คอร์ดเพลง ขี้เมาเอาแต่ใจ ลำเพลิน วงศกร feat. ลำไย ไหทองคำ

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | Am | Dm | Am | Dm Em |
INTRO | Am | G | Em | Am |

 
Am 
ชตของอ้ายมันฮ้าง 
 
มันว่
Em 
าง 
 
และมันเหว่
 
ถึ
Dm 
กผู้สาวเขาเท 
 
ย้อนอ้า
ยมันไทบ้าน

 
Am 
ยู่สไตล์เหงาๆ 
 
ตอกเห
Em 
ล้าทุกเซ้าค่ำ
 
โอ้
Dm 
ยหน้ามนคนงามหย่างกา
ย 
 
ยังบ่เหลียว

 
มันเสี
Dm 
ยว..ฮอดหัว
Em 
ใจ
 
ถึกผู้ส
Dm 
าว..แก่งหัว
Em 
หย่างกาย
 
แล้วบอ
กว่าอ้ายบ่แม่นผู้ชายใน
ฝัน..

 
ก็เลยเป็นคนขี้เม
Am 
าที่ชอบเอาแต่ใ
Em 
 
ผู้สาวบ่มั
Am 
ก เขาว่าอ้ายเป็นเสือร้
Em 
าย
 
สรุปคืนนี้
Am 
เฮามาเต้นโสดโสตา
Em 
 
ว่าบ่ดีกะมักผู้
Dm 
ใหม่..  
 
ไผมัก Bad guy มาเจอ
Am 
กัน

 
ไม่ต้องคิ
Am 
ดมากมายให้กลุ้มใจอุรา
 
สุรา
Dm 
เมรัยนั้นจะพาลอยฟ้า
 
ความสุ
Am 
ขจริงจริง 
 
มันอยู่ที่ตอนเปิดฝา
 
มีความสุ
Dm 
ขเองได้ 
 
บ่ต้องเพิ่งนางฟ้า

 
เข้าใ
Dm 
จอยู่ล่ะ..ว่าเจ้าฮั
Em 
กเขาหลาย
 
แต่พอ
Dm 
สาล่ะ 
 
เซาไห้
Em 
ฟูมฟาย
 
เซาเป็นเ
Dm 
ด้อ good guy แล้วมาเป็
Em 
น Bad guy

INSTRU| Am | Am | Am | Am |
INSTRU | Am | Em | Am | Em |
INSTRU | Am | Em | Dm | Em | Am | Em |

 
มันเสี
Dm 
ยว..ฮอดหัว
Em 
ใจ
 
ถึกผู้ส
Dm 
าว..แก่งหัว
Em 
หย่างกาย
 
แล้วบอ
กว่าอ้ายบ่แม่นผู้ชายใน
ฝัน..

 
ก็เลยเป็นคนขี้เม
Am 
าที่ชอบเอาแต่ใ
Em 
 
ผู้สาวบ่มั
Am 
ก เขาว่าอ้ายเป็นเสือร้
Em 
าย
 
สรุปคืนนี้
Am 
เฮามาเต้นโสดโสตา
Em 
 
ว่าบ่ดีกะมักผู้
Dm 
ใหม่..  
 
ไผมัก Bad guy มาเจอ
Am 
กัน

Am 
ใจน้องมันเต้นถี่ๆ
..ใจน้องมันเต้นถี่
 
คิดฮอดอ้ายนี้ ใจช้ำบ่ส่วง
 
คนเคยหวง เคยกอ
Am 
ด เคยฮักกันละปานหนอแห
นง
 
ฤดูกาลเลยวันเปลี่ยนแป
ลง
 
เคยฮัก เคยแพง บ่มีวันส่

 
ปรารถนาเคียงคู่ขึ้นห
Am 
อ แต่มื้อนี้หนอบ่มีเจ้าแล้
 
เสียงจ้า แจ้วๆ อยู่ไสน้
อ 
 
อยู่ไส
หนอ..  
Am 

 
กะเลยเป็นคนขี้เม
Am 
าที่ชอบเอาแต่ใจ
 
ผู้บ่าวบ่มักเขาว่าน้องเป็นเสือร้าย
 
 
สรุปคืนนี้
Am 
เฮามาเต้นโสดโสต
Em 
าย
 
ว่าบ่ดีกะมักผู้
Dm 
ใหม่..  
 
ไผมัก Bad girl มาเจอ
Am 
กัน..

 
มักคนดีกะไปทาง
Dm 
ใหม่..  
 
ไผมัก Bad guy เชิญทางนี้..
 

OUTRO | Am | Am | Am | Am |
OUTRO | Am | Em | Am | Em |
OUTRO | Am | Em | Dm | Em |
OUTRO | Am | Em | Am |


(ช.) แชตของอ้ายมันฮ้างมันว่างและมันเหว่
ถึกผู้สาวเขาเท ย้อนอ้ายมันไทบ้าน
อยู่สไตล์เหงาเหงา ตอกเหล้าทุกเซ้าค่ำ
โอ้ยหน้ามนคนงามหย่างกาย ยังบ่เหลียว

(ช.) มันเสียวฮอดหัวใจ ถึกผู้สาวแก่งหัวหย่างกาย
แล้วบอกว่า อ้ายบ่แม่นผู้ชายในฝัน
ก็เลยเป็นคนขี้เมาที่ชอบเอาเเต่ใจ
ผู้สาวบ่มักเขาว่าอ้ายเป็นเสือร้าย
สรุปคืนนี้เฮามาเต้น โสดโสตาย
ว่าบ่ดีกะมักผู้ใหม่ ไผมัก Bad guy มาเจอกัน

(ช.) ไม่ต้องคิดมากมายกลุ้มใจอุรา
สุราเมรัย นั้นจะพาลอยฟ้า
ความสุขจริงจริง มันอยู่ที่ตอนเปิดฝา
มีความสุขเองได้ บ่ต้องเพิ่งนางฟ้า
เข้าใจยุหละว่าเจ้าฮักเขาหลาย
แต่พอสาล่ะ เซาไห้ฟูมฟาย
เซาเป็น เด้อ good guy แล้วมาเป็น Bad guy

( ดนตรี )

(ช.) มันเสียวฮอดหัวใจ ถึกผู้สาวแก่งหัวหย่างกาย
แล้วบอกว่า อ้ายบ่แม่นผู้ชายในฝัน
ก็เลยเป็นคนขี้เมาที่ชอบเอาเเต่ใจ
ผู้สาวบ่มักเขาว่าอ้ายเป็นเสือร้าย
สรุปคืนนี้เฮามาเต้น โสดโสตาย
ว่าบ่ดีกะมักผู้ใหม่ ไผมัก Bad guy มาเจอกัน

(ญ.) ใจน้องมันเต้นถี่ถี่ ใจน้องมันเต้นถี่ถี่
คิดฮอดอ้ายนี้ใจช้ำบ่ซ่วง
คนเคยหวง เคยกอด เคยฮัก กันละปานหนอแหนง
ฤดูกาลเลยวันเปลี่ยนแปลง เคยฮักเคยแพงบ่มีวันส่า
ปรารถนาเคียงคู่ขึ้นหอ แต่มื้อนี้หนอบ่มีเจ้าแล้ว
เสียงจ้า แจ้วแจ้ว ยุไสน้อ ยุไสหนอ

(ญ.) ก็เลยเป็นคนขี้เมาที่ชอบเอาเเต่ใจ
ผู้บ่าวบ่มักเขาว่าน้องเป็นเสือร้าย
สรุปคืนนี้เฮามาเต้น โสดโสตาย
ว่าบ่ดีกะมักผู้ใหม่ ไผมัก Bad girl มาเจอกัน

(ช.) มักคนดีกะไปทางใหม่ ไผมัก Bad guy เชิญทางนี้

มิวสิควิดีโอ ขี้เมาเอาแต่ใจ ลำเพลิน วงศกร feat. ลำไย ไหทองคำ

เพลง : ขี้เมาเอาแต่ใจ (คอร์ด)
ศิลปิน : ลำเพลิน วงศกร feat. ลำไย ไหทองคำ
เนื้อร้อง/ทำนอง : เจี๊ยบ นิสา
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend