
แม่นเจ้า
D 
นึกอีหยัง
Em 
อยู่น้อ
 
รู้หรือเป
D 
ล่าว่าคนที่รอ รอ  
Bm 
รอ 
 
มัน
Em 
ทรมาน
 
มี
Em 
ปากแต่บ่
Am 
เว้า 
 
สิเอาไม่เ
D 
อาก็แค่บอ
Em 
กกัน
 
คน
G 
ลุ้นแทบเป็นความ
Am 
ดัน 
 
ยืน
C 
ยันดังดังสิตาย
B 
บ้อ

 
ถ้าเห็น
G 
นำกะไปกันต่อเด้อนาง
 
ถ้าเห็น
D/F# 
ต่างกะให้เจ้าไปไม่
Em 
เกี่ยง
 
แต่เจ้าเ
D 
ล่นขอบ่ออกเ
C 
สียง
 
ความ
Am 
ฮักจึงเสี่ยงแล้ว
B 
น้อ

 
เป็นกืก
C 
บ่ 
 
เป็นกืก
D 
บ่
 
เจ้าจึง
Bm 
ของดออกเสียงทุก
Em 
อย่าง
 
กะเห็น
C 
อยู่ตัวเลือกมีแค่สองท
D 
าง 
 
คือเอาไม่เ
G 
อา
 
เป็นใบ้
C 
บ่ 
 
สิตาย
D 
บ่ 
 
กะ
Bm 
แค่เปิดฮูปาก
Em 
เว้า
 
สิเดินห
C 
น้าหรือจบฮักเ
D 
ฮาเว้าม
G 
าถะแหม

 
เจ้างดออก
Em 
เสียงอ้ายเปลียงงบ
Am 
หัวใจ
 
คันเลือกบ่ไ
D 
หวกะให้เจ้า
Em 
หนี
 
ถ้าแคร์เ
D 
ขากะไปนำเขาเล
Bm 
ยสิ 
 
จะอยู่
Em 
ทำไม
 
มี
Em 
ปาก 
 
แต่บ่
Am 
เว้า 
 
สิเอาไม่เ
D 
อา 
 
สิไปไ
Em 
ม่ไป
 
ถ้ายืน
G 
ยันยังเว้า
Am 
บ่ได้ 
 
กะเก็บปาก
C 
ไว้..
 
อมเหรียญสาเ
D 
ด้อ…

INSTRU | C D | Bm Em | C D | G |
INSTRU | C D | Bm Em | C D | G |

 
เป็นกืก
C 
บ่ 
 
เป็นกืก
D 
บ่
 
เจ้าจึง
Bm 
ของดออกเสียงทุก
Em 
อย่าง
 
กะเห็น
C 
อยู่ตัวเลือกมีแค่สองท
D 
าง 
 
คือเอาไม่เ
G 
อา
 
เป็นใบ้
C 
บ่ 
 
สิตาย
D 
บ่ 
 
กะ
Bm 
แค่เปิดฮูปาก
Em 
เว้า
 
สิเดินห
C 
น้าหรือจบฮักเ
D 
ฮาเว้าม
G 
าถะแหม

 
เป็นกืก
C 
บ่ 
 
เป็นกืก
D 
บ่
 
เจ้าจึง
Bm 
ของดออกเสียงทุก
Em 
อย่าง
 
กะเห็น
C 
อยู่ตัวเลือกมีแค่สองท
D 
าง 
 
คือเอาไม่เ
G 
อา
 
เป็นใบ้
C 
บ่ 
 
สิตาย
D 
บ่ 
 
กะ
Bm 
แค่เปิดฮูปาก
Em 
เว้า
 
สิเดินห
C 
น้าหรือจบฮักเ
D 
ฮาเว้าม
G 
าถะแหม

OUTRO | C D | Bm Em | C D | G | G |


คำถามจากส่วนลึก แม่นเจ้านึกอีหยังอยู่น้อ
รู้หรือเปล่าว่าคนที่รอ รอ รอ มันทรมาน
มีปากแต่บ่เว้า สิเอาไม่เอาก็แค่บอกกัน
คนลุ้นแทบเป็นความดัน ยืนยันดังดังสิตายบ้อ

ถ้าเห็นนำกะไปกันต่อเด้อนาง
ถ้าเห็นต่างกะให้เจ้าไปไม่เกี่ยง
แต่เจ้าเล่นขอบ่ออกเสียง
ความฮักจึงเสี่ยงแล้วน้อ

เป็นกืกบ่ เป็นกืกบ่
เจ้าจึงของดออกเสียงทุกอย่าง
กะเห็นอยู่ตัวเลือกมีแค่สองทาง คือเอาไม่เอา
เป็นใบ้บ่ สิตายบ่ กะแค่เปิดฮูปากเว้า
สิเดินหน้าหรือจบฮักเฮาเว้ามาถะแหม

เจ้างดออกเสียงอ้ายเปลียงงบหัวใจ
คันเลือกบ่ไหวกะให้เจ้าหนี
ถ้าแคร์เขากะไปนำเขาเลยสิ จะอยู่ทำไม
มีปาก แต่บ่เว้า สิเอาไม่เอา สิไปไม่ไป
ถ้ายืนยันยังเว้าบ่ได้ กะเก็บปากไว้..
อมเหรียญสาเด้อ…

( ดนตรี )

เป็นกืกบ่ เป็นกืกบ่
เจ้าจึงของดออกเสียงทุกอย่าง
กะเห็นอยู่ตัวเลือกมีแค่สองทาง คือเอาไม่เอา
เป็นใบ้บ่ สิตายบ่ กะแค่เปิดฮูปากเว้า
สิเดินหน้าหรือจบฮักเฮาเว้ามาถะแหม

เป็นกืกบ่ เป็นกืกบ่
เจ้าจึงของดออกเสียงทุกอย่าง
กะเห็นอยู่ตัวเลือกมีแค่สองทาง คือเอาไม่เอา
เป็นใบ้บ่ สิตายบ่ กะแค่เปิดฮูปากเว้า
สิเดินหน้าหรือจบฮักเฮาเว้ามาถะแหม

มิวสิควิดีโอ งดออกเสียง นิค สะเลอปี้

เพลง : งดออกเสียง (คอร์ด)
ศิลปิน : นิค สะเลอปี้
เนื้อร้อง/ทำนอง : นิค สะเลอปี้
เรียบเรียง : นิค สะเลอปี้
ติดต่องานศิลปิน : 083-789-9325
คอร์ดเพลง งดออกเสียง นิค สะเลอปี้
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend