คอร์ดเพลง มากกว่า (Ways) Clockwork Motionless

  
Text   
คอร์ดเพลง มากกว่า (Ways) ศิลปิน Clockwork Motionless คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C G Am F ( Tune to Eb ) คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

Tune to Eb
INTRO | C | G/B | Am | F |

 
ผ่านแต่
C 
ละนาที 
 
ที่มันไม่
G/B 
มีเธอ
 
อยู่กับ
Am 
ทุกความจริงที่มัน 
 
ต้องเป็น
F 
ไป
 
ผ่านชี
C 
วิตยากๆ 
 
วันที่
G/B 
ไม่เหลือใคร
 
อาจจะเห
Am 
มือนเข้าใจทุกอย่าง
 
แต่ที่จ
F 
ริงไม่เคยง่ายดาย

 
มีคำถ
G 
ามที่ยังคงค้างลึกลึกใน
F 
ใจ
 
ไม่รู้เ
G 
ลยว่าเคยบอกรักเธอมากพอไ
F 
หม

 
รักเธอมากกว่า
C 
นั้น 
 
กว่าที่ได้พูดออ
G/B 
กไป
 
แต่คง
Am 
สายเกินที่จะพูดให้เธอได้รับรู้มันอีกค
F 
รั้ง
 
จากนี้ไม่มีเธอแ
C 
ล้ว 
 
จากนี้ไม่มีความ
G/B 
หวัง
 
อยู่บน
Am 
ฟ้าเธอมองลงมา 
 
จะรู้ไหมฉันรักเธอเพียง
F 
ใด

INSTRU | C | G/B | Am | F |

 
อาจจะ
C 
ทรมาน 
 
แต่ก็
G/B 
ฝืนลืมตา
 
ตื่นมาใ
Am 
ช้ชีวิตเดิมๆ 
 
ไป
F 
วันๆ
 
หลอกตัวเ
C 
องให้เชื่อ 
 
ว่าต้อง
G/B 
มีสักวัน
 
ที่ใจ
Am 
ฉันจะแข็งแรงพอ 
 
มองฟ้าแ
F 
ล้วไม่คิดถึงเธอ

 
มีคำถ
G 
ามที่ยังคงค้างลึกลึกใน
F 
ใจ
 
ไม่รู้เ
G 
ลยว่าเคยบอกรักเธอมากพอไ
F 
หม

 
รักเธอมากกว่า
C 
นั้น 
 
กว่าที่ได้พูดออ
G/B 
กไป
 
แต่คง
Am 
สายเกินที่จะพูดให้เธอได้รับรู้มันอีกค
F 
รั้ง
 
จากนี้ไม่มีเธอแ
C 
ล้ว 
 
จากนี้ไม่มีความ
G/B 
หวัง
 
อยู่บน
Am 
ฟ้าเธอมองลงมา 
 
จะรู้ไหมฉันรักเธอเพียง
F 
ใด

 
แล้วเมื่อถึงเว
Am 
ลา 
 
เมื่อมาถึงวันสุดท้
G 
าย
 
หากเธอรอฉันไ
F 
ด้ เราคงได้.. พบกัน..

INSTRU | Am | G | F | G |

 
รักเธอมากกว่า
C 
นั้น 
 
กว่าที่ได้พูดออ
G/B 
กไป
 
แต่คง
Am 
สายเกินที่จะพูดให้เธอได้รับรู้มันอีกค
F 
รั้ง
 
วันนี้ไม่มีเธอแ
C 
ล้ว 
 
แค่ขอได้พูดอีก
G/B 
ครั้ง
 
อยู่บน
Am 
ฟ้าเธอมองลงมา 
 
จะรู้ไหมฉันรักเธอเพียง
F 
ใด

 
รักเธอมากเพียงใด..
 

OUTRO | C | G/B | Am | F | C |


ผ่านแต่ละนาที ที่มันไม่มีเธอ
อยู่กับทุกความจริงที่มัน ต้องเป็นไป
ผ่านชีวิตยากๆ วันที่ไม่เหลือใคร
อาจจะเหมือนเข้าใจทุกอย่าง
แต่ที่จริงไม่เคยง่ายดาย

มีคำถามที่ยังคงค้างลึกลึกในใจ
ไม่รู้เลยว่าเคยบอกรักเธอมากพอไหม

รักเธอมากกว่านั้น กว่าที่ได้พูดออกไป
แต่คงสายเกินที่จะพูดให้เธอได้รับรู้มันอีกครั้ง
จากนี้ไม่มีเธอแล้ว จากนี้ไม่มีความหวัง
อยู่บนฟ้าเธอมองลงมา จะรู้ไหมฉันรักเธอเพียงใด

( ดนตรี )

อาจจะทรมาน แต่ก็ฝืนลืมตา
ตื่นมาใช้ชีวิตเดิมๆ ไปวันๆ
หลอกตัวเองให้เชื่อ ว่าต้องมีสักวัน
ที่ใจฉันจะแข็งแรงพอ มองฟ้าแล้วไม่คิดถึงเธอ

มีคำถามที่ยังคงค้างลึกลึกในใจ
ไม่รู้เลยว่าเคยบอกรักเธอมากพอไหม

รักเธอมากกว่านั้น กว่าที่ได้พูดออกไป
แต่คงสายเกินที่จะพูดให้เธอได้รับรู้มันอีกครั้ง
จากนี้ไม่มีเธอแล้ว จากนี้ไม่มีความหวัง
อยู่บนฟ้าเธอมองลงมา จะรู้ไหมฉันรักเธอเพียงใด

แล้วเมื่อถึงเวลา เมื่อมาถึงวันสุดท้าย
หากเธอรอฉันได้ เราคงได้.. พบกัน..

( ดนตรี )

รักเธอมากกว่านั้น กว่าที่ได้พูดออกไป
แต่คงสายเกินที่จะพูดให้เธอได้รับรู้มันอีกครั้ง
วันนี้ไม่มีเธอแล้ว แค่ขอได้พูดอีกครั้ง
อยู่บนฟ้าเธอมองลงมา จะรู้ไหมฉันรักเธอเพียงใด

รักเธอมากเพียงใด

มิวสิควิดีโอ มากกว่า (Ways) Clockwork Motionless

เพลง : มากกว่า (Ways) (คอร์ด)
ศิลปิน : Clockwork Motionless
เนื้อร้อง : สุรชัย พรพิมานแมน, Clockwork Motionless
ทำนอง : เอกชัย ประตังทะสา
IG @ClockworkMotionless

1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend