คอร์ดเพลง หนี ฝน พรสุดา

  
Text   


INTRO | E | C#m | A | Am |

 
พึ่งจะ
E 
รู้ว่าเจ็บเเค่ไ
B 
หน
 
ที่ต้อง
C#m 
ฝืนใจให้ลืมเ
B 
ธอ
 
ยิ่งไ
A 
ม่ให้คิด 
 
มัน
G#m 
ยิ่งพร่ำเพ้อ
 
ภาพขอ
F#m 
งเธอลอยมาเต็ม
B 
หัวเลย
 
ทั้งที่
E 
รู้เธอมีใหม่เเ
B 
ล้ว
 
เเต่ไม่
C#m 
เเคล้วลืมเธอไม่ไ
B 
ด้เลย
 
ภาพค
A 
วามทรงจำ 
 
ยัง
G#m 
เป็นอย่างเคย
 
ไม่เ
F#m 
ข้าใจตัวเองเลยเห
B 
มือนกัน

 
พยา
A 
ยามปิดกั้นหัวใจ
 
เเต่นานเเค่ไ
G#m 
หนก็ยังไม่ค่อยชิน
 
ภาพ
F#m 
ในหัวมันยังคุ้น
A 
ชิน
 
ว่าเธออยู่ต
B 
รงนี้

 
ฉันก็อยากจะ
E 
หนีเธอไปเหมือนกัน
 
หนีเธอไปอย่า
G#m 
งนั้นให้สุดฟ้าไกล
 
ซ่อนค
A 
วามรู้สึกเอาไว้ 
 
เเล้วเดินหายไ
B 
ปให้สุดสายตา
 
ฉันก็อยากจะ
E 
ลบเรื่องราวของเธอ
 
เเต่เหมือนยิ่งหนี
G#m 
เท่าไร 
 
มันยิ่งตา
C#m 
มหา
 
หลอก
F#m 
ตัวเองเเล้วได้อะไรๆ 
 
ขึ้น
B 
มา
 
ยิ่งเจ็บยิ่ง
A 
ซ้ำยิ่งทรมาน 
 
ยิ่งมีน้ำ
B 
ตา
 
ก็ใจผวาลืมเธอไม่ไ
E 
ด้จริงๆ 
 
 
B 

INSTRU | E | C#m | A | B | ( 2 Times )

 
พยา
A 
ยามปิดกั้นหัวใจ
 
เเต่นานเเค่ไ
G#m 
หนก็ยังไม่ค่อยชิน
 
ภาพ
F#m 
ในหัวมันยังคุ้น
A 
ชิน
 
ว่าเธออยู่ต
B 
รงนี้ 
 
โฮ..

 
ฉันก็อยากจะ
E 
หนีเธอไปเหมือนกัน
 
หนีเธอไปอย่า
G#m 
งนั้นให้สุดฟ้าไกล
 
ซ่อนค
A 
วามรู้สึกเอาไว้ 
 
เเล้วเดินหายไ
B 
ปให้สุดสายตา
 
ฉันก็อยากจะ
E 
ลบเรื่องราวของเธอ
 
เเต่เหมือนยิ่งหนี
G#m 
เท่าไร 
 
มันยิ่งตา
C#m 
มหา
 
หลอก
F#m 
ตัวเองเเล้วได้อะไรๆ 
 
ขึ้น
B 
มา
 
ยิ่งเจ็บยิ่ง
A 
ซ้ำยิ่งทรมาน 
 
ยิ่งมีน้ำ
B 
ตา

 
ฉันก็อยากจะ
E 
หนีเธอไปเหมือนกัน
 
หนีเธอไปอย่า
G#m 
งนั้นให้สุดฟ้าไกล
 
ซ่อนค
A 
วามรู้สึกเอาไว้ 
 
เเล้วเดินหายไ
B 
ปให้สุดสายตา
 
ฉันก็อยากจะ
E 
ลบเรื่องราวของเธอ
 
เเต่เหมือนยิ่งหนี
G#m 
เท่าไร 
 
มันยิ่งตา
C#m 
มหา
 
หลอก
F#m 
ตัวเองเเล้วได้อะไรๆ 
 
ขึ้น
B 
มา
 
ยิ่งเจ็บยิ่ง
A 
ซ้ำยิ่งทรมาน 
 
ยิ่งมีน้ำ
B 
ตา
 
ก็ใจผวาลืมเธอไม่ไ
E 
ด้จริงๆ

 
ยิ่งเจ็บยิ่ง
A 
ซ้ำยิ่งทรมาน 
 
ยิ่งมีน้ำ
B 
ตา..
 
ก็ใจผวาลืมเธอไม่ไ
E 
ด้จริงๆ


พึ่งจะรู้ว่าเจ็บเเค่ไหน ที่ต้องฝืนใจให้ลืมเธอ
ยิ่งไม่ให้คิด มันยิ่งพร่ำเพ้อ
ภาพของเธอลอยมาเต็มหัวเลย
ทั้งที่รู้เธอมีใหม่เเล้ว เเต่ไม่เเคล้วลืมเธอไม่ได้เลย
ภาพความทรงจำ ยังเป็นอย่างเคย
ไม่เข้าใจตัวเองเลยเหมือนกัน

พยายามปิดกั้นหัวใจ เเต่นานเเค่ไหนก็ยังไม่ค่อยชิน
ภาพในหัวมันยังคุ้นชิน ว่าเธออยู่ตรงนี้

ฉันก็อยากจะหนีเธอไปเหมือนกัน
หนีเธอไปอย่างนั้นให้สุดฟ้าไกล
ซ่อนความรู้สึกเอาไว้ เเล้วเดินหายไปให้สุดสายตา
ฉันก็อยากจะลบเรื่องราวของเธอ
เเต่เหมือนยิ่งหนีเท่าไร ก็ยิ่งตามหา
หลอกตัวเองเเล้วได้อะไรๆ ขึ้นมา
ยิ่งเจ็บยิ่งซ้ำยิ่งทรมาน ยิ่งมีน้ำตา
ก็ใจผวาลืมเธอไม่ได้จริงๆ

( ดนตรี )

พยายามปิดกั้นหัวใจ เเต่นานเเค่ไหนก็ยังไม่ค่อยชิน
ภาพในหัวมันยังคุ้นชิน ว่าเธออยู่ตรงนี้ โฮ..

ฉันก็อยากจะหนีเธอไปเหมือนกัน
หนีเธอไปอย่างนั้นให้สุดฟ้าไกล
ซ่อนความรู้สึกเอาไว้ เเล้วเดินหายไปให้สุดสายตา
ฉันก็อยากจะลบเรื่องราวของเธอ
เเต่เหมือนยิ่งหนีเท่าไร ก็ยิ่งตามหา
หลอกตัวเองเเล้วได้อะไรๆ ขึ้นมา
ยิ่งเจ็บยิ่งซ้ำยิ่งทรมาน ยิ่งมีน้ำตา

ฉันก็อยากจะหนีเธอไปเหมือนกัน
หนีเธอไปอย่างนั้นให้สุดฟ้าไกล
ซ่อนความรู้สึกเอาไว้ เเล้วเดินหายไปให้สุดสายตา
ฉันก็อยากจะลบเรื่องราวของเธอ
เเต่เหมือนยิ่งหนีเท่าไร ก็ยิ่งตามหา
หลอกตัวเองเเล้วได้อะไรๆ ขึ้นมา
ยิ่งเจ็บยิ่งซ้ำยิ่งทรมาน ยิ่งมีน้ำตา
ก็ใจผวาลืมเธอไม่ได้จริงๆ

ยิ่งเจ็บยิ่งซ้ำยิ่งทรมาน ยิ่งมีน้ำตา..
ก็ใจผวาลืมเธอไม่ได้จริงๆ

มิวสิควิดีโอ หนี ฝน พรสุดา

เพลง : หนี (คอร์ด)
ศิลปิน : ฝน พรสุดา
เนื้อร้อง/ทำนอง : เบส ขวางหวัน
เรียบเรียง : Ball Niwat Onwhai
ติดต่องานศิลปิน : 095-0708958

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend